Bediüzzaman'ın Telif Ettiği Eserler Listesi

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bediüzzaman'ın telif ettiği tüm eserlerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Eser hakkında bilgi edinmek için eserin ismine, okumak için Okuma Sayfası sütunundaki bağlantıya tıklayın.

1923 ve Öncesinde Telif Edilen Eserler[düzenle]

No Eserin İsmi Mevzuu Telif Tarihi İlk Baskı Tarihi Telif Yeri Lisanı Okuma Sayfası Notlar
1 Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Abdurrahman) Hayat Hikayesi 1919[1] 1919 (1335)[1] Türkçe Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı Müellifi Abdurrahman Nursi'dir
2 Nokta İman erkanının ispatı 1919[1] 1919[1] İstanbul Türkçe Nokta Bir kısmı Mesnevi-i Nuriye'dedir. Tam adı Noktatun min Nuri Mârifetillah şeklindedir
3 Hakikat Çekirdekleri-1 Seçme Vecizeler 1920[1] 1920[1] İstanbul Türkçe Hakikat Çekirdekleri-1 Tamamı Mektubat'ın sonuna derc edilmiştir
4 Sünuhat Çeşitli Ayet Tefsirleri 1920[1] 1920[1] İstanbul Türkçe Sünuhat İşarat ve Tuluat'la beraber ayrı bir küçük kitapta neşredilmiştir
5 Hakikat Çekirdekleri-2 Eserlerden derlenen özetler 1921[1] 1921[1] İstanbul Türkçe Hakikat Çekirdekleri-2 Tamamı Mektubat'ın sonuna derc edilmiştir
6 Kızıl İcaz Mantık kıyasları 1899[1] 1921[1] Arapça Kızıl İcaz
7 Lemeat Risale-i Nurların Hülasaları Ekim 1921[1] 1921[1] İstanbul Türkçe Lemeat (Sözler) Aynı zamanda 32. Mektup ve 32. Lem'a'dır. Asar-ı Bediiyye'de de mevcuttur. Eski Said'in son telifidir[2]
8 Şuaat-ü Marifet-ün Nebiyy Risalet-i Muhammediyyenin (sav) ispatı 1921[1] 1921[1] İstanbul Türkçe Şuaat-ü Marifet-ün Nebiyy (Asar-ı Bediiyye)
9 Rumuz Kur'an'ın İ'cazı 1921[1] 1921[1] İstanbul Türkçe Rumuz
10 Tuluat İçtimai mevzular 1921[1] 1921[1] İstanbul Türkçe Tuluat İşarat ve Sünuhat'la beraber ayrı bir küçük kitapta neşredilmiştir
11 Muhakemat İslam dini ve meseleleri 1910[3] 1911[3] Türkçe Muhakemat Asar-ı Bediiyye'de de mevcuttur. Arapçası Reçetetü'l-Havass veya Saykalü'l-İslâm adıyla ayrıca telif edilmiştir.
12 Katre Tevhidin ispatı 1922[1] 1922[1] Ankara Arapça Katre Abdülmecid Nursi tarafından tercüme edilerek Üstad tarafından Mesnevi-i Nuriye'ye (aynı zamanda 33. Lem'a) derc edilmiştir
13 Zeyl-ül Katre Ahlak ve Ubudiyet Dersleri 1922[1] 1922[1] Ankara Arapça Katre’nin Zeyli Abdülmecid Nursi tarafından tercüme edilerek Üstad tarafından Mesnevi-i Nuriye'ye (aynı zamanda 33. Lem'a) derc edilmiştir
14 Habbe Manevi ve ahlaki dersler 1922[1] 1922[1] Ankara Arapça Habbe Abdülmecid Nursi tarafından tercüme edilerek Üstad tarafından Mesnevi-i Nuriye'ye (aynı zamanda 33. Lem'a) derc edilmiştir
15 Zeyl-ül Habbe Manevi ve ahlaki dersler 1922[1] 1922[1] Ankara Arapça Zeylü’l-Habbe Abdülmecid Nursi tarafından tercüme edilerek Üstad tarafından Mesnevi-i Nuriye'ye (aynı zamanda 33. Lem'a) derc edilmiştir
