Kuran:Saffat

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: Yâ SînKur'anSâd: Sonraki Sure

37. Saffat Suresi[düzenle]

{Adını, saf tutmuş meleklere işaret eden ilk âyetten alan ve kâinattaki güçlerden söz eden bu sûre, Mekke'de inmiştir, 182 âyettir. İlk üç âyette, saf tutmuş meleklere, bulutları sevk ve idare eden güce, zikri yapan dile yahut insana yemin edilerek Allah'ın bir olduğu gerçeği ortaya konmuştur.}

Bölüm 1[düzenle]

Sayfa 445[düzenle]

Saffat 1.png
Saffat 2.png
Saffat 3.png
Saffat 4.png

1-2-3-4- Saf saf dizilmişlere, toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki, ilâhınız birdir.

{Burada "saf saf dizilenler, toplayıp sürenler ve zikir okuyanlar"ın melekler olduğu söylenmiştir. Ayrıca bunların gök cisimleri, ruhlar, kudsî cevherler, Kur'an âyetleri, âlimler ve gaziler olduğunu söyleyenler de vardır.}

Saffat 5.png

5- O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de doğuların Rabbidir.

{Yıl boyunca güneş farklı yerlerden doğduğu için "doğular" denilmiştir.}

Saffat 6.png

6- Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik.

Saffat 7.png

7- Ve (gökyüzünü) itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk.

Saffat 8.png

8- Onlar, artık mele-i a'lâ'ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar.

Saffat 9.png

9- Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır.

Saffat 10.png

10- Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder.

Saffat 11.png

11- Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız (insanlar) mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık.

Saffat 12.png

12- Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar.

Saffat 13.png

13- Kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar.

Saffat 14.png

14- Bir mucize görseler alay ederler.

Saffat 15.png

15- Bu ancak açık bir büyüdür, derler.

{Bu sözü ayın ikiye ayrılması mucizesi gerçekleştiği zaman söylemişlerdi.}

Saffat 16.png

16- "Gerçekten biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, diriltileceğiz?"

Saffat 17.png

17- "İlk atalarımızda mı (diriltilecek)?"

Saffat 18.png

18- De ki: Evet, hem de hor ve hakir olarak (diriltileceksiniz).

Saffat 19.png

19- O (diriltme) korkunç bir sesten ibaret olacak, o anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar.

{Buradaki korkunç ses ikinci Sûr'un üfürülüşüdür.}

Saffat 20.png

20- (Durumu gören kâfirler:) Eyvah bize! Bu ceza günüdür, derler.

Saffat 21.png

21- İşte bu, yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür.

Bölüm 2[düzenle]

Saffat 22.png
Saffat 23.png
Saffat 24.png

22-23-24- (Allah, meleklerine emreder:) Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah'tan başka tapmış oldukları putlarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler!

Sayfa 446[düzenle]

Saffat 25.png

25- Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz?

Saffat 26.png

26- Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir.

Saffat 27.png

27- (İşte bu duruma düştükleri vakit) onlardan bir kısmı, diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar.

Saffat 28.png

28- (Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler.

Saffat 29.png
Saffat 30.png

29-30- (Ötekiler de:) "Bilâkis, derler, siz inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yok. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz."

Saffat 31.png

31- "Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz (hak ettiğimiz cezayı) mutlaka tadacağız."

Saffat 32.png

32- "Biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık."

Saffat 33.png

33- Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar.

Saffat 34.png

34- İşte biz, suçlulara böyle yaparız.

Saffat 35.png

35- Çünkü onlara: Allah'tan başka ilâh yoktur, denildiği zaman kibirle direnirlerdi.

Saffat 36.png

36- "Mecnun bir şair için biz ilâhlarımızı bırakacak mıyız?" derlerdi.

{Kâfirlerin "mecnun, şair" dedikleri zât, Hz. Muhammed idi. Ona uyup putları bırakmak kendilerine zor geldiği için böyle diyorlardı.}

Saffat 37.png

37- Hayır! O, gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı.

Saffat 38.png

38- Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız.

Saffat 39.png

39- Çekeceğiniz ceza yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir.

Saffat 40.png

40- (Bu azaptan) Ancak Allah'ın hâlis kulları istisnâ edilecek.

Saffat 41.png
Saffat 42.png
Saffat 43.png
Saffat 44.png

41-42-43-44- Bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Naîm cennetlerinde karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde kendilerine ikram edilir.

Saffat 45.png

45- Onlara pınardan (doldurulmuş) kadehler dolaştırılır.

Saffat 46.png

46- Berraktır, içenlere lezzet verir.

Saffat 47.png

47- O içkide ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar.

Saffat 48.png

48- Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş, iri gözlü eşler vardır.

