Kuran:Kaf

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: HucûrâtKur'anZâriyât: Sonraki Sure

50. Kaf Suresi[düzenle]

{Mekke'de inmiştir, 45 âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır.}

Bölüm 1[düzenle]

Sayfa 517[düzenle]

Kaf 1.png

1- Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun.

Kaf 2.png

2- Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, kâfirler şöyle dediler: "Bu şaşılacak bir şeydir."

{Âyetin belirttiği ve inkâr edenlerin şaşılacak şey saydıkları husus dirilme ve cehennem azabının haber verilmesidir.}

Kaf 3.png

3- "Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirileceğiz)? Bu, akla uzak bir dönüştür."

Kaf 4.png

4- Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır.

{Gerçekten âyette belirtildiği gibi toprağın cesetleri eksiltip bitirmesi, dirilme olmayacağı anlamına gelmez. Üstelik toprak, dünya hayatının kaynağı ve mayasıdır.}

Kaf 5.png

5- Bilakis onlar, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler.

{Kur'an veya Peygamber gelince, müşrikler bunlar hakkında çelişkili görüşler belirterek "büyü, büyücü, şiir, şair, kehânet, kâhin" gibi ifadeler kullanmışlardı. Âyet yalanlayanların bu tutumlarına işaret etmektedir.}

Kaf 6.png

6- Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız! Onda hiçbir çatlak da yok.

Kaf 7.png

7- Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her türden (bitkiler) yetiştirdik.

Kaf 8.png

8- Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık).

Kaf 9.png

9- Gökten bereketli bir su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek daneler bitirdik.

Kaf 10.png
Kaf 11.png

10-11- Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir.

{Su ile, ölen toprak canlanıyor; ağaçlara taze bir hayat geliyor, bitkiler yerden çıkıyor. İşte insanlar da kabirlerinden öyle çıkacaklardır.}

Kaf 12.png

12- Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semûd da yalanlamıştı.

Kaf 13.png

13- Âd ve Firavun ile Lût'un kardeşleri de (yalanladılar).

Kaf 14.png

14- Eyke halkı ve Tübba' kavmi de. Bütün bunlar peygamberleri yalanladılar da tehdidim gerçekleşti!

{Âyetlerde geçen Semûd Hz. Sâlih'in, Âd Hz. Hûd'un, Eyke Hz. Şuayb'ın kavimleri idiler. Burada önceki inkârcı milletlere gelen azap hatırlatılarak, Kureyş'in durumundan üzülen Hz. Peygamber teselli edilmektedir.}

Kaf 15.png

15- İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler.

{Allah ilk yaratışta acz göstermediğine göre, yeniden yaratmaktan asla âciz değildir.}

Bölüm 2[düzenle]

Sayfa 518[düzenle]

Kaf 16.png

16- Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.

Kaf 17.png

17- İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar.

Kaf 18.png

18- İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.

Kaf 19.png

19- Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de: İşte (ey insan) bu, senin öteden beri kaçtığın şeydir, denir.

Kaf 20.png

20- Sûr'a üfürülür; işte bu, geleceği vâdedilen gündür.

Kaf 21.png

21- Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir.

{Âyette geçen "sürücü" ve "şahitler"in iki melek oldukları, birinin mahşere sevketme, diğerinin de amellere şahitlik etme görevini yerine getirdikleri söylenmiş; ayrıca, "şahit" hafaza meleklerinden sayılmıştır. Bir yoruma göre de "sürücü" kötülüğü yazan melek, "şahit" de iyiliği yazan melektir.}

Kaf 22.png

22- Andolsun sen bundan gaflette idin; derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir (denir).

Kaf 23.png
Kaf 24.png
Kaf 25.png
Kaf 26.png

23-24-25-26- Yanındaki arkadaşı: "İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilâh edineni, şiddetli azaba birlikte atın!

Kaf 27.png

27- Müşrikin arkadaşı (şeytan) der ki: Rabbimiz! Ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi.

Kaf 28.png

28- O esnada (Allah) buyurur: Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarı göndermiştim!

Kaf 29.png

29- Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim.

Bölüm 3[düzenle]

Kaf 30.png

30- O gün cehenneme "Doldun mu?" deriz. O da "Daha var mı?" der.

Kaf 31.png

31- Cennet de takvâ sahiplerine yaklaştırılır; (onlardan) uzakta olmayacaktır.

Kaf 32.png
Kaf 33.png

32-33- İşte size vâdedilen cennet! Ki o, Allah'a yönelen, emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahmân'dan korkan ve Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur.

Kaf 34.png

34- Oraya selâmetle girin. İşte bu, ebedî yaşamanın başladığı gündür

Kaf 35.png

35- Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda dahası da vardır.

{Son cümlede işaret edilen nimetten maksadın, "Allah'ı görme" olduğu âlimlerin çoğunluğunca ifade edilmiştir. Ayrıca bu ziyadelik, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiçbir insanın hatırına gelemeyecek sonsuz nimetler şeklinde de yorumlanmıştır.}

Sayfa 519[düzenle]

Kaf 36.png

36- Biz, onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar dolaşan nice nesilleri helâk etmişizdir. Kurtuluş var mı!

{"Diyar diyar dolaşan nice nesiller" diye tercüme edilen toplulukların dolaşmalarının sebebi, ölümden kurtulma çarelerini aramalarıdır.}

Kaf 37.png

37- Şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.

Kaf 38.png

38- Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi.

{Bu âyetle, yahudilerin "Allah, cumartesi günü istirahate çekildi. Arşın üstüne bağdaş kurup oturdu" şeklindeki sözleri reddedilmiştir. Bazı tefsircilere göre "altı gün"den maksat, altı dönemdir.}

Kaf 39.png

39- (Resûlüm!) Onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et.

{Âyetle, sabah, öğle ve ikindi namazlarının kılınması kasdedilmiştir.}

Kaf 40.png

40- Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O'nu tesbih et.

{Bu âyetle de, akşam, yatsı ve teheccüd namazlarıyla, farz namazların ardından kılınan sünnet ve nafile namazlar veya vitir namazı kasdedilmiştir.}

Kaf 41.png

41- Seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.

{Semadan, Sûr'a üfürecek olan İsrafil (a.s.)'ın çağırışına işaret olunmaktadır.}

Kaf 42.png

42- O gün insanlar bu sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, çıkış günüdür.

{Buna göre insanlar, İsrafil'in ikinci Sûr'a üfürüşünü işitecekler; işte bu ses ve işitme ile kabirlerinden dirilip çıkacaklardır.}

Kaf 43.png

43- Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir.

Kaf 44.png

44- O gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, bize göre kolay olan bir haşirdir.

Kaf 45.png

45- Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver.

Önceki Sure: HucûrâtKur'anZâriyât: Sonraki Sure