16 Zerre Manevi ve ahlaki dersler 1922[1] 1922[1] Ankara Arapça Zerre Abdülmecid Nursi tarafından tercüme edilerek Üstad tarafından Mesnevi-i Nuriye'ye (aynı zamanda 33. Lem'a) derc edilmiştir
17 Şemme Manevi ve ahlaki dersler 1922[1] 1922[1] Ankara Arapça Şemme Abdülmecid Nursi tarafından tercüme edilerek Üstad tarafından Mesnevi-i Nuriye'ye (aynı zamanda 33. Lem'a) derc edilmiştir
18 Zerre Manevi ve ahlaki dersler 1922[1] 1922[1] Ankara Arapça Zerre Abdülmecid Nursi tarafından tercüme edilerek Üstad tarafından Mesnevi-i Nuriye'ye (aynı zamanda 33. Lem'a) derc edilmiştir
19 Zeyl Manevi ve ahlaki dersler 1922[1] 1922[1] Ankara Arapça Zeyl Abdülmecid Nursi tarafından tercüme edilerek Üstad tarafından Mesnevi-i Nuriye'ye (aynı zamanda 33. Lem'a) derc edilmiştir
20 Zühre Manevi ve ahlaki dersler 1923[1] 1923[1] Ankara Arapça Zühre Abdülmecid ağabey tercüme etmemiş, Üstad'ın yaptığı tercümeyi aynen dercetmeyi daha münasip görmüştür.
21 Zühre'nin Zeyli Manevi ve ahlaki mevzular 1923[1] 1923[1] Ankara Arapça Zühre'nin Zeyli Abdülmecid Nursi tarafından tercüme edilerek Üstad tarafından Mesnevi-i Nuriye'ye (aynı zamanda 33. Lem'a) derc edilmiştir
22 Hubab İlmi, içtimai ve ahlaki 1923[1] 1923[1] Ankara[4] Arapça Hubab Abdülmecid Nursi tarafından tercüme edilerek Üstad tarafından Mesnevi-i Nuriye'ye (aynı zamanda 33. Lem'a) derc edilmiştir
23 Zeyl-ül Hubab İlmi, içtimai ve ahlaki 1923[1] 1923[1] Ankara[4] Arapça Zeylü’l-Hubab Abdülmecid Nursi tarafından tercüme edilerek Üstad tarafından Mesnevi-i Nuriye'ye (aynı zamanda 33. Lem'a) derc edilmiştir
24 Hutuvat-ı Sitte İngiliz desisesine karşı Tarihsiz[1] Tarihsiz[1] İstanbul Türkçe ve Arapça Hutuvat-ı Sitte
25 Divan-ı Harb-i Örfi 31 Mart hadisesindeki mahkeme müdafaatı 1909[5] 1911[5] İstanbul Türkçe Divan-ı Harb-i Örfi Asar-ı Bediiyye'de de mevcuttur.
26 Hutbe-i Şamiye Cami-ül Emevi'de verilen hutbe, 6 hastalık 1911[5] 1911 (Arapça)[5] Şam Arapça Hutbe-i Şamiye (Türkçe) Asar-ı Bediiyye'de de mevcuttur.
27 Deva-ül Ye's 1911[5] 1911[5] Deva-ül Ye's
28 Münazarat 1911 (Türkçe)[5]/1910[6] 1911 (Türkçe)[5]/1913[6] Türkçe Münazarat Asar-ı Bediiyye'de de mevcuttur. Arapça telif edilenin adı Reçetet-ül Âvam'dır.
29 Nutuklar ve Makaleler Gazetelerdeki makaleler ve topluluğa hitaplar 1908-1909[5] 1912[5] İstanbul Türkçe Nutuklar-1 Makaleler
30 Teşhis-ül İllet 1911[5] 1912[5] Arapça ve Türkçe Teşhis-ül İllet
31 Talikat Mantık kitabı 1899-1906 arası[5] Arapça Talikat
32 İşarat-ül İ'caz Kur'an'ın ilk 32 ayetinin tefsiri 1914-1916[1] 1. Dünya savaşında harp cephesi Arapça İşârâtü'l-İ'câz fî Mezanni'l-Îcâz
33 Reçetet-ül Ulema veya Saykal-ül İslam 1910[3]/1911[5] 1912[3] Arapça Muhakemat (Türkçe) Asar-ı Bediiyye'de de mevcuttur.
34 Matematiğe dair bir kitap 1899-1906 arası[5] Yangında yanmıştır
35 Reçetet-ül Avam 1910[5]/1911[5] 1913[5]/1912[5] Arapça Münazarat (Türkçe) Asar-ı Bediiyye'de de mevcuttur.
36 Fizyonomi ile ilgili bir kitap 1899-1906 arası[5] Yangında yanmıştır

Sözler'i Oluşturan Risaleler[düzenle]

