Nurpedia:Sıkça Sorulan Sorular

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bu sayfada Nurpedia İnternet sitesi hakkında akla gelebilecek soruları ve bunların cevaplarını bulabilirsiniz.

Nurpedia nedir?[düzenle]

Nurpedia:

 • Bediüzzaman Said Nursi'nin telif ettiği bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'da geçen İmani, İslami ve muhtelif konularda birçok dilde kısa ansiklopedik/lügat bilgileri veren,
 • Risale-i Nur'un farklı yerlerinde bu konularla ilgili geçen bahisleri bir araya getiren,
 • Şahsi görüş içermeyen,
 • Dünyanın dört bir tarafında Risale-i Nur'a vâkıf kullanıcıların katkılarıyla sürekli gelişen ve
 • Birden fazla dilde içerik sunan bir çeşit ansiklopedik sitedir.

Bu sitenin esas gayesi nedir?[düzenle]

 • İmani ve İslami meseleler, Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi, dini kavramlar, Risale-i Nur'da bahsedilen kişiler, yerler, hadiseler vb. hakkında Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde geçen bahisleri okuyuculara faydalı bir tanzimle bir araya getirmek,
 • Bu konuların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak için kısaca ansiklopedik ve lügat bilgileri eklemek,
 • Şahsi görüşleri katmayarak yalnızca doğru bilgileri ön plana çıkarmak ve
 • İnternet'in bilgi kirliliği içerisinde temiz ve faydalı bir bilgi merkezi oluşturmaktır.

Gerçekten böyle bir siteye ihtiyaç var mıydı?[düzenle]

Risale-i Nur hakkında çok faydalı siteler olmakla beraber hem verilen bilgiler dağınık şekilde yer alıyor, hem de İnternette arama yapanların karşısına her zaman doğru bilgiler çıkmıyor. Nurpedia, kullanıcıların tüm aradıklarını bir arada bulabileceği derli toplu ve güvenilir bir site olmayı hedefliyor.

Sitenizin adı neden Nurpedia?[düzenle]

Tevafuk eseri olarak 2011'de bir kardeşimiz bu alan adını almış. "Nur" kelimesi Risale-i Nur'un ve Said Nursi'nin en temel davası olan İman ve Kur'an nuruna ve ayrıca Risale-i Nur'a ve Bediüzzaman Said Nursi'ye işaret ederken, "-pedia" eki de ansiklopedi yönünü hatırlatıyor. İleride inşaallah birçok dilde yayın yapılacağı için "Nurpedia" adı dünyanın dört bir tarafındaki kullanıcılara sitenin içeriği hakkında bir fikir verebilecektir.

Siteyi kim(ler) kurdu?[düzenle]

İlk çalışmalar Risale-i Nur'lardan istifade etmeye çalışan birkaç kişi tarafından beraberce yürütüldü. Daha sonra daire genişletilerek birçok kişinin site hakkındaki görüş ve tavsiyelerine başvuruldu. Ardından, Nurpedia herkesin istifadesine açıldı.

Sitenin sahibi kim(ler)?[düzenle]

Sitenin idari işleri sınırlı sayıda kişi tarafından yürütülmekle beraber Risale-i Nur'a vakıf yüzlerce, belki binlerce kişinin gayretiyle elde edilen bir netice ve bunun şerefi ancak şahs-ı manevi'ye ait olabilir.

Nurpedia kâr amacı güdüyor mu/güdecek mi?[düzenle]

Hayır.

Sitede reklam var mı/olacak mı?[düzenle]

Hayır.

Bu çalışmanıza Risale-i Nur'dan delil var mı?[düzenle]

“Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her birisine, meselâ Kur'an kelâmullah olduğuna ve i'cazî nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı bürhanlar cem'edilse ve hâkeza.. mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şerh olabilir.”

ve

“O Seyranî o zamandan beri Risale-i Nur’un bir cüzüne bahsi girdiği ve silinmediği gibi hatırımda da silinmemiş.

ifadeleri böyle bir çalışmaya teşebbüs etmemizde ve

“Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirdlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevî, size bâki ve muktedir bir kuvvet-i zahrdır, bir rehberdir.”

ifadesi de bu çalışmayı tüm Risale-i Nur şahsı manevisinin yardımıyla yürütmemizde bize şevk ve kuvvet verdi.

Nurpedia'nın içeriği güvenilir mi?[düzenle]

 • Yalnızca güvenilir ve Risale-i Nur'a vâkıf kimseler katkı sağlayacağından (yani herkes istifade edebilir, ama herkes bilgi ekleyemez),
 • Yazılanlar için kaynak gösterileceğinden ve
 • Şahs-ı manevinin gözetimi altında olacağından çok büyük oranda sıhhatli bilgiler içermektedir.