Saffat 49.png

49- Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır.

Saffat 50.png

50- İşte o zaman, birbirlerine dönerek (dünyadaki hallerini) soracaklar.

Saffat 51.png

51- İçlerinden biri: "Benim, bir arkadaşım vardı" der.

{Rivayete göre bu zâtın arkadaşı, öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden birisiydi. Bazı müfessirlere göre bu arkadaştan maksat şeytandır. Bazılarına göre de, Sûre-i Kehf'de 32. âyette geçen iki kişidir.}

Sayfa 447[düzenle]

Saffat 52.png
Saffat 53.png

52-53- Derdi ki: Sen de (dirilmeye) inananlardan mısın? Biz ölüp kemik, sonra da toprak haline geldiğimiz zaman (diriltilip) cezalanacak mıyız?

Saffat 54.png
Saffat 55.png

54-55- (O zât, dünyâda geçmiş olan hâdiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teâlâ orada bulunanlara:) Siz işin gerçeğine vâkıf mısınız? dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü.

Saffat 56.png
Saffat 57.png

56-57- "Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de (cehenneme) getirilenlerden olurdum" dedi.

Saffat 58.png
Saffat 59.png
Saffat 60.png
Saffat 61.png

58-59-60-61- Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur. Çalışanlar, böylesi bir kurtuluş için çalışsın.

Saffat 62.png
Saffat 63.png

62-63- Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan) kıldık.

{Dünyada kâfirler bunu inkâr ettiler. Ateşin içinde ağaç olur mu? dediler. Cehennemde biten ağaç sözü geçince: Ateş, ağacı yakarken cehennemde nasıl ağaç olur? diye alay etmişlerdi. Bu bakımdan bu söz onlar için bir imtihan oldu. Bu sözden kasdedilen manayı anlamadıklarından iyice küfre düştüler.

Allah'ın, isterse, cehennemin yakmayacağı bir ağaç yaratabileceğini düşünemediler.}

Saffat 64.png

64- Zira o, cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır.

Saffat 65.png

65- Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir.

Saffat 66.png

66- (Cehennemdekiler) ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar.

Saffat 67.png

67- Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için, kaynar su karıştırılmış bir içki vardır.

Saffat 68.png

68- Sonra kesinlikle onların dönüşü, çılgın ateşe olacaktır.

Saffat 69.png
Saffat 70.png

69-70- Kuşkusuz onlar atalarını dalâlette buldular da peşlerinden koşup gittiler.

Saffat 71.png

71- Andolsun ki, onlardan önce eski milletlerin çoğu dalâlete düştü.

Saffat 72.png

72- Kuşkusuz, biz onlara uyarıcılar göndermiştik.

Saffat 73.png

73- Uyarılanların âkıbetinin ne olduğuna bir bak!

Saffat 74.png

74- Allah'ın ihlâslı kulları müstesna.

Bölüm 3[düzenle]

{Bu âyetten sonra gelen âyetlerde Hz. Nuh ile kavminin kıssası anlatılır.}

Saffat 75.png

75- Andolsun, Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz!

{Hz. Nuh: Rabbim! Ben mağlup durumdayım, bana yardım et! diye dua etmiş, Allah da duasını kabul buyurarak kavmini suda boğmak suretiyle helâk etmişti.}

Saffat 76.png

76- Kendisini ve ailesini büyük felâketten kurtardık.

Sayfa 448[düzenle]

Saffat 77.png

77- Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık.

{Hz. Nuh'un soyunun dışındakilerin hepsi helâk edilmiş ve Nuh tufanından sonra yeryüzündeki insanların nesli Hz. Nuh'tan gelmiştir.}

Saffat 78.png

78- Sonradan gelenler içinde ona iyi bir nam bıraktık

Saffat 79.png

79- Bütün âlemlerde Nuh'a selam olsun!

Saffat 80.png

80- İşte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.

Saffat 81.png

81- Zira o, bizim inanmış kullarımızdan idi.

Saffat 82.png

82- Nihayet ötekileri (inanmayanları) suda boğduk.

{Bu âyetten sonra Hz. İbrahim'in kıssasından bir safha anlatılmış semâvî dinler ile gönderilen peygamberlerin hepsinin birbirini tasvip ve tasdik ettiği vurgulanmıştır.}

Saffat 83.png

83- Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh'un) milletinden idi.

{Aralarında uzun asırlar geçmesine rağmen, dinin esaslarında Hz. İbrahim Nuh'a bağlı idi.}

Saffat 84.png

84- Çünkü Rabbine kalb-i selîm ile geldi.

Saffat 85.png

85- Hani o, babasına ve kavmine: Siz kime kulluk ediyorsunuz? demişti.