Risale Diğer İsimleri Mevzuu Telif Tarihi Telif Yeri Lisanı Okuma Sayfası Notlar
1. Söz Bismillahirrahmanirrahim 1926[5] Barla[5] Türkçe 1. Söz
2. Söz 1926[5] Barla[5] Türkçe 2. Söz
3. Söz 1926[5] Barla[5] Türkçe 3. Söz
4. Söz 1926[5] Barla[5] Türkçe 4 Söz
5. Söz 1926[5] Barla[5] Türkçe 5. Söz
6. Söz 1926[5] Barla[5] Türkçe 6. Söz
7. Söz 1926[5] Barla[5] Türkçe 7. Söz
8. Söz 1926[5] Barla[5] Türkçe 8. Söz
9. Söz 1926[5] Barla[5] Türkçe 9. Söz
10. Söz 1928 (1342)[5] Barla[5]
2. Zeyli 1935-1936 (Eskişehir hapsi)[5]
3. Zeyli 1936 (Eskişehir hapsi)[5]
4. Zeyli 1927 (Barla)[5]
5. Zeyli 1934 (Barla)[5]
Türkçe 10. Söz
11. Söz Türkçe 11. Söz
12. Söz Türkçe 12. Söz
13. Söz Türkçe 13. Söz
14. Söz 14. Sözün zeyli 1933 (Barla)[5] Türkçe 14. Söz
15. Söz Türkçe 15. Söz
16. Söz Türkçe 16. Söz
17. Söz Türkçe 17. Söz
18. Söz 1927[5] Barla[5] Türkçe 18. Söz
19. Söz Türkçe 19. Söz
20. Söz 1930 (1. Makam)
1926 (2. Makam)[5]
Barla[5] Türkçe 20. Söz
21. Söz 1926[5] Barla[5] Türkçe 21. Söz
22. Söz 1926[5] Barla[5] Türkçe 22. Söz
23. Söz 1929[5] Barla[5] Türkçe 23. Söz
24. Söz Türkçe 24. Söz
25. Söz 1927[5]
1. Zeyl (1938-Kastamonu)[5]
2. Zeyl (1943-44 Denizli Hapsi)
Barla[5] Türkçe 25. Söz
26. Söz Türkçe 26. Söz
27. Söz 1929 (Zeyliyle beraber)[5] Barla Türkçe 27. Söz
28. Söz 1928 (Tahminen)[5] Barla[5] Türkçe 28. Söz
29. Söz 1928-1930[5] Barla[5] Türkçe 29. Söz
30. Söz 1928-30[5] Barla[5] Türkçe 30. Söz
31. Söz 1928-30[5] Barla[5] Türkçe 31. Söz
32. Söz 1928-30[5] Barla[5] Türkçe 32. Söz
33. Söz Pencereler Risalesi, 33. Mektup, 33. Pencereli Risale 1928-30[5] Barla[5] Türkçe 33. Söz

Mektubat'ı Oluşturan Risaleler[düzenle]

Risale Diğer İsimleri Mevzuu Telif Tarihi Telif Yeri Lisanı Okuma Sayfası Notlar
1. Mektup 1929[5] Türkçe 1. Mektup
2. Mektup 1930[5] Türkçe 2. Mektup
3. Mektup 1930[5] Çam dağında yaz ayları[5] Türkçe 3. Mektup
4. Mektup 1930-31 (Tahminen)[5] Türkçe 4 Mektup
5. Mektup 1930-31 (Tahminen)[5] Türkçe 5. Mektup
6. Mektup 1930-31 (Tahminen)[5] Türkçe 6. Mektup
7. Mektup Türkçe 7. Mektup
8. Mektup Türkçe 8. Mektup
9. Mektup 1930[5] Türkçe 9. Mektup
10. Mektup Türkçe 10. Mektup
11. Mektup Türkçe 11. Mektup
12. Mektup Türkçe 12. Mektup
13. Mektup 1929[5] Türkçe 13. Mektup
14. Mektup Telif edilmedi Türkçe 14. Mektup
15. Mektup Türkçe 15. Mektup
16. Mektup 1930-31[5]
Zeyli-1931[5]
Türkçe 16. Mektup
17. Mektup 1930[5] Türkçe 17. Mektup
18. Mektup Türkçe 18. Mektup
19. Mektup 1929[5] Türkçe 19. Mektup
20. Mektup 1928[5] Türkçe 20. Mektup
21. Mektup Türkçe 21. Mektup
22. Mektup Türkçe 22. Mektup
23. Mektup 1933[5] Türkçe 23. Mektup
24. Mektup 1928[5] Türkçe 24. Mektup
25. Mektup Telif edilmedi 25. Mektup
26. Mektup 1932[5]
2. Kısım 1931[5]
Türkçe 26. Mektup
27. Mektup 1929-1960[5] Türkçe 27. Mektup
28. Mektup 28. Mektup
29. Mektup 1. Parça 1931[5]
2. Parça 1933[5]
Türkçe 29. Mektup
30. Mektup İşârâtü'l-İ'câz fî Mezanni'l-Îcâz Kur'an'ın ilk 32 ayetinin tefsiri 1914-1916 1. Dünya savaşında harp cephesi Arapça 30. Mektup
31. Mektup 31. Mektup
32. Mektup Lemeat, 32. Lem'a, Çekirdekler Çiçekleri Risale-i Nurların Hülasaları Ekim 1921[1] İstanbul Türkçe 32. Mektup
33. Mektup Otuz Üç Pencereli Risale, Otuz Üçüncü Söz 1928-30[5] Barla[5] Türkçe 33. Mektup

