Kuran:Kur'an

Risale-i Nur Ansiklopedisi - Külliyat, istişareler, çalışmalar sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Kur'an-ı Kerim 114 Sûre, 30 Cüz, 604 sayfa[1], 6.236 âyet[2], 8.836 satır, 70.000[3] kelime ve 300.620[4] harftir. Sûrelerin 80'i Mekke'de, 19'u Medine'de ve 15'i kısmen Mekke'de kısmen Medine'de (veya nerede nâzil olduğu ihtilaflıdır) nazil olmuştur. Toplam 14 secde ayeti vardır. Toplam XX bölüm (Ayn duraklarıyla ayrılmış kısım) içerir.[5]

Bir sureyi meâliyle beraber okumak için surenin adına tıklayın.

Kuran-ı Kerim'deki Sûreler Hakkında Bilgiler
Sıra No Arap Alfabesiyle İsmi Latin Alfabesiyle İsmi Sure İsminin Anlamı Cüz Kur’andaki Yeri (Sayfa No) Sayfa Sayısı Ayet Sayısı Satır Sayısı Nüzul Sırası Bölüm (Ayn Durağı) Sayısı Secde Ayeti No Kelime Sayısı Harf Sayısı Mekkî/Medenî
1. الفاتحة el-Fâtiha başlangıç 1 0 1,0 7 7 5 1 Mekkî/Medenî
2. البقرة el-Bakara inek 1 1 48,0 286 712 87 40 Medenî
3. ال عمران Âl-i İmrân İmrân ailesi 3 49 26,7 200 401 89 21 Medenî
4. النساء en-Nisâ kadınlar 4 76 29,3 176 440 92 Medenî
5. المائدة el-Mâide sofra 6 105 21,5 120 323 112 Medenî
6. الانعام el-En'âm eti yenen dört ayaklı evcil hayvanlar 7 127 22,9 165 343 55 Mekkî
7. الاعراف el-A'râf yüksek mevki 8 150 25,9 206 388 39 206 Mekkî
8. الانفال el-Enfâl savaş ganimeti 9 176 9,9 75 148 88 Medenî
9. التوبة et-Tevbe tövbe 10 186 20,7 129 311 113 Medenî
10. يونس Yûnus Yunus (as) 11 207 13,3 109 200 51 Mekkî
11. هود Hûd Hud (as) 11 220 14,0 123 210 52 Mekkî
12. يوسف Yûsuf Yusuf (as) 12 234 13,4 111 201 53 Mekkî
13. الرعد er-Ra'd gök gürültüsü 13 248 6,0 43 90 96 15 Mekkî/Medenî
14. ابراهيم İbrahîm İbrahim (as) 13 254 6,7 52 101 72 Mekkî
15. الحجر el-Hicr Hicr (Semud kavminin yurdu) 14 261 5,3 99 79 54 Mekkî
16. النحل en-Nahl bal arısı 14 266 14,5 128 217 70 49 Mekkî
17. الاسراء el-İsrâ gece yürüyüşü 15 281 11,5 111 172 50 107 Mekkî
18. الكهف el-Kehf mağara 15 292 11,3 110 169 69 Mekkî
19. مريم Meryem Meryem 16 304 7,1 98 106 44 58 Mekkî
20. طه Tâ Hâ Ta-Ha 16 311 9,7 135 145 45 Mekkî
21. الانبياء el-Enbiyâ peygamberler 17 311 9,7 112 146 73 Mekkî
22. الحج el-Hacc hac 17 331 9,9 78 148 103 18 Mekkî/Medenî
23. المؤمنون el-Mü'minûn îmanlılar 18 340 7,9 118 118 74 Mekkî
24. النور en-Nûr ışık 18 348 9,6 64 144 102 Medenî
25. الفرقان el-Furkân gerçek ile sahteyi birbirinden ayıran (Kur'ân) 18 358 7,1 77 107 42 60 Mekkî
26. الشعراء eş-Şu'arâ şairler 19 366 9,9 227 148 47 Mekkî
27. النمل en-Neml karınca 19 376 8,5 93 127 48 25 Mekkî
28. القصص el-Kasas kıssalar 19 384 10,8 88 162 49 Mekkî
29. العنكبوت el-Ankebût örümcek 20 395 8,0 69 120 85 7 Mekkî
30. الروم er-Rûm Rum (Roma) 21 403 6,3 60 95 84 Mekkî
31. لقمان Lukmân Lokman (as) 21 410 3,7 34 56 57 4 Mekkî
32. السجدة es-Secde secde 21 414 2,9 30 43 75 3 15 Mekkî
33. الاحزاب el-Ahzâb topluluklar 21 417 10,0 73 150 90 9 Medenî
34. سبأ Sebe' Yemen'de Belkıs'ın hükmettiği bir şehir 22 427 6,3 54 94 58 6 Mekkî
35. فاطر Fâtır bütün alemi yoktan yaratan (Allah) 22 433 5,6 45 84 43 5 Mekkî
36. يس Yâ Sîn Yâ-sîn 22 439 5,6 83 84 41 5 Mekkî
37. الصافات es-Sâffât sıra sıra dizilenler 23 445 6,9 182 104 56 5 Mekkî
38. ص Sâd Sad 23 452 5,2 88 78 38 5 24 Mekkî
39. الزمر ez-Zümer sınıflar (imanlıların ve kâfirlerin oluşturduğu topluluklar) 23 457 8,8 75 132 59 8 Mekkî
40. غافر Mü’min
(veya Gâfir)
inanan kişi (affeden) 24 466 9,7 85 146 60 Mekkî