Saffat 86.png

86- "Allah'tan başka bir takım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?"

Saffat 87.png

87- "O halde âlemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?"

{Hz. İbrahim'in kavmi, yıldızlara bakar, onlarla kâhinlik yaparlardı. Bir bayram günü İbrahim'e kendileriyle beraber bayram yerine gelmesini söylediler.}

Saffat 88.png

88- Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı.

Saffat 89.png

89- Ben hastayım, dedi.

Saffat 90.png

90- Ona arkalarını dönüp gittiler.

Saffat 91.png
Saffat 92.png

91-92- Yavaşça putlarının yanına vardı. (Oraya konmuş yemekleri görünce:) Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi.

Saffat 93.png

93- Bunun üzerine, yanlarına gelip sağ eliyle vurdu (kırıp geçirdi.)

Saffat 94.png

94- (Putperestler) koşarak İbrahim'e geldiler.

{Neden putları kırdığını sordular.}

Saffat 95.png
Saffat 96.png

95-96- İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı, dedi.

Saffat 97.png

97- Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın! dediler.

Saffat 98.png

98- Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık.

Saffat 99.png
Saffat 100.png

99-100- (Oradan kurtulan İbrahim:) Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver, dedi.

{Böylece Hz. İbrahim küfür diyarından hicret ederek Şam'a gitti.}

Saffat 101.png

101- İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik.

Saffat 102.png

102- Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi.

{102-111. âyetlerde Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmesi anlatılır. Bu kıssa bir imtihandır. Bu imtihan, peygamber olan baba ile oğlu arasında cereyan etmiştir. Şöyle ki, Hz. İbrahim'in iki oğlu vardı: İsmail ve İshak. Kur'an-ı Kerim'de kurban edilecek çocuğun isminden söz edilmez. Ama tefsircilerin kanaatine göre bu, İsmail'dir. Zira olay göçten hemen sonra olmuştur ki, o zaman İsmail vardı. Ayrıca olay Mekke'de geçmiştir. Mekke'ye gelen de İsmail'dir. İbrahim (a.s.) gece rüyasında, birisinin kendisine, "Allah sana oğlunu boğazlamanı emrediyor" dediğini duymuş, sabah olunca bunun şeytandan mı, Rahmân'dan mı olduğu hususunda tereddüt etmiş, üç gece rüyayı üst üste görünce bunun Allah'tan olduğunu anlamıştır.}

Sayfa 449[düzenle]

Saffat 103.png
Saffat 104.png
Saffat 105.png
Saffat 106.png

103-104-105-106- Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır, diye seslendik.

Saffat 107.png
Saffat 108.png
Saffat 109.png
Saffat 110.png
Saffat 111.png

107-108-109-110-111- Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim'e selam! dedik. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır.

{Son Peygamber'in ümmeti ona salâtü selam okurken Hz. İbrahim'i de anar, onu hayırla yâdederler.}

Saffat 112.png
Saffat 113.png

112-113- Sâlihlerden bir peygamber olarak O'na (İbrahim'e) İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek (kutlu ve bereketli) eyledik. Lâkin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak.

{Bu cümleden olmak üzere İbrahim'e çok evlât verilmiş, İshak'ın neslinden, Hz. Ya'kub'dan başlamak üzere bir çok peygamberler gelmiştir. İkisinin neslinden iyilerin yanısıra kötülerin de çıkması, soy ve ırkın hidayet ve dalâlette rolü olmadığını gösterir.}

Bölüm 4[düzenle]

Saffat 114.png

114- Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik.

Saffat 115.png

115- Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık.

Saffat 116.png

116- Kendilerine yardım ettik de galip gelen onlar oldu.

Saffat 117.png

117- Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı (Tevrat'ı) verdik.

Saffat 118.png

118- Her ikisini de doğru yola ilettik.

Saffat 119.png
Saffat 120.png

119-120- Sonra gelenler içinde, Musa ve Harun'a selam olsun, diye (iyi bir nam) bıraktık.

Saffat 121.png

121- Doğrusu biz, iyileri böylece mükâfatlandırırız.

Saffat 122.png

122- Şüphesiz, ikisi de mümin kullarımızdandı.

Saffat 123.png

123- İlyas da şüphe yok ki, peygamberlerdendi.

Saffat 124.png
Saffat 125.png
Saffat 126.png

124-125-126- (İlyas) milletine: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız? demişti.

{Ba'l, Şam'da Bek adındaki şehir halkının taptığı altın putun adı idi. Şimdi buraya Ba'lebek denmektedir.}

Sayfa 450[düzenle]

Saffat 127.png
Saffat 128.png

127-128- Bunun üzerine İlyas'ı yalanladılar. Onun için Allah'ın ihlâslı kulları müstesna; onların hepsi (cehenneme) götürüleceklerdir.