Lem'alar'ı Oluşturan Risaleler[düzenle]

Risale Diğer İsimleri Mevzuu Telif Tarihi Telif Yeri Lisanı Okuma Sayfası Notlar
1. Lem'a 1932 (tahminen)[5] Türkçe 1. Lem'a
2. Lem'a 1932 (tahminen)[5] Türkçe 2. Lem'a
3. Lem'a 1932 (tahminen)[5] Türkçe 3. Lem'a
4. Lem'a 1932 (tahminen)[5] Türkçe 4 Lem'a
5. Lem'a Telif edilmedi 5. Lem'a
6. Lem'a Telif edilmedi 6. Lem'a
7. Lem'a 1932[5] Türkçe 7. Lem'a
8. Lem'a 1933[5] Türkçe 8. Lem'a
9. Lem'a 1932[5] Türkçe 9. Lem'a
10. Lem'a 1934 (tahminen)[5] Türkçe 10. Lem'a
11. Lem'a 1933 (tahminen)[5] Türkçe 11. Lem'a
12. Lem'a 1934 Türkçe 12. Lem'a
13. Lem'a Türkçe 13. Lem'a
14. Lem'a 1934 (tahminen)[5] Barla[5] Türkçe 14. Lem'a
15. Lem'a Fihristenin Birinci Kısmı Türkçe 15. Lem'a
16. Lem'a 1934 (tahminen)[5] Türkçe 16. Lem'a
17. Lem'a 1933[5] Türkçe 17. Lem'a
18. Lem'a Kasım 1934[5] Türkçe 18. Lem'a
19. Lem'a 1934 Ramazan sonrası[5] Isparta[5] Türkçe 19. Lem'a
20. Lem'a 1934[5] Isparta[5] Türkçe 20. Lem'a
21. Lem'a 1934[5] Isparta[5] Türkçe 21. Lem'a
22. Lem'a 1934[5] Isparta[5] Türkçe 22. Lem'a
23. Lem'a Türkçe 23. Lem'a
24. Lem'a 1934[5] Isparta[5] Türkçe 24. Lem'a
25. Lem'a 1934[5] Isparta[5] Türkçe 25. Lem'a
26. Lem'a 1934 Isparta (Ekser ricaları)[5] Türkçe 26. Lem'a
27. Lem'a Eskişehir Hapsi müdafaaları 1935-36[5] Eskişehir Hapsi[5] Türkçe 27. Lem'a
28. Lem'a 1935[5] Eskişehir Hapsi[5] Türkçe 28. Lem'a
29. Lem'a 1935[5] Eskişehir hapsi[5] Arapça 29. Lem'a
30. Lem'a 1935-36[5] Eskişehir hapsi[5] Türkçe 30. Lem'a
31. Lem'a Şualar Türkçe 31. Lem'a
32. Lem'a Lemeat, 32. Mektup, Çekirdekler Çiçekleri Risale-i Nurların Hülasaları Ekim 1921[1] İstanbul Türkçe 32. Lem'a
33. Lem'a Mesnevi-i Nuriye 1921-1923 Arapça 33. Lem'a

Şuâlar'ı Oluşturan Risaleler[düzenle]

