Kuran:Tarık

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: BurûcKur'anA'lâ: Sonraki Sure

86. Târık Suresi[düzenle]

{Beled sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 17 âyettir. Adını, 1. âyette geçen "Târık" kelimesinden alır. Târık, geceleyin gelen, şiddetlice vuran, kapı çalan demektir. Sûrede geçen Târık ise gece fazla ışık saçan yıldıza denir ki, bu, sabah yıldızıdır. Mecâzî olarak da ünlü kişiye denir. Bir edebî sanat olarak cahiliye devri geceye, o devirde gelen Hz. Peygamber de geceyi aydınlatan ve sabahı müjdeleyen sabah yıldızına benzetilmiş olabilir.}

Bölüm 1[düzenle]

Tarık 1.png
Tarık 2.png
Tarık 3.png
Tarık 4.png

1-2-3-4- Gökyüzüne ve Tarıka (sabah yıldızına ) yemin ederim. Tarıkın ne olduğunu nereden bileceksin? (O, karanlığı) delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.

Tarık 5.png
Tarık 6.png
Tarık 7.png
Tarık 8.png

5-6-7-8- İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılan bir sudan yaratıldı. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir.

Tarık 9.png
Tarık 10.png

9-10- Gizlenenlerin ortaya döküldüğü günde insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır.

Tarık 11.png
Tarık 12.png
Tarık 13.png
Tarık 14.png
Tarık 15.png
Tarık 16.png
Tarık 17.png

11-12-13-14-15-16-17- Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, (nebat ile) yarılan yere yemin ederim ki Kur'an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. O, asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek).

Önceki Sure: BurûcKur'anA'lâ: Sonraki Sure