Kuran:Nuh

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: MeâricKur'anCinn: Sonraki Sure

71. Nûh Suresi[düzenle]

{Mekke'de nâzil olmuştur; 28 âyettir. Hz. Nuh'un ilâhî elçi olarak gönderilişi ve mücadeleleri anlatıldığından sûre bu ismi almıştır.}

Bölüm 1[düzenle]

Nuh 1.png

1- Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik.

Nuh 2.png
Nuh 3.png
Nuh 4.png

2-3-4- Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, "Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)" diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!

{"Bir kısım günahlarınızı" denirken, imana gelmezden önceki günahların yahut kul hakkı dışında kalan günahların kasdedildiği tefsirlerde belirtilmektedir.}

Nuh 5.png

5- (Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim;

Nuh 6.png

6- Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı.

Nuh 7.png

7- Gerçekten de, (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler.

Nuh 8.png

8- Sonra, ben kendilerine haykırarak davette bulundum.

Nuh 9.png

9- Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.

Nuh 10.png

10- Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır

Sayfa 570[düzenle]

Nuh 11.png

11- (Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin,

Nuh 12.png

12- Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.

Nuh 13.png

13- Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?

Nuh 14.png

14- Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır.

Nuh 15.png

15- Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış!

Nuh 16.png

16- Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır.

Nuh 17.png

17- Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir.

Nuh 18.png

18- Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır.

Nuh 19.png
Nuh 20.png

19-20- Allah, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır.

Bölüm 2[düzenle]

Nuh 21.png

21- (Öğütlerinin fayda vermemesi üzerine) Nuh: Rabbim! dedi, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular.

{Hz. Nuh, kavminin, malı, şânı ve evlâdı ile gururlanan kişilerin süflî yollarına uymalarından şikâyet ediyordu.}

Nuh 22.png

22- Bunlar da, büyük hileler, büyük desiseler kurdular!

Nuh 23.png

23- Ve dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved'den, Suvâ'dan, Yeğûs'tan, Ye'ûk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin!

{Bunlar, o kavmin taptığı en önemli putların isimleriydi.}

Nuh 24.png

24- (Böylece) onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır!

{Hz. Nuh, iman edenlerden başkasının artık kesinlikle yola gelmeyecekleri kendisine vahyedildikten sonra böyle bir dilek ifadesi kullanmıştır.}

Nuh 25.png

25- Bunlar, günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe sokuldular ve o zaman Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar.

Nuh 26.png

26- Nuh: "Rabbim! dedi, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!"

Nuh 27.png

27- "Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yalnız ahlâksız, nankör (insanlar) doğururlar (yetiştirirler)."

Nuh 28.png

28- "Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır."

{Tefsirlerde Hz. Nuh'un evinden maksadın, mescidi veya gemisi de olabileceği belirtilmektedir.}

Önceki Sure: MeâricKur'anCinn: Sonraki Sure