Risale Diğer İsimleri Mevzuu Telif Tarihi Telif Yeri Lisanı Okuma Sayfası Notlar
1. Şuâ 1936[5] Türkçe 1. Şuâ
2. Şuâ 1936[5] Eskişehir hapsi[5] Türkçe 2. Şuâ
3. Şuâ 1937[5] Türkçe 3. Şuâ
4. Şuâ 1938 (tahminen)[5] Türkçe 4 Şuâ
5. Şuâ 1938 (tebyiz tarihi)[5] Türkçe 5. Şuâ
6. Şuâ Türkçe 6. Şuâ
7. Şuâ 1938[5] Türkçe 7. Şuâ
8. Şuâ 1942[5] Türkçe 8. Şuâ
9. Şuâ Türkçe 9. Şuâ
10. Şuâ 1940 (tahminen)[5] Türkçe 10. Şuâ
11. Şuâ Meyve Risalesi 1943-44[5] Denizli hapsi[5] Türkçe 11. Şuâ
12. Şuâ 1944[5] Denizli hapsi[5] Türkçe 12. Şuâ
13. Şuâ Denizli hapsi mektupları 1943-44[5] Denizli hapsi[5] Türkçe 13. Şuâ
14. Şuâ Afyon hapsi mektupları ve müdafaası 1948-49[5] Afyon hapsi Türkçe 14. Şuâ
15. Şuâ 1949[5] Afyon hapsi[5] Türkçe 15. Şuâ

Diğer Yeni Said Dönemi Eserleri[düzenle]

No Eserin İsmi Mevzuu Telif Tarihi Telif Yeri Lisanı Okuma Sayfası Notlar
1 Ettefekkürü'l İmaniyyu'r-Refi'e 1918-1930
2 Nur'un İlk Kapısı 1925 Burdur, Isparta[7] Türkçe Nur'un İlk Kapısı
3 Nur Aleminin Bir Anahtarı 1953 Emirdağ Nur Aleminin Bir Anahtarı
4 Lem'alar (Mesnevi) Ankara[4] Lem'alar
5 Reşhalar (Mesnevi) Ankara[4] Reşhalar
6 Lasiyyemalar Ankara[4] Lasiyyemalar
7 Şule Şule
8 Nur-un Min Envar-il Kur'an Arapça
  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 Abdülkadir Badıllı (1990). Mufassal Tarihçe-i Hayat, İstanbul:Timaş Yayınları, C:1, S:354
  2. Abdülkadir Badıllı (1990). Mufassal Tarihçe-i Hayat, İstanbul:Timaş Yayınları, C:1, S:351
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Muhakemat girişi (Asar-ı Bediiyye)
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Abdülkadir Badıllı (1990). Mufassal Tarihçe-i Hayat, İstanbul:Timaş Yayınları, C:1, S:352
  5. 5,000 5,001 5,002 5,003 5,004 5,005 5,006 5,007 5,008 5,009 5,010 5,011 5,012 5,013 5,014 5,015 5,016 5,017 5,018 5,019 5,020 5,021 5,022 5,023 5,024 5,025 5,026 5,027 5,028 5,029 5,030 5,031 5,032 5,033 5,034 5,035 5,036 5,037 5,038 5,039 5,040 5,041 5,042 5,043 5,044 5,045 5,046 5,047 5,048 5,049 5,050 5,051 5,052 5,053 5,054 5,055 5,056 5,057 5,058 5,059 5,060 5,061 5,062 5,063 5,064 5,065 5,066 5,067 5,068 5,069 5,070 5,071 5,072 5,073 5,074 5,075 5,076 5,077 5,078 5,079 5,080 5,081 5,082 5,083 5,084 5,085 5,086 5,087 5,088 5,089 5,090 5,091 5,092 5,093 5,094 5,095 5,096 5,097 5,098 5,099 5,100 5,101 5,102 5,103 5,104 5,105 5,106 5,107 5,108 5,109 5,110 5,111 5,112 5,113 5,114 5,115 5,116 5,117 5,118 5,119 5,120 5,121 5,122 5,123 5,124 5,125 5,126 5,127 5,128 5,129 5,130 5,131 5,132 5,133 5,134 5,135 5,136 5,137 5,138 5,139 5,140 5,141 5,142 5,143 5,144 5,145 5,146 http://www.sorularlarisale.com/makale/1594/risale-i_nur_kulliyatinin_telif_tarihleri_hakkinda_kronolojik_bilgi_verir_misiniz.html
  6. 6,0 6,1 Münazarat girişi (Asar-ı Bediiyye)
  7. Abdülkadir Badıllı (1990). Mufassal Tarihçe-i Hayat, İstanbul:Timaş Yayınları, C:1, S:353