Kuran:Kur'an

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
07.07, 6 Nisan 2023 tarihinde Turker (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 33812 numaralı sürüm
(fark) ← Önceki sürüm | Güncel sürüm (fark) | Sonraki sürüm → (fark)

Kur'an-ı Kerim 114 Sûre, 30 Cüz, 120 Hizb[1], 604 sayfa[2], 6.236 âyet[3], 8.836 satır[4], 70.000[5] kelime[6] (tekrarlar sayılmazsa 5,277 kelime[7]) ve 300.620[8] harftir[9]. Allah lafzı 2811, Rahman ismi 169, Rahim ismi 227, Rab ismi 963, Kur'an lafzı 69 ve Rasul lafzı 314 yerde geçer.[10] Sûrelerin 80'i Mekke'de, 19'u Medine'de ve 15'i kısmen Mekke'de kısmen Medine'de (veya nerede nâzil olduğu ihtilaflıdır) nazil olmuştur. Toplam 14 secde ayeti vardır. Toplam 559 bölüm (Ayn duraklarıyla[11] ayrılmış kısım) içerir.[12]

Bir sureyi meâliyle beraber okumak için surenin adına tıklayın/dokunun.

Kur'an'ı bilgisayar hattında Kur'an sayfaları halinde cüz cüz okumak için buraya tıklayın

Kuran-ı Kerim'deki Sûreler Hakkında Bilgiler
Sıra No Arap Alfabesiyle İsmi Latin Alfabesiyle İsmi Sure İsminin Anlamı Cüz Kur’andaki Yeri

(Sayfa No)

Sayfa Sayısı (Uzunluğu) Ayet Sayısı Satır Sayısı Nüzul Sırası Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı Secde Ayeti No Kelime Sayısı Harf Sayısı Mekkî/Medenî
1. الفاتحة el-Fâtiha Başlangıç 1 0 1,0 7 7 5 1 30 130 Mekkî/Medenî
2. البقرة el-Bakara İnek 1 1 48,0 286 712 87 40 3.900 25.500 Medenî
3. ال عمران Âl-i İmrân İmrân ailesi 3 49 26,7 200 401 89 21 3.460 14.525 Medenî
4. النساء en-Nisâ Kadınlar 4 76 29,3 176 440 92 24 3.940 16.030 Medenî
5. المائدة el-Mâide Sofra 6 105 21,5 120 323 112 16 2.800 10.600 Medenî
6. الانعام el-En'âm Eti yenen dört ayaklı evcil hayvanlar 7 127 22,9 165 343 55 20 3.050 12.422 Mekkî
7. الاعراف el-A'râf Yüksek mevki 8 150 25,9 206 388 39 24 206 3.605 14.310 Mekkî
8. الانفال el-Enfâl Savaş ganimeti 9 176 9,9 75 148 88 10 1.130 5.294 Medenî
9. التوبة et-Tevbe Tövbe 10 186 20,7 129 311 113 16 2.460 10.000 Medenî
10. يونس Yûnus Yunus (as) 11 207 13,3 109 200 51 11 1.802 6.567 Mekkî
Sıra No Arap Alfabesiyle İsmi Latin Alfabesiyle İsmi Sure İsminin Anlamı Cüz Kur’andaki Yeri

(Sayfa No)

