Kuran:Hakka

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: Kalem (Nun)Kur'anMeâric: Sonraki Sure

69. Hâkka Suresi[düzenle]

{Mekke'de nâzil olan bu sûre, 52 âyettir. Adını, ilk âyetindeki "el-hâkka" kelimesinden almıştır. "Hâkka"ya değişik manalar verilmiştir. "Hak" kökünden geldiği için, hepsinde hak ve hakikat manası vardır. Daha çok "kıyamet" manası verilmektedir.}

Bölüm 1[düzenle]

Hakka 1.png

1- Gerçekleşecek olan;

Hakka 2.png

2- (Evet) nedir o gerçekleşecek olan?

Hakka 3.png

3- Gerçekleşecek olanın (kıyametin) ne olduğunu sen nereden bileceksin?

{Kur'an'ın belâğatını ve özlü ifade üslûbunu başka dile ayniyle aktarmanın imkânsızlığı, bu mucize ilâhî kelâmın tamamı için söz konusu olmakla beraber; buradaki âyetlerde ve benzerlerinde daha büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu âyetlerde, vukûu kaçınılmaz olan kıyamet gününün dehşeti ve önemi vurgulanmakta, aynı noktayı kuvvetlendirmek için Resûl-i Ekrem'e, o günün dehşet ve fecaatini bilemeyeceği söylenmektedir.}

Hakka 4.png

4- Semûd ve Âd kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı.

Hakka 5.png

5- Semûd'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helâk edildiler.

Hakka 6.png

6- Âd kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler.

Hakka 7.png

7- Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.

Hakka 8.png

8- Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun?

Sayfa 566[düzenle]

Hakka 9.png

9- Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı (Lût kavmi) hep o günahı (şirki) işlediler.

Hakka 10.png

10- Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler, O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi.

Hakka 11.png

11- Şüphesiz, su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık;

Hakka 12.png

12- Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye.

{Nuh tufanına ve Nuh (a.s.)un gemisine işaret olunmaktadır. "Sizi taşıdık", "Sizin atalarınızı kurtardık; onları kurtarmasaydık sizler de hayat bulamayacaktınız" manasınadır.}

Hakka 13.png
Hakka 14.png
Hakka 15.png

13-14-15- Artık Sûr'a bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacak olur (kıyamet kopar).

Hakka 16.png

16- Gök de yarılır ve artık o gün o, çökmeye yüz tutar.

Hakka 17.png

17- Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir.

{"Arş" için, Hûd sûresi 7. âyetin açıklamasına bakınız.}

Hakka 18.png

18- (Ey insanlar!) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.

Hakka 19.png
Hakka 20.png

19-20- Kitabı sağ tarafından verilen: Alın, kitabımı okuyun; doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum, der.

Hakka 21.png
Hakka 22.png
Hakka 23.png

21-22-23- Artık o, meyveleri sarkmış yüce bir cennette hoşnut kalacağı bir hayat içindedir.

Hakka 24.png

24- (Onlara denir ki:) Geçmiş günlerde işlediklerinize (iyi amellerinize) karşılık, âfiyetle yeyin, için.

Hakka 25.png
Hakka 26.png

25-26- Kitabı sol tarafından verilene gelince, o: Keşke, der, bana kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!

Hakka 27.png

27- Keşke onunla (ölümümle) her iş olup bitseydi!

Hakka 28.png

28- Malım bana hiç fayda sağlamadı;

Hakka 29.png

29- Saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti.

{Âyetten, "İnsanlara tasallut için mâsiyet yolunda kullandığım gücüm kuvvetim artık kalmadı" manası anlaşılabildiği gibi, tefsirlerde "Dünyada iken kullandığım hüccetler (deliller) artık yok olup gitti" manasına da yer verilmektedir. Böyle kimse hakkında, görevlilere (cehennemin bekçilerine) 30. âyetteki gibi ilâhi buyrukla hitap edilir.}

Hakka 30.png

30- Onu yakalayın da, (ellerini boynuna) bağlayın;

Hakka 31.png

31- Sonra alevli ateşe atın onu!

Hakka 32.png

32- Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun!

Hakka 33.png

33- Çünkü o, ulu Allah'a iman etmezdi,

Hakka 34.png

34- Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi.

{Bu âyetle, yoksulun gözetilmemesi ve onun haline hiç aldırış edilmemesi, Allah'a iman etmemenin hemen akabinden en büyük günah olarak zikredilmektedir. Gerçekten İslâm ahkâmı içinde yer alan mükellefiyetler iyi incelendiğinde, bunların iki noktada merkezîleştiği görülür: 1) Allah'ın emrini büyük tanımak, 2) Allah'ın yaratıklarına şefkat göstermek.}

Sayfa 567[düzenle]

Hakka 35.png

35- Bu sebeple, bugün burada onun candan bir dostu yoktur.

Hakka 36.png
Hakka 37.png

36-37- Ancak günahkârların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur.

Bölüm 2[düzenle]

Hakka 38.png
Hakka 39.png

38-39- Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki,

Hakka 40.png

40- Hiç şüphesiz o (Kur'an), çok şerefli bir elçinin sözüdür.

{Sözün asıl sahibi, şüphesiz Cenab-ı Allah'tır. Elçi (peygamber veya Cebrail) aracılığı ile tebliğ edildiğinden, "söz" elçiye nisbet edilmiştir.}

Hakka 41.png

41- Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz!

Hakka 42.png

42- Bir kâhin sözü de değildir (o). Ne de az düşünüyorsunuz!

Hakka 43.png

43- (O), âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

Hakka 44.png

44- Eğer (Peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,

Hakka 45.png

45- Elbette onu kıskıvrak yakalardık.

Hakka 46.png

46- Sonra onun can damarını koparırdık (onu yaşatmazdık).

Hakka 47.png

47- Hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız.

Hakka 48.png

48- Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.

Hakka 49.png

49- İçinizde (onu) yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz.

Hakka 50.png

50- Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır.

Hakka 51.png

51- Ve o, gerçekten kat'î bilginin ta kendisidir.

Hakka 52.png

52- O halde, ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et.

Önceki Sure: Kalem (Nun)Kur'anMeâric: Sonraki Sure