Kuran:Rahman

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: KamerKur'anVâkıa: Sonraki Sure

55. Rahmân Suresi[düzenle]

{Mekke'de inmiştir. 78 âyettir. İlk kelime olan "er-rahmân" sûreye ad olmuştur. Bu sûrede Allah'ın nimetleri sayılır. Bunlar sayılırken bütün şuurlu varlıklara hitaben "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?" anlamına gelen ayet sık sık tekrar edilir.}

Bölüm 1[düzenle]

Rahman 1.png
Rahman 2.png
Rahman 3.png
Rahman 4.png

1-2-3-4- Rahmân Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti.

Rahman 5.png

5- Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir.

Rahman 6.png

6- Bitkiler ve ağaçlar secde ederler.

{"Bitkiler" diye tercüme edilen "necm" kelimesi "yıldız" anlamına da gelir.}

Rahman 7.png

7- Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu.

{Geçen âyetlerde belirtildiğine göre, kendisine konuşma ve düşünme özelliği verilen insan, diğer canlılardan ayrılmıştır. Ay ve güneş, belirlenen ve bilinen bir ölçüye göre kendi yörüngelerinde akıp gitmektedirler. Gök ve yer yaratılmış, aralarında denge ve düzen sağlanmıştır.}

Rahman 8.png

8- Sakın dengeyi bozmayın.

Rahman 9.png

9- Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın.

Rahman 10.png

10- Allah, yeri canlılar için yaratmıştır.

Rahman 11.png

11- Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

Rahman 12.png

12- Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

Rahman 13.png

13- O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 14.png

14- Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.

Rahman 15.png

15- Cinleri öz ateşten yarattı.

Rahman 16.png

16- O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Sayfa 531[düzenle]

Rahman 17.png

17- (O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

{Yaz ve kış mevsimlerine göre doğma ve batmanın yerleri değiştiği için "iki doğu" ve "iki batı" tabiri kullanılmıştır.}

Rahman 18.png

18- Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 19.png

19- İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.

Rahman 20.png

20- Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.

{Tuzluluk farkı sebebiyle iki deniz arasında bir "dikey su tabakası" engeli oluştuğu, son keşiflerde ortaya çıkarılmıştır.}

Rahman 21.png

21- O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 22.png

22- İkisinden de inci ve mercan çıkar.

Rahman 23.png

23- Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 24.png

24- Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur.

Rahman 25.png

25- Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Bölüm 2[düzenle]

Rahman 26.png

26- Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak.

Rahman 27.png

27- Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.

Rahman 28.png

28- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 29.png

29- Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan ister. O, her an yaratma halindedir.

{Varlıklar dilleri ve halleriyle, ibadet, rızık, affedilme ve benzeri konularda Allah'tan yardım isterler. Allah diriltmek, öldürmek, değerli veya değersiz kılmak, zengin veya fakir yapmak, isteyene vermek ve benzeri işlerde, her an kâinatta tasarruf etmektedir.}

Rahman 30.png

30- O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 31.png

31- Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.

Rahman 32.png

32- Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 33.png

33- Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz.

Rahman 34.png

34- Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 35.png

35- Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız.

Rahman 36.png

36- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 37.png

37- Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman,

Rahman 38.png

38- Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 39.png

39- İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz.

{Çünkü gök yarıldığında yani kıyamet kopacağında, kabirden çıkışta veya mahşerde insanlar ve cinler simalarından tanınacakları için onlara bir şey sorulmayacaktır.}

Rahman 40.png

40- O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Sayfa 532[düzenle]

Rahman 41.png

41- Suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

Rahman 42.png

42- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 43.png

43- İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir.

Rahman 44.png

44- Onlar, cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar.

Rahman 45.png

45- Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Bölüm 3[düzenle]

Rahman 46.png

46- Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır.

Rahman 47.png

47- Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 48.png

48- İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.

Rahman 49.png

49- Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 50.png

50- İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.

Rahman 51.png

51- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 52.png

52- İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır.

Rahman 53.png

53- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 54.png

54- Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır.

Rahman 55.png

55- Öyleyken Rabinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 56.png

56- Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

Rahman 57.png

57- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 58.png

58- Sanki onlar yakut ve mercandırlar.

Rahman 59.png

59- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 60.png

60- İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?

Rahman 61.png

61- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 62.png

62- Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.

Rahman 63.png

63- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 64.png

64- Bu cennetler koyu yeşildirler.

Rahman 65.png

65- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 66.png

66- İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır.

Rahman 67.png

67- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Sayfa 533[düzenle]

Rahman 68.png

68- İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır.

Vakıa 69.png

69- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 70.png

70- İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır.

Rahman 71.png

71- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 72.png

72- Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır.

Rahman 73.png

73- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 74.png

74- Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.

Rahman 75.png

75- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 76.png

76- Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel döşemelere yaslanırlar.

Rahman 77.png

77- Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Rahman 78.png

78- Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.

Önceki Sure: KamerKur'anVâkıa: Sonraki Sure