Sayfa Sayısı (Uzunluğu) Ayet Sayısı Satır Sayısı Nüzul Sırası Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı Secde Ayeti No Kelime Sayısı Harf Sayısı Mekkî/Medenî
11. هود Hûd Hud (as) 11 220 14,0 123 210 52 10 1.625 6.905 Mekkî
12. يوسف Yûsuf Yusuf (as) 12 234 13,4 111 201 53 12 1.776 7.096 Mekkî
13. الرعد er-Ra'd Gök gürültüsü 13 248 6,0 43 90 96 6 15 855 3.506 Mekkî/Medenî
14. ابراهيم İbrahîm İbrahim (as) 13 254 6,7 52 101 72 7 811 3.434 Mekkî
15. الحجر el-Hicr Hicr (Semud kavminin yurdu) 14 261 5,3 99 79 54 6 654 2.770 Mekkî
16. النحل en-Nahl Bal arısı 14 266 14,5 128 217 70 16 49 1.141 6.707 Mekkî
17. الاسراء el-İsrâ Gece yürüyüşü 15 281 11,5 111 172 50 12 107 1.533 6.400 Mekkî
18. الكهف el-Kehf Mağara 15 292 11,3 110 169 69 12 1.567 6.460 Mekkî
19. مريم Meryem Meryem 16 304 7,1 98 106 44 6 58 967 3.302 Mekkî
20. طه Tâ Hâ Ta-Ha 16 311 9,7 135 145 45 8 1.301 5.042 Mekkî
Sıra No Arap Alfabesiyle İsmi Latin Alfabesiyle İsmi Sure İsminin Anlamı Cüz Kur’andaki Yeri

(Sayfa No)

Sayfa Sayısı (Uzunluğu) Ayet Sayısı Satır Sayısı Nüzul Sırası Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı Secde Ayeti No Kelime Sayısı Harf Sayısı Mekkî/Medenî
21. الانبياء el-Enbiyâ Peygamberler 17 311 9,7 112 146 73 7 1.138 4.168 Mekkî
22. الحج el-Hacc Hac 17 331 9,9 78 148 103 9 18 1.291 5.135 Mekkî/Medenî
23. المؤمنون el-Mü'minûn İmanlılar 18 340 7,9 118 118 74 6 1.140 4.800 Mekkî
24. النور en-Nûr Işık 18 348 9,6 64 144 102 9 1.516 5.980 Medenî
25. الفرقان el-Furkân Gerçek ile sahteyi birbirinden ayıran (Kur'ân) 18 358 7,1 77 107 42 6 60 1.072 3.763 Mekkî
26. الشعراء eş-Şu'arâ Şairler 19 366 9,9 227 148 47 11 1.267 5.540 Mekkî
27. النمل en-Neml Karınca 19 376 8,5 93 127 48 7 25 1.149 4.767 Mekkî
28. القصص el-Kasas Kıssalar 19 384 10,8 88 162 49 9 1.441 5.880 Mekkî
29. العنكبوت el-Ankebût Örümcek 20 395 8,0 69 120 85 7 980 4.145 Mekkî
30. الروم er-Rûm Rum (Roma) 21 403 6,3 60 95 84 6 819 3.530 Mekkî
Sıra No Arap Alfabesiyle İsmi Latin Alfabesiyle İsmi Sure İsminin Anlamı Cüz Kur’andaki Yeri

(Sayfa No)

Sayfa Sayısı (Uzunluğu) Ayet Sayısı Satır Sayısı Nüzul Sırası Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı Secde Ayeti No Kelime Sayısı Harf Sayısı Mekkî/Medenî
31. لقمان Lokmân Lokman (as) 21 410 3,7 34 56 57 4 548 2.110 Mekkî
32. السجدة es-Secde Secde 21 414 2,9 30 43 75 3 15 338 1.518 Mekkî
33. الاحزاب el-Ahzâb Topluluklar 21 417 10,0 73 150 90 9 1.282 5.700 Medenî
34. سبأ Sebe' Yemen'de Belkıs'ın hükmettiği bir şehir 22 427 6,3 54 94 58 6 883 3.512 Mekkî
35. فاطر Fâtır Bütün alemi yoktan yaratan (Allah) 22 433 5,6 45 84 43 5 997 3.130 Mekkî
36. يس Yâ Sîn Yâ-sîn 22 439 5,6 83 84 41 5 729 3.000 Mekkî
37. الصافات es-Sâffât Sıra sıra dizilenler 23 445 6,9 182 104 56 5 560 3.829 Mekkî
38. ص Sâd Sad 23 452 5,2 88 78 38 5 24 732 3.066 Mekkî
39. الزمر ez-Zümer Sınıflar (imanlıların ve kâfirlerin oluşturduğu topluluklar) 23 457 8,8 75 132 59 8 1.192 4.000 Mekkî
40. غافر Mü’min
(veya Gâfir)
İnanan kişi (affeden) 24 466 9,7 85 146 60 9 1.199 4.960 Mekkî
Sıra No Arap Alfabesiyle İsmi Latin Alfabesiyle İsmi Sure İsminin Anlamı Cüz Kur’andaki Yeri

