Kuran:Tur

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: ZâriyâtKur'anNecm: Sonraki Sure

52. Tûr Suresi[düzenle]

{Mekke'de inmiştir. 49 âyettir. Adını, birinci âyette geçen ve üzerinde Hz. Musa'ya Tevrat'ın indiği, böylece onun ilâhî hitaba mazhar olduğu Tûr dağından almıştır.}

Bölüm 1[düzenle]

Tur 1.png
Tur 2.png
Tur 3.png
Tur 4.png
Tur 5.png
Tur 6.png
Tur 7.png
Tur 8.png

1-2-3-4-5-6-7-8- Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.

{Yemin edilen Tûr; Medyen'de Hz. Musa'nın ilâhî hitaba mazhar olduğu dağdır. Kitaptan maksat, Tevrat, Kur'an veya levh-i mahfuzdur. Beyt-i Ma'mûr ise Kâbe veya semada meleklerin tavaf ettiği makamdır.}

Tur 9.png

9- O gün gök sallanıp çalkalanır.

Tur 10.png

10- Dağlar yürüdükçe yürür.

Tur 11.png

11- Yalanlayanların vay haline o gün!

Tur 12.png

12- Ki onlar daldıkları bâtıl içinde oyalanıp duranlardır.

Tur 13.png
Tur 14.png

13-14- O gün cehennem ateşine itilip atılırlar da "İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur!" denilir.

Tur 15.png

15- Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz?

Sayfa 523[düzenle]

Tur 16.png

16- Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığına çarptırılacaksınız.

Tur 17.png
Tur 18.png

17-18- Şüphesiz (kötülüklerden) korunanlar Rablerinin kendilerine verdikleriyle sevinerek cennetlerde ve nimet içindedirler. (Zira) Rableri onları, cehennem azabından korumuştur.

Tur 19.png
Tur 20.png

19-20- Onlara: Yaptıklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak âfiyetle yeyin, için (denilir). Ayrıca biz onları, ceylan gözlü hûrilerle evlendirmişizdir.

Tur 21.png

21- İman eden ve soylarından gelenlerde, imanda kendilerine tâbi olanlar (var ya)! İşte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir.

{Böylece imanlı baba ve onun imanlı zürriyeti, cennete birlikte girer. Bu Allah'ın ona, çocuklarıyla birlikte cennette yaşaması için verdiği bir lütuftur. Ahirette herkes, hayır ve şer ne yapmışsa karşılığını alacaktır. Kişi yaptığına ipotek edildiğine göre, iyi amelle gelen ipoteği çözer. Aksini yaparsa cezaya çarptırılır.}

Tur 22.png

22- Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.

Tur 23.png

23- Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme.

{Dünyada, ilk bakışta çekici gözüken içki âlemlerinin sonunda saçmalıklar, günahlar ve suçlar vardır. Cennet şarabı ise sarhoşluk değil, sürur ve mutluluk veren ilâhî bir ikramdır.}

Tur 24.png

24- Hizmetlerine verilmiş, (kabuğunda) saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar.

Tur 25.png

25- Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar:

Tur 26.png

26- Derler ki: "Daha önce biz, aile çevremiz içinde bile (ilâhî azaptan) korkardık."

Tur 27.png

27- "Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu."

Tur 28.png

28- "Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur."

{Müfessirler, 24. âyette geçen "gılman" kelimesiyle ifade edilen ve hizmet için dolaşan gençlerin, kendilerinden önce ölen çocukları olduğu görüşüne yer vermişlerdir. Âyetlerden anlaşıldığına göre, cennet ehli birbirlerine durumlarını ve yaptıklarını sorarlar. Durumlarını anlatırken, dünyada âkıbetlerinden korku duyduklarını ve bu duygu içinde yaşadıklarını söylerler. Vücudun içine işleyen sıcak yel anlamına gelen "semûm"dan yani cehennem azabından kurtulduklarını ifade ederler. Çünkü bunlar, Allah'ı birleyerek ibadetlerine devam eden müminlerdir.}

Bölüm 2[düzenle]

Tur 29.png

29- (Resûlüm!) Sen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli.

Tur 30.png

30- Yoksa onlar: (O,) bir şairdir; onun, zamanın felâketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar?

Tur 31.png

31- De ki: Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim

Sayfa 524[düzenle]

Tur 32.png

32- Onlara akılları mı bunu emreder, yoksa onlar, azgın bir topluluk mudur?

Tur 33.png

33- Yahut "Onu kendisi uydurdu!" mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.

Tur 34.png

34- Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz getirsinler.

Tur 35.png

35- Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?

Tur 36.png

36- Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır! Onlar bir türlü anlayıp inanmazlar.

Tur 37.png

37- Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir?

Tur 38.png

38- Yoksa onların, üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri, açık bir delil getirsinler.

{İnkârcılara, meleklerin sözlerini ve onlara vahyedileni dinlemek için bir merdivene mi sahip oldukları sorularak bunun cevabını vermeleri istenmektedir.}

Tur 39.png

39- Yoksa kızlar O'nun, oğullar da sizin mi?

Tur 40.png

40- Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar ağır bir borç altında eziliyorlar mı?

Tur 41.png

41- Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da, onlar mı yazıyorlar?

Tur 42.png

42- Yahut bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, inkâr edenlerdir.

Tur 43.png

43- Veya onların Allah'tan başka bir ilâhı mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır.

Tur 44.png

44- Gökten düşen bir kütle görseler "Üst üste yığılmış bulutlardır" derler.

Tur 45.png

45- Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak.

{Çarpılacakları gün, ölüm veya birinci Sûr'un üfürülüşüdür.}

Tur 46.png

46- O gün planları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da görmezler.

Tur 47.png

47- Şüphesiz zulmedenlere, ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler.

{Bu, ölümlerinden önce veya kabirde görecekleri azaptır. Nitekim dünyada kıtlıkla, savaşlarda mağlubiyetle ve benzeri şeylerle azabı tatmışlardır.}

Tur 48.png

48- Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.

Tur 49.png

49- Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O'nu tesbih et.

{Âyette geçen ifadeler, akşam, yatsı ve sabah namazları biçiminde yorumlanmıştır. Bu vakitlerde namaz kılınması veya "Sübhânellahi ve bihamdihi" diyerek tesbihte bulunulması emredilmiştir.}

Önceki Sure: ZâriyâtKur'anNecm: Sonraki Sure