Kuran:Duhan

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: ZuhrufKur'anCâsiye: Sonraki Sure

44. Duhan Suresi[düzenle]

{Mekke'de inen bu sûre 59 âyettir. Adını, onuncu âyette geçen ve duman manasına gelen "duhân" kelimesinden almıştır.}

Bölüm 1[düzenle]

Sayfa 495[düzenle]

Duhan 1.png

1- Hâ. Mîm.

Duhan 2.png
Duhan 3.png

2-3- Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.

{Bu âyette geçen "mübarek gece"den maksadın Kadir gecesi veya Berat gecesi olduğuna dair rivayetler vardır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber'e Kadir gecesinde indirilmiş olduğunu bildiren ayeti göz önüne alan İslâm âlimlerinin çoğunluğu burada Kadir gecesine işaret edildiği rivayetini daha kuvvetli bulmuşlardır. Ayrıca bak. Bakara 2/182'nin açıklaması ve Kadir 97/1.}

Duhan 4.png
Duhan 5.png
Duhan 6.png

4-5-6- Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.

Duhan 7.png

7- Eğer kesin olarak inanıyorsanız (bilin ki Allah), göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir.

Duhan 8.png

8- O'ndan başka ilâh yoktur. (Her şeyi O) diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.

Duhan 9.png

9- Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar.

Duhan 10.png
Duhan 11.png

10-11- Şimdi sen, göğün, insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu, elem verici bir azaptır.

Duhan 12.png

12- (İşte o zaman insanlar:) Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz (derler).

{Bu duman hakkında başlıca iki farklı yorum yapılmıştır: 1. Duman, kıtlık ve kuraklıktır. Nitekim Arabistan'da büyük bir kıtlık olmuş, kaldırılması için Kureyş, Hz. Peygamber'e başvurmuştur. 2. Bu duman, kıyamet alâmetlerinden olan ve göğü kaplayacak bulunan dumandır. Peygamberimizden rivayet edildiğine göre, kıyamet alâmetlerinden biri de, doğu ile batı arasını kaplayacak olan duman olayıdır.}

Duhan 13.png

13- Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti.

Duhan 14.png

14- Sonra ondan yüz çevirdiler ve: Bu, öğretilmiş bir deli! dediler.

Duhan 15.png

15- Biz azabı birazcık kaldıracağız, ama siz yine (eski halinize) döneceksiniz.

{Hz. Peygamber'in duasıyla kıtlık kaldırıldıktan sonra, inkârlarına dönmüşlerdir. Başka bir yoruma göre de, kıyamet kopmadan önce etrafı kaplayan dumanı kâfirler görünce, Allah'a sığınıp dua edecekler, Allah kısa bir süre için dumanı kaldıracak, fakat onlar buna rağmen tekrar küfre döneceklerdir.}

Duhan 16.png

16- Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız.

Duhan 17.png
Duhan 18.png

17-18- Andolsun, kendilerinden önce biz, Firavun'un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara: Allah'ın kulları! Bana gelin! Çünkü ben size (gönderilmiş) güvenilir bir resûlüm diye (davette bulunan) şerefli bir elçi gelmişti.

Sayfa 496[düzenle]

Duhan 19.png

19- Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getiriyorum.

{Apaçık delil, Hz. Musa'nın gösterdiği mucizelerdir.}

Duhan 20.png

20- Ben, beni taşlamanızdan, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım.

{Âyet, taşa gömerek öldürecekleri tehdidini savuranlara karşı Hz. Musa'nın, işkenceye, hakarete ve ölüme aldırmayıp, Allah'a sığınacağını beyan ettiğine dikkat çekmektedir.}

Duhan 21.png

21- Eğer bana inanmazsanız, hiç değilse yanımdan uzaklaşın.

Duhan 22.png

22- Bunun üzerine Musa: Bunlar suç işleyen bir toplumdur, diye Rabbine arzetti.

Duhan 23.png

23- Allah, O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz, buyurdu.