(Sayfa No)

Sayfa Sayısı (Uzunluğu) Ayet Sayısı Satır Sayısı Nüzul Sırası Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı Secde Ayeti No Kelime Sayısı Harf Sayısı Mekkî/Medenî
41. فصلت Fussilet Ayrıntıları ile açıklanmış 24 476 5,9 54 88 61 6 37 890 3.900 Mekkî
42. الشورى eş-Şûrâ Danışma kurulu 25 482 6,1 53 92 62 5 886 3.588 Mekkî
43. الزخرف ez-Zuhruf Mücevher 25 488 6,6 89 99 63 7 833 3.400 Mekkî
44. الدخان ed-Duhân Duman 25 495 2,7 59 41 64 3 346 1.431 Mekkî
45. الجاثية el-Câsiye Kıyamette diz üstü çökenler 25 498 3,4 37 51 65 4 644 2.042 Mekkî
46. الاحقاف el-Ahkâf Kum tepeleri 26 501 4,3 35 65 66 4 644 2.600 Mekkî
47. محمد Muhammed
(sav)
Muhammed (sav) 26 506 4,0 38 60 95 4 604 2.354 Medenî
48. الفتح el-Feth Fetih 26 510 4,3 29 64 111 4 560 2.400 Medenî
49. الحجرات el-Hucurât Odalar 26 514 2,5 18 37 106 2 343 1.476 Medenî
50. ق Kâf Kaf 26 517 2,5 45 38 34 3 395 1.490 Mekkî
Sıra No Arap Alfabesiyle İsmi Latin Alfabesiyle İsmi Sure İsminin Anlamı Cüz Kur’andaki Yeri

(Sayfa No)

Sayfa Sayısı (Uzunluğu) Ayet Sayısı Satır Sayısı Nüzul Sırası Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı Secde Ayeti No Kelime Sayısı Harf Sayısı Mekkî/Medenî
51. الذاريات ez-Zâriyât Rüzgarlar 26 519 2,7 60 40 67 3 360 1.287 Mekkî
52. الطور et-Tûr Hz. Musa'nın peygamberlikle müjdelendiği ve Tevrat'ın indiği dağın adı 27 522 2,3 49 34 76 2 312 1.500 Mekkî
53. النجم en-Necm Yıldız 27 525 2,5 62 38 23 3 62 300 1.405 Mekkî
54. القمر el-Kamer Ay 27 527 2,6 55 39 37 3 342 1.403 Mekkî
55. الرحمن er-Rahmân Rahman (olan Allah) 27 530 3,0 78 45 97 3 351 1.656 Mekkî/Medenî
56. الواقعة el-Vâkı'a Büyük olay 27 533 3,1 96 46 46 4 378 1.903 Mekkî
57. الحديد el-Hadîd Demir 27 536 4,3 29 64 94 4 544 2476 Mekkî/Medenî
58. المجادلة el-Mücâdele Mücadele 28 541 3,2 22 48 105 3 473 1.992 Medenî
59. الحشر el-Haşr Sürgün 28 544 3,4 24 51 101 3 475 1.712 Medenî
60. الممتحنة el-Mümtehine İmtihan edilen 28 548 2,4 13 36 91 2 348 1.510 Medenî
Sıra No Arap Alfabesiyle İsmi Latin Alfabesiyle İsmi Sure İsminin Anlamı Cüz Kur’andaki Yeri

