Kuran:Zariyat

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: KâfKur'anTûr: Sonraki Sure

51. Zâriyât Suresi[düzenle]

{Mekke'de inmiştir. 60 ayettir. İlk ayette geçen ve "rüzgarlar" anlamına gelen "zariyat" kelimesi, surenin adı olmuştur..}

Bölüm 1[düzenle]

Zariyat 1.png
Zariyat 2.png
Zariyat 3.png
Zariyat 4.png
Zariyat 5.png
Zariyat 6.png

1-2-3-4-5-6- Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.

{Burada kendilerine yemin edilenler, rüzgarlar, bulutlar, gemiler veya meleklerdir.}

Sayfa 520[düzenle]

Zariyat 7.png
Zariyat 8.png
Zariyat 9.png

7-8-9- İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan (Kur'an'dan veya imandan) dönen döndürülür (engellenmez).

{Gerçekten Kureyş, Hz. Peygamber ve Kur'an hakkında farklı şeyler söylüyorlardı. Peygamber ve Kur'an hakkında, sahir ve şiir, şair ve şiir, kahin ve kehanet iddiasında bulunmuşlardı.}

Zariyat 10.png

10- Kahrolsun o koyu yalancılar!

Zariyat 11.png

11- Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir.

Zariyat 12.png

12- Ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar.

Zariyat 13.png

13- O gün onlar ateşe sokulacaklardır.

Zariyat 14.png

14- Azabınızı tadın! Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte! (denir.)

Zariyat 15.png
Zariyat 16.png

15-16- Şüphesiz ki Allah'a isyandan sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Kuşkusuz onlar, bundan önce dünyada güzel davrananlardı.

Zariyat 17.png

17- Geceleri pek az uyurlardı.

Zariyat 18.png

18- Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi.

Zariyat 19.png

19- Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı.

Zariyat 20.png

20- Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır.

{Yeryüzünün dağlarında, denizlerinde, ağaçlarında, bitkilerinde, madenlerinde ve canlılarında Cenab-ı Hakk'ın kudret, irade ve birliğine delalet eden alametler açıkça sergilenmektedir.}

Zariyat 21.png

21- Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz?

Zariyat 22.png

22- Semada da rızkınız ve size vâdedilen başka şeyler vardır.

Zariyat 23.png

23- Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaad, sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir.

{Buna göre insan kendi konuşmasının kendisine ait olmasından nasıl şüphe etmezse, Allah'ın bildirdiği şeylerden de öylece şüphe etmemelidir.}

Bölüm 2[düzenle]

Zariyat 24.png

24- İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? (Bunlar meleklerdi.)

Zariyat 25.png

25- Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden, "Bunlar, yabancılar" demişti.

Zariyat 26.png

26- Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana (kebabını) getirmiş,

Zariyat 27.png

27- Onların önüne koyup "Yemez misiniz?" demişti.

Zariyat 28.png

28- Derken onlardan korkmaya başladı. "Korkma" dediler ve ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler.

{Bu, İshak (a.s.)dı.}

Zariyat 29.png

29- Karısı çığlık atarak geldi. Elini yüzüne çarparak: "Ben kısır bir kocakarıyım!" dedi.

Zariyat 30.png

30- Onlar: "Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, hikmet sahibidir, bilendir" dediler.

{Hz. Peygamber'in yaşlı karısı Sare, ayette belirtildiği gibi çocuk haberini alınca, şaşkınlık içinde elini yüzüne vurarak, yaşlılığını ifade etmişti.}

Cüz 27[düzenle]

(27. Cüz Dinleme Bağlantısı)

Sayfa 521[düzenle]

Zariyat 31.png

31- (İbrahim:) O halde işiniz nedir, ey elçiler? dedi.

Zariyat 32.png

32- "Biz, dediler, suçlu bir kavme gönderildik."

Zariyat 33.png

33- "Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya (geldik)."

Zariyat 34.png

34- (Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır).

Zariyat 35.png

35- Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık.

Zariyat 36.png

36- Zaten orada müslümanlardan, bir ev halkından başka kimse bulmadık.

Zariyat 37.png

37- Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık.

Zariyat 38.png

38- Musa'da da (ibretler vardır). Onu apaçık bir delil ile Firavun'a göndermiştik.

Zariyat 39.png

39- Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş: "O, bir büyücüdür veya bir delidir" demişti.

Zariyat 40.png

40- Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık, bu sırada kendini kınayıp duruyordu.

{Firavun, inkar ve inadından, peygamberi yalanlamasından ve ilâhlık davasına kalkışmasından dolayı kendini kınıyordu.}

Zariyat 41.png

41- Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik.

Zariyat 42.png

42- Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu.

Zariyat 43.png

43- Semûd kavminde de (ibretler vardır). Onlara: Bir süreye kadar faydalanın, denmişti.

Zariyat 44.png

44- Rablerinin emrine karşı geldiler. Bu yüzden, bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıverdi.

Zariyat 45.png

45- Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı.

Zariyat 46.png

46- Bunlardan önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler.

Bölüm 3[düzenle]

Zariyat 47.png

47- Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz.

{Galaksilerin ve galakside bulunan yıldızların devamlı birbirinden uzaklaşmasını ifade eden "genişleme teorisi"ne işaret vardır.}

Zariyat 48.png

48- Yeri de döşedik. (Bak) ne güzel döşeyiciyiz!

Zariyat 49.png

49- Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.

Zariyat 50.png

50- O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.

Zariyat 51.png

51- Allah ile beraber başka bir ilâh edinmeyin. Zira ben size O'nun tarafından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.

Sayfa 522[düzenle]

Zariyat 52.png

52- İşte böylece, onlardan öncekilere her hangi bir peygamber geldiğinde hemen: O, bir büyücüdür veya delidir, dediler.

Zariyat 53.png

53- Bunu (nesilden nesile) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur.

Zariyat 54.png

54- Artık onlara aldırma. (Davete uymamalarından dolayı) sen kınanacak değilsin.

{Çünkü Hz. Peygamber sürekli olarak hakka davet etmiş ve bu yolda her çabayı göstermiştir.}

Zariyat 55.png

55- Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.

Zariyat 56.png

56- Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Zariyat 57.png

57- Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum.

Zariyat 58.png

58- Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır.

{Rızkı veren ve besleyen Allah'tır. Durum böyle olunca, Allah'ın insanlara ve cinlere ihtiyacı yoktur. Üstelik kendilerinin de, başkalarının da rızıklarını O karşılamaktadır.}

Zariyat 59.png

59- Muhakkak ki bu zulmedenlerin de, geçmişlerinin payı gibi (azaptan) bir payları vardır! O halde acele etmesinler!

{Mekkeliler gibi küfür ve inkara saparak Hz. Peygamber'i yalanlayanlara, önceden yok edilen kavimlerin başına gelen azap gelecektir. Öncekiler azaptan nasiplerini aldıkları gibi bunlar da alacaklardır.}

Zariyat 60.png

60- Başlarına gelecek (acı) günlerinden dolayı vay o kâfirlerin haline!

Önceki Sure: KâfKur'anTûr: Sonraki Sure