Kuran:Mürselat

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: İnsânKur'anNebe (Amme): Sonraki Sure

77. Mürselât Suresi[düzenle]

{Mekke'de inmiştir. 50 âyettir. "Gönderilenler" anlamına gelen "el-mürselât" kelimesi ile başladığı için sûre bu adı almıştır. Müfessirler, "gönderilenler"den maksadın, âlemin idaresi ile görevli bir kısım melekler veya rüzgârlar, yahut peygamberler, yahut da Kur'an âyetleri olabileceğini belirtmişlerdir.}

Bölüm 1[düzenle]

Murselat 1.png

1- Yemin olsun, (iyiliklerle) birbiri peşinden gönderilenlere;

Murselat 2.png

2- Şiddetle eserek (zararlıları) savurup atanlara;

Murselat 3.png

3- (Hakikat ve hayırları) yaydıkça yayanlara;

Murselat 4.png

4- (Hak ile batılı) birbirinden iyice ayıranlara;

Murselat 5.png
Murselat 6.png

5-6- (Allah'a yönelenleri) arıtmak, (kötüleri) sakındırmak için öğüt telkin edenlere;

Murselat 7.png

7- Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!

Murselat 8.png
Murselat 9.png
Murselat 10.png
Murselat 11.png

8-9-10-11- Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gökkubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur).

Murselat 12.png

12- (Bu alâmetler) hangi vakte ertelenmiştir?

Murselat 13.png

13- Ayırım gününe.

Murselat 14.png

14- (Resûlüm!) Ayırım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin!

Murselat 15.png

15- O gün (Peygamber'i ve ahireti) yalan sayanların vay haline!

Murselat 16.png

16- Biz, (bunlar gibi inkârcı olan) öncekileri helâk etmedik mi?

Murselat 17.png

17- Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız.

Murselat 18.png

18- İşte biz suçlulara böyle yaparız!

Murselat 19.png

19- O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Sayfa 580[düzenle]

Murselat 20.png

20- (Ey insanlar!) Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı?

Murselat 21.png
Murselat 22.png

21-22- İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik.

Murselat 23.png

23- Biz buna güç yetirmişizdir. Ve bizim gücümüz ne büyüktür!

{Âyete "Onu biz takdir ettik ve biz ne güzel takdir ediciyiz" şeklinde de mana verilmiştir.}

Murselat 24.png

24- O gün (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Murselat 25.png
Murselat 26.png

25-26- Biz, yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı?

Murselat 27.png

27- Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık, sizlere tatlı sular içirdik.

Murselat 28.png

28- O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Murselat 29.png

29- (İnkârcılara o gün şöyle denilir:) yalan sayageldiğiniz azaba doğru gidin!

Murselat 30.png
Murselat 31.png

30-31- Üç kola ayrılmış, (ama) ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin.

Murselat 32.png

32- O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar.

Murselat 33.png

33- Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.

Murselat 34.png

34- O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Murselat 35.png

35- Bu, (kâfirlerin) konuşamayacağı bir gündür.

Murselat 36.png

36- Onlara izin de verilmez ki (sözde) mazeretlerini beyan etsinler.

Murselat 37.png

37- O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Murselat 38.png

38- (O zaman şöyle denir:) Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.

Murselat 39.png

39- (Azaptan kurtulmanız için) bir hileniz varsa, gösterin bana hilenizi!

Murselat 40.png

40- O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Bölüm 2[düzenle]

Murselat 41.png
Murselat 42.png

41-42- Şüphesiz (o gün) takvâ sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır.

Murselat 43.png

43- (Kendilerine:) "İşlediklerinizin karşılığı olarak şimdi âfiyetle yeyin için" (denir).

Murselat 44.png

44- İşte, biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız.

Murselat 45.png

45- O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Murselat 46.png

46- (Ey inkârcılar!) Yeyiniz, (dünyadan) faydalanınız biraz! Gerçek şu ki, sizler suçlusunuz!

Murselat 47.png

47- O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Murselat 48.png

48- Onlar, kendilerine: "Allah'ın huzurunda eğilin!" denildiği vakit eğilmezler.

Murselat 49.png

49- O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Murselat 50.png

50- Onlar artık bundan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar.

Önceki Sure: İnsânKur'anNebe (Amme): Sonraki Sure