(Sayfa No)

Sayfa Sayısı (Uzunluğu) Ayet Sayısı Satır Sayısı Nüzul Sırası Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı Secde Ayeti No Kelime Sayısı Harf Sayısı Mekkî/Medenî
61. الصف es-Saff Saf (tutanlar) 28 550 1,5 14 22 109 2 221 926 Mekkî/Medenî
62. الجمعة el-Cumu'a Cuma günü 28 552 1,2 11 18 110 2 180 784 Medenî
63. المنافقون el-Münâfikûn Münafıklar 28 553 1,4 11 21 104 2 180 776 Medenî
64. التغابن et-Teğabun Aldanma 28 555 1,9 18 28 108 2 241 1.070 Mekkî/Medenî
65. الطلاق et-Talâk Boşanma 28 557 2,0 12 30 99 2 247 1.170 Medenî
66. التحريم et-Tahrîm Haram kılma 28 559 1,9 12 28 107 2 249 1.060 Medenî
67. الملك el-Mülk
(Tebâreke)
İktidar (ne yücedir! [surenin ilk kelimesi]) 29 561 2,2 30 33 77 2 335 1.313 Mekkî
68. القلم el-Kalem
(Nûn)
Kalem (Nun) 29 563 2,1 52 31 2 2 300 1.256 Mekkî
69. الحاقة el-Hâkka Gerçeklik 29 565 1,9 52 28 78 2 256 1.080 Mekkî
Sıra No Arap Alfabesiyle İsmi Latin Alfabesiyle İsmi Sure İsminin Anlamı Cüz Kur’andaki Yeri

(Sayfa No)

Sayfa Sayısı (Uzunluğu) Ayet Sayısı Satır Sayısı Nüzul Sırası Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı Secde Ayeti No Kelime Sayısı Harf Sayısı Mekkî/Medenî
70. المعارج el-Me'âric Merdivenler 29 567 1,6 44 24 79 2 216 861 Mekkî
71. نوح Nûh Nuh (as) 29 569 1,6 28 24 71 2 224 829 Mekkî
72. الجن el-Cinn Cin 29 571 1,9 28 28 40 2 285 970 Mekkî
73. المزمل el-Müzzemmil Örtünüp bürünen 29 573 1,3 20 20 3 2 285 838 Mekkî
74. المدثر Müddessir Örtüsüne bürünen 29 574 1,7 56 25 4 2 255 1.010 Mekkî
75. القيامة el-Kıyâme Ölülerin dirilip kalkması 29 576 1,1 40 17 31 2 154 629 Mekkî
76. الانسان el-İnsân İnsan 29 577 1,7 31 25 98 2 240 1.054 Mekkî/Medenî
77. المرسلات el-Mürselât Gönderilenler 29 579 1,5 50 23 33 2 181 816 Mekkî
78. النبا en-Nebe'
(Amme)
Haberler (hangi şey [surenin ilk kelimesi]) 30 581 1,3 40 20 80 2 130 690 Mekkî
79. النازعات en-Nâzi'ât Söküp çıkaranlar 30 582 1,4 46 21 81 2 73 953 Mekkî
80. عبس Abese Kaşlarını çattı 30 584 1,1 42 17 24 1 133 533 Mekkî
Sıra No Arap Alfabesiyle İsmi Latin Alfabesiyle İsmi Sure İsminin Anlamı Cüz Kur’andaki Yeri

(Sayfa No)

