Kuran:Vakıa

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: RahmânKur'anHadîd: Sonraki Sure

56. Vâkıa Suresi[düzenle]

{Mekke'de inmiştir: 96 âyettir. Adını ilk âyetinde geçen ve kıyamet olayını ifade eden "vâkıa" kelimesinden almıştır.}

Bölüm 1[düzenle]

Vakıa 1.png

1- Kıyamet koptuğu zaman,

Vakıa 2.png

2- Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur;

Vakıa 3.png

3- O, alçaltıcı, yükselticidir.

Vakıa 4.png

4- Yer şiddetle sarsıldığı,

Vakıa 5.png

5- Dağlar parçalandığı,

Vakıa 6.png

6- Dağılıp toz duman haline geldiği,

Vakıa 7.png

7- Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman,

Vakıa 8.png

8- Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

Vakıa 9.png

9- Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar!

Vakıa 10.png

10- (Hayırda) önde olanlar,(ecirde de) öndedirler.

Vakıa 11.png
Vakıa 12.png

11-12- İşte bunlar, naîm cennetlerinde (Allah'a) en yakın olanlardır.

Vakıa 13.png

13- (Onların) çoğu önceki ümmetlerden,

Vakıa 14.png

14- Birazı da sonrakilerdendir.

Vakıa 15.png
Vakıa 16.png

15-16- Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir, karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.

{1- 15. âyetlerde, kıyamet ve ahiret hayatının bir bölümü açıklanmaktadır. Buna göre, ahirette insanlar, üç sınıfa ayrılacaklardır. Bunların ikisi cennete, biri cehenneme girecektir. Cennete girecek olan "sağdakiler" amel defterleri sağından verilecek olan bahtiyar müminler demektir. "Soldakiler" de, kitapları sollarından verilen ve cehenneme girecek olan inkârcı ve günahkâr kimselerdir. Cennete girecek öteki gurubun adı da "öncüler"dir. Bunlar inanç ve amelleriyle, hayır yarışında önde olanlardır. Allah'a en yakın, rûhî tekâmülde en ileri seviyeye ulaşan kimselerdir. Bunların en makbul zümreyi teşkil ettikleri Kur'ân-ı Kerim'de açıklanmıştır. Ayrıca İslâm'a ilk girenler için de aynı terim kullanılır.}

Sayfa 534[düzenle]

Vakıa 17.png

17- Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır;

Vakıa 18.png

18- Maîn çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.

Vakıa 19.png

19- Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

Vakıa 20.png

20- (Onlara) beğendikleri meyveler,

Vakıa 21.png

21- Canlarının çektiği kuş etleri,

Vakıa 22.png
Vakıa 23.png

22-23- Saklı inciler gibi, iri gözlü hûriler,

Vakıa 24.png

24- Yaptıklarına karşılık olarak (verilir).

Vakıa 25.png

25- Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.

Vakıa 26.png

26- Söylenen, yalnızca "selâm, selâm"dır.

{10-26. âyetler hayır yarışında ileri giden öncülerin (sâbıkûn)un kavuşacağı nimetler sıralanmıştır. Bu nimetlerden biri de, asla bitip eksilmeyen bir kaynaktan akan ve kendisinden kapların doldurulduğu Maîn adlı cennet şarabıdır.}

Vakıa 27.png

27- Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

Vakıa 28.png

28- Düzgün kiraz ağacı,

Vakıa 29.png

29- Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları,

Vakıa 30.png

30- Uzamış gölgeler,

Vakıa 31.png

31- Çağlayarak akan sular,

Vakıa 32.png
Vakıa 33.png

32-33- Tükenmeyen ve yasaklanmayan, sayısız meyveler içindedirler;

Vakıa 34.png

34- Ve kabartılmış döşekler üstündedirler.

Vakıa 35.png

35- Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık.

Vakıa 36.png
Vakıa 37.png

36-37- Onları, eşlerine düşkün ve yaşıt bâkireler kıldık.

Vakıa 38.png

38- Bütün bunlar sağdakiler içindir.

Bölüm 2[düzenle]

Vakıa 39.png

39- Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir.

Vakıa 40.png

40- Birçoğu da sonrakilerdendir.

{27-40. âyetlerde sağdakilerin cennetteki hayatları anlatılmaktadır. Âyetlerin tefsirinde, cennet ehlinin 30 veya 33 yaşında gençler olarak cennete girecekleri, hûrilerin, doğum hadisesi olmaksızın yaratılacakları veya dünyadaki yaşlı kadınların, bâkire kızlar haline dönüştürülecekleri rivayetlerine yer verilmiştir.}

Vakıa 41.png

41- Soldakiler; ne yazık o soldakilere!

