Kuran:Necm

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: TûrKur'anKamer: Sonraki Sure

53. Necm Suresi[düzenle]

{Mekke'de inmiştir. 62 âyettir. Yalnız 32. âyeti Medine'de nâzil olmuştur.}

Bölüm 1[düzenle]

Sayfa 525[düzenle]

Necm 1.png
Necm 2.png
Necm 3.png

1-2-3- Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz.

Necm 4.png

4- O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.

Necm 5.png
Necm 6.png
Necm 7.png

5-6-7- Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (Cebrail) öğretti. Sonra en yüksek ufukta iken asıl şekliyle doğruldu.

Necm 8.png
Necm 9.png

8-9- Sonra (Muhammed'e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.

Necm 10.png
Necm 11.png

10-11- Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı.

Necm 12.png

12- Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız?

Necm 13.png
Necm 14.png

13-14- Andolsun onu, Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü.

Necm 15.png

15- Cennetü'l-Me'vâ da onun yanındadır.

Necm 16.png

16- Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.

Necm 17.png

17- Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı.

Necm 18.png

18- Andolsun o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.

{Sûre, yıldıza yeminle başlamıştır. Bu "yıldız" yıldız cinsi, Süreyya yıldızı, Kur'an âyetleri ve Hz. Peygamber şeklinde açıklanmıştır. Yıldızın batması ve doğması kıyamet günüyle tefsir edilmiştir. Kur'an kendisine vahyedilen Hz. Peygamber, doğru yoldan sapmamış ve bâtıla inanmamıştır. Ona inen Kur'an vahye dayanmaktadır. Vahyi getiren, Cebrail (a.s.)'dır. İşte bu melek birkaç defa aslî suretinde Hz. Peygamber'e görünmüştür. Aralarındaki mesafenin âyette de belirtildiği gibi, çok yakın olduğu bir zamanda Cebrail vahyedilenleri Peygamberimize bildirmişti. Hz. Peygamber'in Cebrail ile görüşmesi Sidretü'l-Müntehâ'da olmuştu. Bazıları burada Peygamberimizin gördüğünün Cenab-ı Hak olduğunu da ileri sürmüşlerdir. Sidretü'l-Müntehâ, son ağaç, yani yaratıklar âleminin son noktası demektir. Bundan ötesi Allah'ın gayb âlemidir. Cennetü'l-Me'vâ da, melekler, şehitler ve müttakîlerin ruhlarının barındığı yerdir. Sidre'dekileri tarif ve tavsif mümkün değildir. Sidre'yi kaplayanın, melekler veya Allah'ın nûru olduğu rivayetlerine yer verilmiştir.}

Necm 19.png

19- Gördünüz mü o Lât ve Uzzâ'yı?

Necm 20.png

20- Ve üçüncüleri olan ötekini, Menât'ı.

Necm 21.png

21- Demek erkek size, dişi O'na öyle mi?

Necm 22.png

22- O zaman bu, insafsızca bir taksim!

Necm 23.png

23- Bunlar (putlar), sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir.

Necm 24.png

24- Yoksa insan, her arzu ettiği şeye sahip mi olacaktır?

Necm 25.png

25- Ahiret de dünya da Allah'ındır.

Bölüm 2[düzenle]

Necm 26.png

26- Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri, dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında, bir işe yaramaz.

Sayfa 526[düzenle]

Necm 27.png

27- Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar.

Necm 28.png

28- Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.

Necm 29.png

29- Onun için sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere yüz verme.

Necm 30.png

30- İşte onların erişebilecekleri bilgi budur. Şüphesiz ki senin Rabbin, evet O, yolundan sapanı daha iyi bilir; O, hidayette olanı da çok iyi bilir.

Necm 31.png

31- Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu, Allah'ın, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükâfatlandırması içindir.

Necm 32.png

32- Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.

{Hz. Âdem'in topraktan yaratılışı, insanın ana karnındaki durumu, aslındaki zayıflığı ve aczi hatırlatılarak, kendini beğenip gurura kapılmaması istenmiştir.}

Bölüm 3[düzenle]

Necm 33.png

33- Gördün mü arkasını döneni?

Necm 34.png

34- Azıcık verip sonra vermemekte direneni?

Necm 35.png

35- Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu?

{33-35. âyetlerin, müslüman olduktan sonra müşrikliğe dönen Velîd b. Muğîre hakkında indiği rivayet edilmiştir.}

Necm 36.png
Necm 37.png

36-37- Yoksa, Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi?

Necm 38.png

38- Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenemez.

Necm 39.png

39- Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.

Necm 40.png

40- Ve çalışması da ileride görülecektir.

Necm 41.png

41- Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.

Necm 42.png

42- Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir.

{Âyetlerde, insanın genellikle başkasının yaptığından bir fayda göremeyeceği, çünkü herkesin kendisi için çalıştığı, çalışmanın sonuçlarının kıyamette görüleceği hatırlatılmıştır.}

Necm 43.png

43- Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur.

Necm 44.png

44- Öldüren de dirilten de O'dur.

Sayfa 527[düzenle]

Necm 45.png
Necm 46.png

45-46- Şurası muhakkak ki (rahime) atıldığında nutfeden, erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı.

Necm 47.png

47- Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir.

Necm 48.png

48- Zengin eden de yoksul kılan da O'dur.

{Âyetin ikinci kısmına "ihtiyaçtan kurtaran" manası da verilmiştir.}

Necm 49.png

49- Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur.

{Şi'râ, Huzaa kabilesinin taptığı parlak bir yıldızdır.}

Necm 50.png

50- Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.

Necm 51.png

51- Semûd'u da (O helâk etti) ve geriye hiçbir şey bırakmadı.

Necm 52.png

52- Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini (helâk etmişti).

Necm 53.png

53- Altüst olan şehirleri de o böyle yaptı.

Necm 54.png

54- Onların başına getireceğini getirdi!

Necm 55.png

55- Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin.

Necm 56.png

56- İşte bu ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

{Geçen âyetlerde zikredilen Âd, Semûd, Nuh ve Lût kavimleri inkâr ve isyanlarının cezasını helâk edilerek çekmişlerdir. Bunlar içinde Hz. Nuh'un kavmi, Âd ve Semûd'dan daha zalim ve azgın bir topluluktu. Çünkü Hz. Nuh, içlerinde uzun yıllar kaldığı halde ona inanmamışlar ve olanca eziyeti yapmışlardı. Hz. Lût'un kavminin helâk edilişi, bu kavmin kasabalarının yükseğe kaldırıldıktan sonra bırakılarak yerle bir edilmesiyle gerçekleşmişti.}

Necm 57.png

57- Yaklaşan yaklaştı.

Necm 58.png

58- Onu (vaktini) Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur.

Necm 59.png

59- Şimdi siz bu söze (Kur'an'a) mı şaşıyorsunuz?

Necm 60.png

60- Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz!

Secde Ayeti[düzenle]

Necm 61.png

61- Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız!

Necm 62.png

62- Haydi Allah'a secde edip O'na kulluk edin!

Önceki Sure: TûrKur'anKamer: Sonraki Sure