{Gerçekten Firavun ve ordusu, şehirden çıktıklarını öğrendikleri Hz. Musa'yı ve İsrailoğullarını takip etmişlerdi.}

Duhan 24.png

24- Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

{Başka âyetlerde yer aldığına göre Hz. Musa, karşılaştığı denize asasını vurarak suyun açılmasını sağlamış, kavmi rahatça karşıya geçmiş, takip eden Firavun ve ordusu ise aynı su içinde boğularak helâk olmuştur.}

Duhan 25.png
Duhan 26.png
Duhan 27.png

25-26-27- Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı.

Duhan 28.png

28- İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bıraktık.

Duhan 29.png

29- Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.

Bölüm 2[düzenle]

Duhan 30.png

30- Andolsun biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.

Duhan 31.png

31- Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.

{Başka âyetlerde bildirildiği gibi Firavun, İsrailoğullarını kendine kul ve köle yapıyor, oğullarını öldürüyordu. Bu, İsrailoğullarını küçültücü bir durumdu.}

Duhan 32.png

32- Andolsun biz İsrailoğullarına, bilerek, (kendi zamanlarında) âlemlerin üstünde bir imtiyaz verdik.

Duhan 33.png

33- Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan işaretler verdik.

{Bu işaretler, denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın kebabı gibi lütuflar şeklinde sayılabilir.}

Duhan 34.png
Duhan 35.png
Duhan 36.png

34-35-36- Onlar (müşrikler) diyorlar ki: İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Doğru söylüyorsanız, atalarımızı getirin.

Duhan 37.png

37- Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları yok ettik, çünkü onlar suçlu idiler.

{Tübba', Yemen hükümdarlarına verilen isimdir. Peygamberimizden rivayet edildiğine göre, bu hükümdar iyi bir insandı, fakat kavmi yoldan çıkmıştı. Âyette, Tübba' ve diğer kavimlere göre Kureyş'in, güç, kuvvet ve sayı itibariyle daha zayıf olduğu hatırlatılmıştır.}

Duhan 38.png

38- Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

Duhan 39.png

39- Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.

Sayfa 497[düzenle]

Duhan 40.png

40- Şüphesiz (hakkı bâtıldan ayıran) hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı gündür.

{Kıyamet günü hak bâtıldan, haklı haksızdan ayırt edilecektir. Veya kişiler, yakınlarından ve dostlarından ayrılacaktır. Bu durum âyetteki "fasl" kelimesiyle ifade edilmiştir.}

Duhan 41.png

41- O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, kendilerine yardım da edilmez.

Duhan 42.png

42- Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz O, üstündür, merhametlidir.

Bölüm 3[düzenle]

Duhan 43.png
Duhan 44.png

43-44- Şüphesiz zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir.

Duhan 45.png
Duhan 46.png

45-46- O, karınlarda maden eriyiği gibi, suyun kaynaması gibi kaynar.

Duhan 47.png
Duhan 48.png
Duhan 49.png
Duhan 50.png

47-48-49-50- (Allah zebânilere emreder): Tutun onu! Cehennemin ortasına sürükleyin! Sonra başına azap olarak kaynar su dökün! (ve deyin ki:) Tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, şerefliydin! İşte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir.

Duhan 51.png
Duhan 52.png
Duhan 53.png

51-52-53- Müttakîler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar.

Duhan 54.png

54- İşte böyle. Bunun yanısıra biz onları, iri gözlü hûrilerle evlendiririz.

Duhan 55.png

55- Orada, güven içinde (canlarının çektiği) her meyveyi isterler.

Duhan 56.png

56- İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur (sürekli hayata kavuşmuşlardır).

Duhan 57.png

57- (Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur.

Duhan 58.png

58- Biz onu (Kur'an'ı), öğüt alalar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık.

Duhan 59.png

59- (Yine de inanmayanların başlarına gelecekleri) bekle; onlar da beklemektedirler.

Önceki Sure: ZuhrufKur'anCâsiye: Sonraki Sure