Kuran:Mutaffifin

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: İnfitârKur'anİnşikâk: Sonraki Sure

83. Mutaffifîn Suresi[düzenle]

{Mekke'de inmiştir, 36 âyettir. Ölçü ve tartılarında hile yapanları kötüleyerek başladığı için bu adı almıştır.}

Bölüm 1[düzenle]

Sayfa 587[düzenle]

Mutaffifin 1.png
Mutaffifin 2.png
Mutaffifin 3.png

1-2-3- İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!

Mutaffifin 4.png
Mutaffifin 5.png
Mutaffifin 6.png

4-5-6- Onlar düşünmezler mi ki, büyük bir günde (hesap vermek için) diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.

{İbn Ömer bu sûreyi okurken altıncı âyete gelince hüngür hüngür ağlamıştır. Bir bedevî de Abdullah b. Mervân'a "Allah'ın, ölçü ve tartıda hileye sapanlar hakkında ne söylediğini bildiğin halde müslümanların malını ölçüsüz, tartısız ve zahmetsiz almakta devam ediyorsun!" demiştir.}

Mutaffifin 7.png

7- Doğrusu günahkârların yazısı, muhakkak Siccîn'de olmaktır.

Mutaffifin 8.png

8- Siccîn nedir, bilir misin?

{Tefsirlerde Siccîn'e çeşitli manalar verilmiştir: a) Çok dar bir zindan, b) Cehennemde bir kuyu, c) Kâfirlerin amellerinin yazıldığı kitap, d) Veya insanlarla cinlerin amellerinin kaydedildiği defter.}

Mutaffifin 9.png

9- (O günahkârların yazısı) Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır.

Mutaffifin 10.png

10- O gün vay haline yalancıların!

Mutaffifin 11.png

11- Ki onlar, ceza gününü yalan sayarlar.

Mutaffifin 12.png

12- Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.

Mutaffifin 13.png

13- Böyle birine âyetlerimiz okununca "Eskilerin masalları" derdi.

Mutaffifin 14.png

14- Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.

Mutaffifin 15.png

15- Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır.

{Müfessirlerin çoğu ve Ehl-i Sünnet kelâm âlimleri bu âyeti, ahirette müminlerin Allah'ı göreceklerine delil saymışlardır.}

Mutaffifin 16.png

16- Sonra onlar cehenneme girerler.

Mutaffifin 17.png

17- Sonra onlara: "İşte yalanlamış olduğunuz (cehennem) budur" denilir.

Mutaffifin 18.png

18- Hayır! Andolsun iyilerin kitabı İlliyyûn'dadır.

Mutaffifin 19.png

19- İlliyyûn nedir, bilir misin?

Mutaffifin 20.png

20- (O İlliyyûn'daki kitap) İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır.

Mutaffifin 21.png

21- O kitabı, Allah'a yakın olanlar görür.

Mutaffifin 22.png

22- İyiler kesinkes cennettedir.

Mutaffifin 23.png

23- Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.

Mutaffifin 24.png

24- Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün.

Mutaffifin 25.png

25- Kendilerine mühürlü hâlis bir içki sunulur.

Mutaffifin 26.png

26- Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar.

Sayfa 588[düzenle]

Mutaffifin 27.png

27- Karışımı Tesnîm'dendir.

Mutaffifin 28.png

28- (O Tesnîm Allah'a) Yakın olanların içecekleri bir kaynaktır.

Mutaffifin 29.png

29- Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülerlerdi.

Mutaffifin 30.png

30- Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi.

Mutaffifin 31.png

31- Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi.

Mutaffifin 32.png

32- Müminleri gördüklerinde: "Şüphesiz bunlar sapıtmış" derlerdi.

Mutaffifin 33.png

33- Halbuki onlar, müminleri denetleyici olarak gönderilmediler.

Mutaffifin 34.png

34- İşte o gün (ahirette) de iman edenler kâfirlere gülerler.

Mutaffifin 35.png

35- Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.

Mutaffifin 36.png

36- Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı! (Elbette buldular.)

Önceki Sure: İnfitârKur'anİnşikâk: Sonraki Sure