Kuran:Müddessir

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: MüzzemmilKur'anKıyâme: Sonraki Sure

74. Müddessir Suresi[düzenle]

{Mekke'de nâzil olmuştur; 56 âyettir. Sûre, adını ilk âyetindeki "el-müddessir" kelimesinden almıştır. "Müddessir", örtüsüne bürünen, sarınan demektir.

Hz. Peygamber'e hitap eden ilk âyet, Müzzemmil sûresinden önce nâzil olmuştur. Müzzemmil sûresinin 1. âyetindeki açıklamaya bakınız.}

Bölüm 1[düzenle]

Müddessir 1.png

1- Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)!

Müddessir 2.png

2- Kalk, ve (insanları) uyar.

Müddessir 3.png

3- Sadece Rabbini büyük tanı.

Müddessir 4.png

4- Elbiseni tertemiz tut.

Müddessir 5.png

5- Kötü şeyleri terket.

Müddessir 6.png

6- Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.

Müddessir 7.png

7- Rabbinin rızasına ermek için sabret.

Müddessir 8.png

8- O Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya,

Müddessir 9.png

9- İşte o gün zorlu bir gündür.

Müddessir 10.png

10- Kâfirler için (hiç de) kolay değildir.

Müddessir 11.png
Müddessir 12.png
Müddessir 13.png
Müddessir 14.png

11-12-13-14- Tek olarak yaratıp, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için (nimetleri önüne) serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak!

Müddessir 15.png

15- Üstelik o (nimetlerimi) daha da arttırmamı umuyor.

Müddessir 16.png

16- Asla (ummasın)! Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır.

Müddessir 17.png

17- Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım!

Sayfa 575[düzenle]

Müddessir 18.png

18- Zira o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

Müddessir 19.png

19- Canı çıkasıca, ne biçim ölçtü biçti!

Müddessir 20.png

20- Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse!

Müddessir 21.png
Müddessir 22.png
Müddessir 23.png
Müddessir 24.png
Müddessir 25.png

21-22-23-24-25- Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: "Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil."

{Rivayete göre, Velîd b. Muğîre'nin, Hz. Peygamber'in okuduğu Kur'an'ı dinleyince çok etkilendiğini öğrenen Kureyş müşrikleri, "Eyvah! dediler, Velîd dininden dönmüş. Artık ona bakarak bütün Kureyş dininden dönecektir!" Bunun üzerine yeğeni Ebu Cehil, Velîd'e gidip kibirine yediremeyeceği sözlerle onu ikna etti. Sonra, birlikte müşriklerin yanına geldiler. Velîd onlara, Hz. Muhammed (s.a.)e "mecnûn", "kâhin", "şair" ve "yalancı" lakaplarıyla hitap etmenin tutarlı olmayacağını anlattı; nihayet uzun uzadıya düşünüp taşındıktan sonra, "Olsa olsa, o bir sihirbazdır. Görmüyor musunuz: Kişiyi ailesinden, evlâdından, kölesinden ayırıyor" dedi. Müşrikler bu sözleri çok beğendiler ve Hz. Peygamber'e "sihirbaz" diye hitap etmeye başladılar. Bu, Resûl-i Ekrem'e çok dokundu.}

Müddessir 26.png

26- Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım.

Müddessir 27.png

27- Sen biliyor musun sekar nedir?

Müddessir 28.png

28- Hem (bütün bedeni helâk eder, hiçbir şey) bırakmaz, hem (eski hale getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez o.

Müddessir 29.png

29- İnsanın derisini kavurur.

Müddessir 30.png

30- Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır.

Müddessir 31.png

31- Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkârcılar için sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki, böylelikle, kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını arttırsın; hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de: "Allah bu misalle ne demek istemiştir ki?" desinler. İşte Allah böylece, dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını, kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür.

Bölüm 2[düzenle]

Müddessir 32.png

32- Hayır hayır (öğüt almazlar). Aya andolsun ki,

Müddessir 33.png

33- Dönüp gitmekte olan geceye,

Müddessir 34.png

34- Ağarmakta olan sabaha andolsun ki,

Müddessir 35.png
Müddessir 36.png
Müddessir 37.png

35-36-37- O (cehennem), insanlık için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir.

Müddessir 38.png

38- Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir;

Müddessir 39.png

39- Ancak sağdakiler başka.

{"Sağdakiler" hakkında bak. 56/16'nın açıklaması.}

Müddessir 40.png
Müddessir 41.png
Müddessir 42.png

40-41-42- Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar.

Müddessir 43.png

43- Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik,

Müddessir 44.png

44- Yoksulu doyurmuyorduk,

Müddessir 45.png

45- (Bâtıla) dalanlarla birlikte dalıyorduk,

Müddessir 46.png

46- Ceza gününü de yalan sayıyorduk,

Müddessir 47.png

47- Sonunda bize ölüm geldi çattı.

Sayfa 576[düzenle]

Müddessir 48.png

48- Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.

Müddessir 49.png
Müddessir 50.png
Müddessir 51.png

49-50-51- Böyle iken onlara ne oluyor ki, âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hâla) öğütten yüz çeviriyorlar?

Müddessir 52.png

52- Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.

Müddessir 53.png

53- Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar.

Müddessir 54.png

54- Asla (düşündükleri gibi değil)! Bilsinler ki bu, gerçekten bir ikazdır!

Müddessir 55.png

55- Dileyen ondan (düşünüp) öğüt alır.

Müddessir 56.png

56- Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya lâyık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur.

Önceki Sure: MüzzemmilKur'anKıyâme: Sonraki Sure