Kuran:Mearic

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: HâkkaKur'anNûh: Sonraki Sure

70. Meâric Suresi[düzenle]

{Mekke'de nâzil olan bu sûre, 44 âyettir. Adını, üçüncü âyetindeki "el-meâric" kelimesinden almıştır. Meâric, "ma'rec"in çoğulu olup "yükselme dereceleri" demektir.}

Bölüm 1[düzenle]

Mearic 1.png
Mearic 2.png
Mearic 3.png

1-2-3- Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi!

{Burada kıyameti ve ahiret azabını alaya alıp Hz. Peygamber'den bir an önce onu getirmesini isteyen -Nadr b. Hâris ve Ebu Cehil gibi- müşriklere işaret edilmektedir.}

Mearic 4.png

4- Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

{Âyetteki "gün"ün manası için bak. Secde 32/5'in açıklaması.}

Mearic 5.png

5- (Resûlüm!) Şimdi sen güzelce sabret.

Mearic 6.png

6- Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak görüyorlar.

Mearic 7.png

7- Biz ise onu yakın görmekteyiz.

Mearic 8.png

8- O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur.

Mearic 9.png

9- Dağlar da atılmış yüne döner.

Mearic 10.png

10- Dost, dostu sormaz.

Sayfa 568[düzenle]

Mearic 11.png
Mearic 12.png
Mearic 13.png
Mearic 14.png

11-12-13-14- Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın.

Mearic 15.png

15- Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem) alevlenen bir ateştir.

Mearic 16.png

16- Derileri kavurup soyar.

{"Derileri" diye manalandırılan "şevâ" esasen kafa derisi demektir. Vücudun, baş, el, ayak gibi uç uzuvları manasına da gelir.}

Mearic 17.png
Mearic 18.png

17-18- Yüz çevirip geri dönen, (servet) toplayıp yığan kimseyi (kendine) çağırır!

Mearic 19.png

19- Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır.

Mearic 20.png

20- Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder.

Mearic 21.png

21- Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir.

Mearic 22.png
Mearic 23.png

22-23- Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar, ki onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;)

Mearic 24.png
Mearic 25.png

24-25- Mallarında, isteyene ve (isteyemediği için) mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar;

Bölüm 2[düzenle]

Mearic 26.png

26- Ceza (ve hesap) gününün doğruluğuna inananlar;

Mearic 27.png
Mearic 28.png

27-28- Rablerinin azabından korkanlar, ki Rablerinin azabı(na karşı) emin olunamaz;

Mearic 29.png
Mearic 30.png
Mearic 31.png

29-30-31- Irzlarını koruyanlar -ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-;

Mearic 32.png

32- Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler;

Mearic 33.png

33- Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar;

Mearic 34.png

34- Namazlarını koruyanlar;

Mearic 35.png

35- İşte bunlar, cennetlerde ağırlanırlar.

{Makbul kulların özellikleri sayılırken, başta ve sonda namaza yer verilmesi, namazın önemini apaçık ortaya koymaktadır. 22. ve 23. âyetlerde namaza devam etme ve bu konuda ihmal göstermeme noktasına temas edilmişti; 34. âyette ise namazın bütün haklarını vermenin, yani bir taraftan erkân ve âdâbına riayet etmenin, diğer taraftan namaz dışındaki davranışlarda da, namazın kazandırdığı ulvî hasletleri korumanın önemine işaret edilmektedir.}

Mearic 36.png
Mearic 37.png

36-37- (Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar.

Mearic 38.png

38- Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?

{Müşrikler bölük bölük gelerek, Hz. Peygamber'in etrafındakilerin arasına karışır, onun sözlerini dinleyip, "Şayet bunlar, Muhammed'in dediği gibi cennete girecekler ise, biz elbette onlardan önce cennete gireriz" diye alay ederlerdi.}

Mearic 39.png

39- Hayır (hiç ummasınlar!) Şüphesiz biz onları, kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık (fakat ibret almadılar, imana gelmediler).

Sayfa 569[düzenle]

Mearic 40.png
Mearic 41.png

40-41- Şu halde (işin gerçeği) öyle (umdukları gibi) değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez.

Mearic 42.png

42- Ama sen onları (şimdilik) bırak da, tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya dek dalsınlar, oynayadursunlar.

Mearic 43.png
Mearic 44.png

43-44- O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu, onların tehdit edilegeldikleri gündür!

{"Dikili şey" tapmak için dikilen putlar ya da herhangi bir hedef olarak tefsir edilmektedir.}

Önceki Sure: HâkkaKur'anNûh: Sonraki Sure