Kuran:Fecr

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: ĞâşiyeKur'anBeled: Sonraki Sure

89. Fecr Suresi[düzenle]

{Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 âyettir. Bu sûrede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır.}

Bölüm 1[düzenle]

Fecr 1.png
Fecr 2.png
Fecr 3.png
Fecr 4.png
Fecr 5.png

1-2-3-4-5- Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?

{Her günün fecri, Zilhicce'nin on gecesi, müsbet ve menfî kutup diye bilinen çiftlerden oluşan varlık âlemi, bunları yaratan ve tek olan Allah, her şeyi örtüp yok gibi kılan gece karanlığı yemine konu edilmiş, sonra da bunların yemine değer şeyler olduğu vurgulanmıştır.}

Fecr 6.png
Fecr 7.png
Fecr 8.png
Fecr 9.png
Fecr 10.png
Fecr 11.png
Fecr 12.png
Fecr 13.png
Fecr 14.png

6-7-8-9-10-11-12-13-14- Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.

{Bazı müfessirlere göre Firavun, yere dört kazık çaktırır, işkence edeceği kimseleri ellerinden ve ayaklarından bu kazıklara bağlatır, o şekilde işkence edermiş. Onun için kendisine "zü'l-evtâd=kazıklar sahibi" denilmiştir.}

Sayfa 593[düzenle]

Fecr 15.png

15- İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde "Rabbim bana ikram etti" der.

Fecr 16.png

16- Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise "Rabbim beni önemsemedi" der. kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş halılar vardır.

Fecr 17.png
Fecr 18.png
Fecr 19.png
Fecr 20.png

17-18-19-20- Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helâl demeden mirası yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz.

{Cahiliye devrinde Araplar, mirastan kadınlara, çocuklara ve yetimlere pay vermezlerdi.}

Fecr 21.png
Fecr 22.png

21-22- Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbin(in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman (her şey ortaya çıkacaktır).

Fecr 23.png

23- O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var!

Fecr 24.png

24- (İşte o zaman insan:) "Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim!" der.

Fecr 25.png

25- Artık o gün, Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.

Fecr 26.png

26- O'nun vuracağı bağı kimse vuramaz.

Fecr 27.png
Fecr 28.png
Fecr 29.png
Fecr 30.png

27-28-29-30- Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!

Önceki Sure: ĞâşiyeKur'anBeled: Sonraki Sure