Kuran:Buruc

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Sure: İnşikâkKur'anTârık: Sonraki Sure

85. Burûc Suresi[düzenle]

{Şems sûresinden sonra Mekke'de inmiştir; 22 âyettir. "Bürûc", burc kelimesinin çoğuludur. Sûrede burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve o güne tanıklık edecek olanlarla, yine o gün müşahede edilecek olaylara yemin edildikten sonra Yemen'de geçmiş bir olaya temas edilir: Yahudi Zûnuvas ve adamları, yahudiliği kabul etmeyen Necran hıristiyanlarını, Hendek içinde yakılmış bir ateşe atarak yakarlar ve yanmakta olan insanları seyrederler. Bu şekilde işkence ile yakılıp öldürülen kimseler inançları uğrunda ölmüşlerdir.}

Bölüm 1[düzenle]

Buruc 1.png
Buruc 2.png
Buruc 3.png
Buruc 4.png
Buruc 5.png
Buruc 6.png
Buruc 7.png

1-2-3-4-5-6-7- Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.

Buruc 8.png
Buruc 9.png

8-9- Onlardan, sırf, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, azîz ve hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Oysa ki Allah her şeyi görür.

Buruc 10.png

10- Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır.

Buruc 11.png

11- İman edip sâlih ameller işleyenlere ise, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.

Sayfa 590[düzenle]

Buruc 12.png

12- Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir.

Buruc 13.png

13- Bilin ki O, (kâinat yokken) ilk olarak yaratan, (ölümden sonra tekrar hayatı) geri getirendir.

Buruc 14.png

14- O, çok bağışlayan ve çok sevendir.

Buruc 15.png

15- Arş'ın sahibidir, çok yücedir.

Buruc 16.png

16- Dilediği şeyleri mutlaka yapandır.

Buruc 17.png
Buruc 18.png

17-18- Orduların, Firavun ve Semûd'un (uğradıkları felâketin) haberi sana geldi mi?

Buruc 19.png

19- Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

Buruc 20.png

20- Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

Buruc 21.png
Buruc 22.png

21-22- Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır.

{"Orduların haberi"nden maksat, önceki milletlere gelen peygamberlere karşı savaşanların feci bir şekilde yenilmeleridir. Bu haberleri Araplar biliyorlardı. Buna rağmen aralarından gönderilen bir peygambere karşı savaştılar. Onların sonu ne ise bunların da sonu odur.}

Önceki Sure: İnşikâkKur'anTârık: Sonraki Sure