Vakıa 42.png

42- İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,

Vakıa 43.png
Vakıa 44.png

43-44- Serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar;

Vakıa 45.png

45- Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı.

Vakıa 46.png

46- Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı.

Vakıa 47.png

47- Ve diyorlardı ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?

Vakıa 48.png

48- Önceki atalarımız da mı?

Vakıa 49.png

49- De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler,

Vakıa 50.png

50- Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır!

Sayfa 535[düzenle]

Vakıa 51.png

51- Sonra siz ey sapıklar, yalancılar!

Vakıa 52.png

52- Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.

Vakıa 53.png

53- Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.

Vakıa 54.png

54- Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz.

Vakıa 55.png

55- Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

Vakıa 56.png

56- İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur!

Vakıa 57.png

57- Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi?

Bölüm 3[düzenle]

Vakıa 58.png

58- Söyleyin öyleyse, (rahimlere) döktüğünüz meni nedir?

Vakıa 59.png

59- Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

Vakıa 60.png

60- Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz.

Vakıa 61.png

61- Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik).

Vakıa 62.png

62- Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

Vakıa 63.png

63- Şimdi bana, ektiğinizi haber verin.

Vakıa 64.png

64- Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

Vakıa 65.png

65- Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.

Vakıa 66.png

66- "Doğrusu borç altına girdik.

Vakıa 67.png

67- Daha doğrusu, biz yoksul kaldık" (derdiniz).

Vakıa 68.png

68- Ya içtiğiniz suya ne dersiniz?

Vakıa 69.png

69- Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

Vakıa 70.png

70- Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?

Vakıa 71.png

71- Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi,

Vakıa 72.png

72- Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

Vakıa 73.png

73- Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık.

Vakıa 74.png

74- Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et.

{41-73. âyetlerde soldakilerin cehennemdeki hayatı açıklanırken, inkârdaki saçmalık, delilleriyle çürütülmüştür. Meselâ, yaratanın, diriltmeye de gücünün yeteceği mutlaka kabul edilmesi gereken en tabiî durumdur. Meniden yaratılma, ölümün takdiri, ekilenlerin bitirilmesi, yağmurun yağdırılması ilâhî kudretin açık delilleridir. Ayrıca iki yeşil ağacın birbirine sürtülmesiyle hasıl olan ateş de ibret örneklerinden biri sayılmıştır. 74. âyette ise bütün bunları yapıp yaratan Yüce Rabbin ismini tesbih ederek saygımızı dile getirmemiz emredilmiştir.}

Bölüm 4[düzenle]

Vakıa 75.png

75- Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki,

{Günümüz pozitif bilim araştırmaları ışığında bu âyette uzaydaki "kara delikler"e işaret edildiği yorumu yapılmaktadır.}

Vakıa 76.png

76- Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir.

Sayfa 536[düzenle]

Vakıa 77.png
Vakıa 78.png

77-78- Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur'an'dır.

Vakıa 79.png

79- Ona ancak temizlenenler dokunabilir.

{Âyette geçen kitabın elimizdeki mushaf veya levh-i mahfuzdaki aslı olduğu söylenmiştir. Mushaf olduğu yolundaki yoruma göre Kur'an'ın abdestsiz ele alınamayacağına hükmedilmiştir. Kur'an abdestsiz tutulmaz fakat ezbere okunabilir. Cünüp olan kimse ise, Kur'an'a el süremediği gibi ezbere de okuyamaz.}

Vakıa 80.png

80- O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

Vakıa 81.png

81- Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

Vakıa 82.png

82- Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

Vakıa 83.png

83- Hele can boğaza dayandığı zaman,

Vakıa 84.png

84- O vakit siz bakar durursunuz.

Vakıa 85.png

85- (O anda) biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz.

{Can çekişen kimsenin etrafındakiler bakıp gözlerken, Cenab-ı Hak ona ilim, kudret ve tasarrufuyla daha yakındır. Ama insanlar bunun farkına varıp göremezler.}

Vakıa 86.png

86- Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz,

Vakıa 87.png

87- Onu (canı) geri çevirsenize, şayet iddianızda doğru iseniz!

Vakıa 88.png

88- Fakat (ölen kişi Allah'a) yakın olanlardan ise,

Vakıa 89.png

89- Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

Vakıa 90.png

90- Eğer o sağdakilerden ise,

Vakıa 91.png

91- "Ey sağdaki! Sana selam olsun!"

Vakıa 92.png

92- Ama yalanlayıcı sapıklardan ise,

Vakıa 93.png

93- İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır!

Vakıa 94.png

94- Ve (onun sonu) cehenneme atılmaktır.

Vakıa 95.png

95- Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir.

Vakıa 96.png

96- Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzih ile an.

Önceki Sure: RahmânKur'anHadîd: Sonraki Sure