Sayfa Sayısı (Uzunluğu) Ayet Sayısı Satır Sayısı Nüzul Sırası Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı Secde Ayeti No Kelime Sayısı Harf Sayısı Mekkî/Medenî
81. التكوير et-Tekvîr Dürmek 30 585 0,9 29 13 7 1 104 533 Mekkî
82. الانفطار el-İnfitâr Yarılmak 30 586 0,6 19 9 82 1 80 359 Mekkî
83. المطففين el-Mutaffifîn Ölçüde tartıda hile yapanlar 30 587 1,3 36 19 86 1 169 730 Mekkî/Medenî
84. الانشقاق el-İnşikâk Parçalanıp ayrılma 30 588 0,8 25 12 83 1 21 109 470 Mekkî
85. البروج el-Burûc Yıldızlar 30 589 0,8 22 12 27 1 109 438 Mekkî
86. الطارق et-Târık Çoban (sabah) yıldızı 30 590 0,5 17 7 36 1 61 239 Mekkî
87. الاعلى el-A’lâ En yüce 30 591 0,5 19 8 8 1 72 284 Mekkî
88. الغاشية el-Ğâşiye Kaplayan 30 591 0,7 26 11 68 1 92 381 Mekkî
89. الفجر el-Fecr Tan yerinin ağarma vakti 30 592 1,1 30 16 10 1 139 597 Mekkî
Sıra No Arap Alfabesiyle İsmi Latin Alfabesiyle İsmi Sure İsminin Anlamı Cüz Kur’andaki Yeri

(Sayfa No)

Sayfa Sayısı (Uzunluğu) Ayet Sayısı Satır Sayısı Nüzul Sırası Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı Secde Ayeti No Kelime Sayısı Harf Sayısı Mekkî/Medenî
90. البلد el-Beled Şehir (Mekke) 30 593 0,7 20 10 35 1 82 320 Mekkî
91. الشمس eş-Şems Güneş 30 594 0,5 15 7 26 1 54 247 Mekkî
92. الليل el-Leyl Gece 30 595 0,6 21 9 9 1 71 320 Mekkî
93. الضحى ed-Duhâ Kuşluk vakti 30 595 0,4 11 6 11 1 40 152 Mekkî
94. الانشراح el-İnşirâh Genişlemek 30 596 0,3 8 4 12 1 27 123 Mekkî
95. التين et-Tîn İncir 30 596 0,3 8 5 28 1 34 150 Mekkî
96. العلق el-Alak Kan pıhtısı, embriyo 30 597 0,6 19 9 1 1 19 72 303 Mekkî
97. القدر el-Kadr Güç, kader 30 598 0,3 5 4 25 1 30 121 Mekkî/Medenî
98. البينة el-Beyyine Apaçık delil 30 598 0,6 8 9 100 1 95 295 Mekkî/Medenî
99. الزلزلة ez-Zilzâl Depremler 30 599 0,3 8 5 93 1 35 150 Mekkî/Medenî
100. العاديات el-Âdiyât Hızlı koşanlar 30 599 0,4 11 6 14 1 40 149 Mekkî
Sıra No Arap Alfabesiyle İsmi Latin Alfabesiyle İsmi Sure İsminin Anlamı Cüz Kur’andaki Yeri

(Sayfa No)

Sayfa Sayısı (Uzunluğu) Ayet Sayısı Satır Sayısı Nüzul Sırası Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı Secde Ayeti No Kelime Sayısı Harf Sayısı Mekkî/Medenî
101. القارعة el-Kâri'a Çarpan 30 600 0,3 11 5 30 1 36 152 Mekkî
102. التكاثر et-Tekâsür Çokluk 30 600 0,3 8 4 16 1 28 120 Mekkî
103. العصر el-Asr Yüzyıl, devir 30 601 0,2 3 3 13 1 14 68 Mekkî
104. الهمزة el-Hümeze İnsanları arkadan çekiştiren 30 601 0,3 9 4 32 1 33 161 Mekkî
105. الفيل el-Fîl Fil 30 601 0,3 5 4 19 1 23 95 Mekkî
106. قريش Kureyş Kureyş 30 602 0,2 4 3 29 1 17 73 Mekkî
107. الماعون el-Mâ'ûn Sadaka, bağış 30 602 0,3 7 4 17 1 25 111 Mekkî
108. الكوثر el-Kevser Kevser havuzu, bereket 30 602 0,1 3 2 15 1 10 45 Mekkî
109. الكافرون el-Kâfirûn İnkârcılar 30 603 0,2 6 3 18 1 26 96 Mekkî
Sıra No Arap Alfabesiyle İsmi Latin Alfabesiyle İsmi Sure İsminin Anlamı Cüz Kur’andaki Yeri