Sitenizin düzeni bazı başka sitelere benziyor?[düzenle]

Nurpedia, açık kaynak kodlu (herkes tarafından kullanılabilir ve ücretsiz) Wiki tarzı bir sitedir. Oldukça kullanıcı dostu olup bazı kolaylıklar sağladığından biz de bundan yararlanmak istedik.

Nurpedia kullanıcılara ne gibi kolaylıklar sağlıyor?[düzenle]

 • Arama kutusuna istenen kelime girilerek arama yapılabiliyor,
 • Çok önemli dini konular hakkında güvenilir bir tefsir olan Risale-i Nur'da aynı konuya ilişkin farklı yerlerde geçen bahisler bir araya getirilerek meselenin her yönüyle anlaşılması sağlanıyor,
 • Bir maddenin birden fazla adı varsa hepsi ana madde sayfasına yönlendiriliyor,
 • Bir maddenin içeriğinde geçen kişi, yer, kavram, risaleye vb. doğrudan bağlantı verilerek okuyucu ilgili maddeleri de kolayca ziyaret edebiliyor,
 • Kategoriler bir konuyla ilgili maddelerin topluca görülmesinde kolaylık sağlıyor,
 • Sayfa ve ekran düzeni gözü yormuyor ve içeriği ön plana çıkarıyor,
 • Mobil kullanımda sorun yaşanmıyor,
 • Bir maddede ekleme/silme yapmak anında ve çok kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Konulara ilişkin kişisel görüşler yer alacak mı?[düzenle]

Hayır. Nurpedia'nın içeriği doğru ve doğrulanabilir ansiklopedik bilgiler ile Risale-i Nur'da geçen bahislerden oluştuğundan hiç kimsenin kişisel görüşü yansıtılmayacak.

Nurpedia'nın genel prensipleri nelerdir?[düzenle]

 1. Sıdk: Doğru ve doğrulanabilir beyanda bulunma ve katkı sağlama.
 2. İstikamet: Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat kaidelerine ve Risale-i Nur prensiplerine bağlı olma.
 3. Perde olmama: Yorum ve şahsi fikir katmama. Vazifemiz yalnızca doğru ansiklopedik bilgileri ve bir mevzuyla ilgili farklı risalelerde geçen bahisleri bir araya getirmektir.
 4. Emeğe hürmet: Ücretsiz lisans ve telif hakkına saygı (başka yerden izinsiz ve/veya kaynak belirtmeden kopyalama uygun görülmez).
 5. Şahs-ı manevî: İstişareye, fikir birliğine önem verme ve meseleleri münazara ederken edepli olma.

Nurpedia'ya nasıl maddi/manevi katkı sağlayabilirim?[düzenle]

 • Parasal vb. açıdan bir talebimiz yoktur.
 • Maddelere bilgi/teknik açıdan katkı sağlamak için kullanıcı olma başvurusunda bulunabilirsiniz.
 • Manevi açıdan hepimizin ihlasla muvaffakiyeti ve insanların istifadesine vesile olabilmemiz için Cenab-ı Allah'a dua ederseniz seviniriz.

Siz hangi cemaattensiniz?[düzenle]

 • İman ve Kur'an hakikatlarına bağlı,
 • Ehl-i sünnet vel cemaate dahil,
 • Risale-i Nur prensiplerini kabul edip istifadeye çalışan,
 • Tüm ehl-i imana dost ve onların dualarına muhtaç müslümanlarız.

Bu siteden menfaatiniz nedir?[düzenle]

 • Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma,
 • "Essebebu kelfail" (Sebep olan yapan gibidir) düsturuyla, istifade edenlerin kazançlarından hissedar olma ve
 • Makbul dualarına mazhar olma ümidindeyiz.

Kırmızı çizgileriniz nelerdir?[düzenle]

Nurpedia'da:

 • Ehl-i Sünnet alimlerinin İman, İslam, Kur'an ve Sünnet-i seniyye hakkında ortaya koyduğu düsturlara aykırı içerik BULUNAMAZ,
 • Umum Nur talebelerinin kabul ettiği Risale-i Nur düsturlarına muhalif içerik BULUNAMAZ,
 • Risale-i Nur'un orijinal metninde ekleme, çıkarma vb. YAPILAMAZ,
 • İhtilafları/görüş ayrılıklarını destekleyen içerik BULUNAMAZ,
 • Ehl-i imanı tenkit eden içerik BULUNAMAZ,
 • İslamiyete zararlı bid'atları revaçlandıran içerik BULUNAMAZ ve
 • Şahsi görüşleri yansıtan içerik BULUNAMAZ.