Kuran:Beled

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: FecrKur'anŞems: Sonraki Sure

90. Beled Suresi[düzenle]

{Mekke'de Kaf sûresinden sonra inmiştir, 20 âyettir. Adını, ilk âyette geçen, Mekke'yi anlatan ve "şehir" anlamına gelen "beled" kelimesinden almaktadır.

Bu sûrede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü âkıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir.}

Bölüm 1[düzenle]

Beled 1.png
Beled 2.png
Beled 3.png
Beled 4.png

1-2-3-4- Bu beldeye -ki sen bu beldedesin-, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık.

Beled 5.png

5- İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

Beled 6.png

6- "Pek çok mal harcadım" diyor.

{Bazı tefsirlere göre, âyette, müşriklerin Hz. Peygamber'e düşmanlık uğruna yaptıkları harcamalardan söz etmelerine işaret olunmaktadır.}

Beled 7.png

7- Kimse onu görmedi mi sanıyor?

Sayfa 594[düzenle]

Beled 8.png
Beled 9.png
Beled 10.png

8-9-10- Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) göstermedik mi?

Beled 11.png
Beled 12.png
Beled 13.png
Beled 14.png
Beled 15.png
Beled 16.png

11-12-13-14-15-16- Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut aç-açık bir yoksulu doyurmaktır.

Beled 17.png
Beled 18.png

17-18- Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir.

{Kur'an'da geçen "sağdakiler" ve "soldakiler" tabirlerinin anlamı için Vâkıa sûresi, 8, 9, 16. âyetlerin açıklamasına bakınız.}

Beled 19.png
Beled 20.png

19-20- Âyetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.

Önceki Sure: FecrKur'anŞems: Sonraki Sure