(Sayfa No)

Sayfa Sayısı (Uzunluğu) Ayet Sayısı Satır Sayısı Nüzul Sırası Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı Secde Ayeti No Kelime Sayısı Harf Sayısı Mekkî/Medenî
110. النصر en-Nasr yardım 30 603 0,2 3 3 114 1 19 82 Medenî
111. المسد Tebbet
(el-Mesed)
Kurusun! (hurma lifi) 30 603 0,2 5 3 6 1 23 77 Mekkî
112. الاخلاص el-İhlâs İhlas, samimiyet 30 604 0,1 4 2 22 1 15 47 Mekkî/Medenî
113. الفلق el-Felâk Sabah aydınlığı 30 604 0,2 5 3 20 1 23 69 Mekkî/Medenî
114. الناس en-Nâs İnsanlar 30 604 0,3 6 4 21 1 20 79 Mekkî/Medenî
Hatim Duası

İlgili Maddeler


 1. Genelde Kur'an'ın her 5 sayfasına hizb adı verilmekle beraber bazı Kur'an'larda hizblerin bölünme yerlerinde farklılık olduğundan karışıklık olmaması için burada hizblerin gösterilmemesi tercih edilmiştir.
 2. İlk olarak Hafız Osman tarafından ayet berkenar şekilde yazılan mushaflarda Fatiha suresi 0. ve Bakara suresinin başlangıcı 1. sayfa kabul edildiğinde.
 3. (Besmeleler ayrı ayet kabul edilirse 6349) Bu sayı bugün dünyanın her tarafında bulunan mushaflardaki ayet sayısıdır. Ayetlerin sayısı surelerin başındaki besmelelerin ayrı bir ayet olarak sayılıp sayılmamasına, duraklardaki ihtilaflara ve ayetlerin başlangıç ve bitiş yerleri hakkındaki alimlerin farklı görüşlerine göre değişmektedir. Bediüzzaman Risale-i Nur'da 6.666 rivayetini zikretmiştir.
 4. Her surenin başında sure isimlerinin Mekki mi Medeni mi olduklarının ve ayet sayısının yazılı olduğu bantlar hariç olmak üzere
 5. http://nurpedia.org/wiki/Risale:Mu%27cizat-%C4%B1_Kur%27aniye_(K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk_Kitap)#Yirmi_Dokuzuncu_Mektup.27un_Sekizinci_K.C4.B1sm.C4.B1.27n.C4.B1n_.C4.B0kinci_Remz.27i
 6. Bu tabloda surelerin kelime sayıları Rumuzat-ı Semaniyeden alınmıştır.
 7. https://www.qurananalysis.com/analysis/basic-statistics.php?lang=EN
 8. http://nurpedia.org/wiki/Risale:24._S%C3%B6z#Dokuzuncu_As.C4.B1l
 9. Bu tabloda surelerin harf sayıları Rumuzat-ı Semaniyeden alınmıştır.
 10. Bu sayılar Rumuzat-ı Semaniyeden alınmıştır.
 11. Kur'an'da yeni bir konuya geçilen yerleri gösterir. Namazda buralarda rükuya gidilmesi tavsiye edilmiştir. Bazı hesaplama yöntemlerinde Al-i İmran suresinde 21 yerine 20, Hacc suresinde 9 yerine 10 ve Vakıa suresinde 4 yerine 3 ayn durağı hesaplanarak toplam 558 bölüm bulunmuştur.
 12. Kur'an hatları Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an-ı Kerim 3.0 programından resim olarak, mealler ise Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan Kur'an mealinden alınmıştır.
test