Kuran:Naziat

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: Nebe (Amme)Kur'anAbese: Sonraki Sure

79. Nâziât Suresi[düzenle]

{Nebe' sûresinden sonra Mekke'de inmiştir; 46 âyettir. Adını, "söküp çıkaranlar" yahut "çekip çıkaranlar" manasına gelen "nâziât" kelimesinden alır. Ana fikir olarak kıyameti konu edinir.

Cenab-ı Allah, sûrenin başında, kendilerini, ilk beş âyette belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin etmektedir.}

Bölüm 1[düzenle]

Naziat 1.png
Naziat 2.png
Naziat 3.png
Naziat 4.png
Naziat 5.png

1-2-3-4-5- Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun;

Naziat 6.png
Naziat 7.png
Naziat 8.png
Naziat 9.png

6-7-8-9- Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözlerini korku bürür.

Naziat 10.png
Naziat 11.png

10-11- "Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?" derler.

Naziat 12.png

12- "O zaman bu, ziyanlı bir dönüş olur" dediler.

Naziat 13.png

13- Bu dönüş, sadece bir seslenmeye bakar.

Naziat 14.png

14- Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.

Sayfa 583[düzenle]

Naziat 15.png

15- (Habibim!) Sana Musa'nın haberi geldi mi?

Naziat 16.png

16- Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti:

Naziat 17.png

17- Firavun'a git! Çünkü o çok azdı.

Naziat 18.png
Naziat 19.png

18-19- De ki: Arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın.

Naziat 20.png

20- Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi.

Naziat 21.png

21- (O ise) hemen yalanladı ve isyan etti.

Naziat 22.png

22- Sonra (inkâr için) olanca çabasını göstermek üzere sırtını döndü.

Naziat 23.png

23- Derhal (adamlarını) topladı ve (onlara) bağırdı:

Naziat 24.png

24- Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi.

Naziat 25.png

25- Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.

Naziat 26.png

26- Elbette bunda, korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.

Bölüm 2[düzenle]

Naziat 27.png
Naziat 28.png
Naziat 29.png

27-28-29- Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı.

Naziat 30.png
Naziat 31.png
Naziat 32.png
Naziat 33.png

30-31-32-33- Ondan sonra da yerküreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.

Naziat 34.png
Naziat 35.png
Naziat 36.png

34-35-36- Her şeyi alt üst eden o büyük felâket geldiği vakit, insan dünyada iken ne için çalıştığını hatırlar. Cehennem de gören her kişiye açıklığı ile gösterilir.

Naziat 37.png
Naziat 38.png
Naziat 39.png

37-38-39- Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.

Naziat 40.png
Naziat 41.png

40-41- Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegâne barınaktır.

Naziat 42.png

42- Sana kıyameti sorarlar: Gelip çatması ne zamandır? (derler.)

Naziat 43.png

43- Sen onu nereden bilip bildireceksin!

Naziat 44.png

44- Onun nihaî ilmi yalnız Rabbine aittir.

Naziat 45.png

45- Sen ancak ondan korkanları uyarırsın.

Naziat 46.png

46- Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.

Önceki Sure: Nebe (Amme)Kur'anAbese: Sonraki Sure