Saffat 129.png
Saffat 130.png

129-130- Sonra gelenler içinde, kendisine bir ün bıraktık, "İlyas'a selâm!" dedik.

Saffat 131.png

131- Şüphesiz biz, iyileri işte böyle mükâfatlandırırız.

Saffat 132.png

132- Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı.

{Burada, Hz. Lût'un kıssasından bir bölüm anlatılır:}

Saffat 133.png

133- Lût da elbette peygamberlerdendi.

Saffat 134.png
Saffat 135.png
Saffat 136.png

134-135-136- Geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında, Lût'u ve ailesinin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini yok ettik.

Saffat 137.png
Saffat 138.png

137-138- (Ey insanlar!) Elbette siz de sabah ve akşam onlara uğruyorsunuz. Hâla akıllanmayacak mısınız?

Bölüm 5[düzenle]

Saffat 139.png

139- Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi.

{139-148. âyetlerde de Hz. Yunus'un kıssası anlatılır:}

Saffat 140.png

140- Hani o, dolu bir gemiye binip kaçmıştı.

Saffat 141.png

141- Gemide olanlarla karşılıklı kur'a çektiler de kaybedenlerden oldu.

{Yunus kıssası için bak. Enbiyâ 21/87'nin açıklaması}

Saffat 142.png

142- Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu.

Saffat 143.png
Saffat 144.png

143-144- Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

{Yunus (a.s.)ın tesbihi şöyle idi: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn: Senden başka ilâh yoktur, şüphesiz ben zalimlerden oldum.}

Saffat 145.png

145- Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık.

Saffat 146.png

146- Ve üstüne (gölge yapması için) kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik.

Saffat 147.png

147- Onu, yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik.

{Hz. Yunus'un peygamber olarak gönderildiği yerin, Musul'da Ninova şehri olduğu kaydedilmiştir.}

Saffat 148.png

148- Sonunda ona iman ettiler, bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık.

Saffat 149.png

149- Putperestlere sor: Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı?

Saffat 150.png

150- Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık?

Saffat 151.png
Saffat 152.png

151-152- Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar; "Allah doğurdu" diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar.

Saffat 153.png

153- Allah, kızları oğullara tercih mi etmiş!

Sayfa 451[düzenle]

Saffat 154.png
Saffat 155.png
Saffat 156.png

154-155-156- Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var?

{Sorulan delil, müşriklerin meleklerle ilgili düşünceleri ve onların Allah'ın kızları olduklarına dair inançları içindir.}

Saffat 157.png

157- Doğru sözlülerden iseniz, kitabınızı getirin!

Saffat 158.png

158- Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Andolsun, cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler.

Saffat 159.png

159- Allah, onların isnat edegeldiklerinden yücedir, münezzehtir.

Saffat 160.png

160- Allah'ın ihlâsa erdirilmiş kulları müstesnadır (onlar azap görmeyeceklerdir).

Saffat 161.png
Saffat 162.png
Saffat 163.png

161-162-163- Sizler ve taptığınız şeyler! Hiçbiriniz, cehenneme girecek kimseden başkasını Allah'a karşı azdırıp saptıramazsınız.

Saffat 164.png
Saffat 165.png
Saffat 166.png

164-165-166- (Melekler şöyle derler:) Bizim her birimiz için, bilinen bir makam vardır. Şüphesiz biz, orada sıra sıra dururuz ve şüphesiz Allah'ı tesbih ederiz.

Saffat 167.png
Saffat 168.png
Saffat 169.png

167, 168, 169- Putperestler: Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı, mutlaka Allah'ın ihlâslı kulları olurduk! diyorlardı.

Saffat 170.png

170- İşte şimdi onu inkâr ettiler. Ama ileride bileceklerdir!

Saffat 171.png

171- Andolsun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir:

Saffat 172.png

172- Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır.

Saffat 173.png

173- Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir.

Saffat 174.png

174- Onun için sen bir süreye kadar onlara aldırma.

Saffat 175.png

175- Onların halini gör, onlar da görecekler.

Saffat 176.png

176- Azabımızı acele mi istiyorlar?

Saffat 177.png

177- Azap yurtlarına indiğinde, uyarılanların (fakat yola gelmeyenlerin) sabahı ne kötü olur!

Saffat 178.png

178- Sen bir zamana kadar onlara aldırma.

Saffat 179.png

179- Onların halini gör, onlar da göreceklerdir.

Saffat 180.png

180- Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir.

Saffat 181.png

181- Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun!

Saffat 182.png

182- Âlemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun!

Önceki Sure: Yâ SînKur'anSâd: Sonraki Sure