Kuran:Kıyame

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: MüddessirKur'anİnsân: Sonraki Sure

75. Kıyâme Suresi[düzenle]

{Mekke'de nâzil olan bu sûre, 40 âyettir. Adını, ilk âyetinde geçen "el-kıyâme" kelimesinden almıştır.}

Bölüm 1[düzenle]

Kıyame 1.png

1- Kıyamet gününe yemin ederim.

Kıyame 2.png

2- Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz).

Kıyame 3.png

3- İnsan, kendisinin kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanır?

Kıyame 4.png

4- Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.

Kıyame 5.png

5- Fakat insan önündekini (kıyameti) yalanlamak ister.

{Âyete "Fakat insan, ileriye doğru boyuna kötülük yapmak ister" manası da verilebilir.}

Kıyame 6.png

6- "Kıyamet günü ne zamanmış?" diye sorar.

Kıyame 7.png
Kıyame 8.png
Kıyame 9.png

7-8-9- İşte, göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay biraraya getirildiği zaman!

Kıyame 10.png

10- O gün insan, "Kaçacak yer neresi!" diyecektir.

Kıyame 11.png

11- Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur!

Kıyame 12.png

12- O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.

Kıyame 13.png

13- O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

Kıyame 14.png

14- Artık insan, kendi kendinin şahididir.

Kıyame 15.png

15- İsterse özürlerini sayıp döksün.

Kıyame 16.png

16- (Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

{Resûl-i Ekrem, gelen vahyi unutmamak için, henüz kendisine okunup bitirilmeden onu acele ile tekrarlamaya çalışıyordu. Âyette buna işaret edilmektedir.}

Kıyame 17.png

17- Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir.

Kıyame 18.png

18- O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu takip et.

Sayfa 577[düzenle]

Kıyame 19.png

19- Sonra şüphen olmasın ki, onu açıklamak da bize aittir.

Kıyame 20.png
Kıyame 21.png

20-21- Hayır! Doğrusu siz, çarçabuk geçeni (dünya hayatını ve nimetlerini) seviyor, ahireti bırakıyorsunuz.

Kıyame 22.png

22- Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır.

Kıyame 23.png

23- Rablerine bakacaklardır (O'nu göreceklerdir).

Kıyame 24.png

24- Yüzler de vardır ki, o gün buruşacaktır;

Kıyame 25.png

25- Kendilerinin, bel kemiklerini kıran bir felâkete uğratılacağını sezeceklerdir.

Kıyame 26.png

26- Artık gözünüzü açın! Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır,

Kıyame 27.png

27- "Tedavi edebilecek kimdir?" denir.

Kıyame 28.png

28- (Can çekişen) bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar.

Kıyame 29.png

29- Ve bacak bacağa dolaşır.

Kıyame 30.png

30- İşte o gün sevkedilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur.

{27. âyette, hastanın etrafındakilerin yahut meleklerin, son bir çarenin bulunup bulunmadığını arayışlarına işaret edilmektedir. 29. âyette, can çekişen kimsenin kımıldayamayacak bir hale gelişi, ya da dünyadan ayrılış derdiyle ahirete yöneliş acısının birbiriyle çarpışması anlatılmaktadır.}

Bölüm 2[düzenle]

Kıyame 31.png

31- İşte o, (Peygamber'in getirdiğini) doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı.

Kıyame 32.png

32- Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti.

Kıyame 33.png

33- Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline (taraftarlarına) gitmişti.

Kıyame 34.png

34- Lâyıktır (o azap) sana, lâyık!

Kıyame 35.png

35- Evet, lâyıktır sana ( o azap) lâyık!

Kıyame 36.png

36- İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!

Kıyame 37.png

37- O, (döl yatağına) akıtılan meninin içinden bir nutfe (sperm) değil miydi?

Kıyame 38.png

38- Sonra bu, alaka (aşılanmış yumurta) olmuş, derken Allah onu (insan biçiminde) yaratıp şekillendirmişti.

Kıyame 39.png

39- Ondan da iki eşi, yani erkek ve dişiyi var etmişti.

Kıyame 40.png

40- Peki (bunları yapan) Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?

Önceki Sure: MüddessirKur'anİnsân: Sonraki Sure