41. فصلت Fussilet ayrıntıları ile açıklanmış 24 476 5,9 54 88 61 37 Mekkî
42. الشورى eş-Şûrâ danışma kurulu 25 482 6,1 53 92 62 Mekkî
43. الزخرف ez-Zuhruf mücevher 25 488 6,6 89 99 63 Mekkî
44. الدخان ed-Duhân duman 25 495 2,7 59 41 64 Mekkî
45. الجاثية el-Câsiye kıyamette diz üstü çökenler 25 498 3,4 37 51 65 Mekkî
46. الاحقاف el-Ahkâf kum tepeleri 26 501 4,3 35 65 66 Mekkî
47. محمد Muhammed
(sav)
Muhammed (sav) 26 506 4,0 38 60 95 Medenî
48. الفتح el-Feth fetih 26 510 4,3 29 64 111 Medenî
49. الحجرات el-Hucurât odalar 26 514 2,5 18 37 106 Medenî
50. ق Kâf Kaf 26 517 2,5 45 38 34 Mekkî
51. الذاريات ez-Zâriyât rüzgarlar 26 519 2,7 60 40 67 Mekkî
52. الطور et-Tûr Hz. Musa'nın peygamberlikle müjdelendiği ve Tevrat'ın indiği dağın adı 27 522 2,3 49 34 76 Mekkî
53. النجم en-Necm yıldız 27 525 2,5 62 38 23 62 Mekkî
54. القمر el-Kamer Ay 27 527 2,6 55 39 37 Mekkî
55. الرحمن er-Rahmân Rahman (olan Allah) 27 530 3,0 78 45 97 Mekkî/Medenî
56. الواقعة el-Vâkı'a büyük olay 27 533 3,1 96 46 46 Mekkî
57. الحديد el-Hadîd demir 27 536 4,3 29 64 94 Mekkî/Medenî
58. المجادلة el-Mücâdele mücadele 28 541 3,2 22 48 105 Medenî
59. الحشر el-Haşr sürgün 28 544 3,4 24 51 101 Medenî
60. الممتحنة el-Mümtehine imtihan edilen 28 548 2,4 13 36 91 Medenî
61. الصف es-Saff saf (tutanlar) 28 550 1,5 14 22 109 Mekkî/Medenî
62. الجمعة el-Cumu'a Cuma günü 28 552 1,2 11 18 110 Medenî
63. المنافقون el-Münâfikûn münafıklar 28 553 1,4 11 21 104 Medenî
64. التغابن et-Teğabun aldanma 28 555 1,9 18 28 108 Mekkî/Medenî
65. الطلاق et-Talâk boşanma 28 557 2,0 12 30 99 Medenî
66. التحريم et-Tahrîm haram kılma 28 559 1,9 12 28 107 Medenî
67. الملك el-Mülk
(Tebâreke)
iktidar (ne yücedir! [surenin ilk kelimesi]) 29 561 2,2 30 33 77 Mekkî
68. القلم el-Kalem
(Nûn)
kalem (Nun) 29 563 2,1 52 31 2 Mekkî
69. الحاقة el-Hâkka gerçeklik 29 565 1,9 52 28 78 Mekkî
70. المعارج el-Me'âric merdivenler 29 567 1,6 44 24 79 Mekkî
71. نوح Nûh Nuh (as) 29 569 1,6 28 24 71 Mekkî
72. الجن el-Cinn cin 29 571 1,9 28 28 40 Mekkî
73. المزمل el-Müzzemmil örtünüp bürünen 29 573 1,3 20 20 3 Mekkî
74. المدثر Müddessir örtüsüne bürünen 29 574 1,7 56 25 4 Mekkî
75. القيامة el-Kıyâme ölülerin dirilip kalkması 29 576 1,1 40 17 31 Mekkî
76. الانسان el-İnsân insan 29 577 1,7 31 25 98 Mekkî/Medenî
77. المرسلات el-Mürselât gönderilenler 29 579 1,5 50 23 33 Mekkî
78. النبا en-Nebe'
(Amme)
haberler (hangi şey [surenin ilk kelimesi]) 30 581 1,3 40 20 80 2 Mekkî
79. النازعات en-Nâzi'ât söküp çıkaranlar 30 582 1,4 46 21 81 2 Mekkî
80. عبس Abese kaşlarını çattı 30 584 1,1 42 17 24 1 Mekkî
81. التكوير et-Tekvîr dürmek 30 585 0,9 29 13 7 1 Mekkî
82. الانفطار el-İnfitâr yarılmak 30 586 0,6 19 9 82 1 Mekkî
83. المطففين el-Mutaffifîn ölçüde tartıda hile yapanlar 30 587 1,3 36 19 86 1 Mekkî/Medenî
84. الانشقاق el-İnşikâk parçalanıp ayrılma 30 588 0,8 25 12 83 1 21 Mekkî
85. البروج el-Burûc yıldızlar 30 589 0,8 22 12 27 1 Mekkî
86. الطارق et-Târık Çoban (sabah) yıldızı 30 590 0,5 17 7 36 1 Mekkî
87. الاعلى el-A’lâ En yüce 30 591 0,5 19 8 8 1 Mekkî
88. الغاشية el-Ğâşiye kaplayan 30 591 0,7 26 11 68 1 Mekkî
89. الفجر el-Fecr tan yerinin ağarma vakti 30 592 1,1 30 16 10 1 Mekkî
90. البلد el-Beled şehir (Mekke) 30 593 0,7 20 10 35 1 Mekkî
91. الشمس eş-Şems Güneş 30 594 0,5 15 7 26 1 Mekkî
92. الليل el-Leyl gece 30 595 0,6 21 9 9 1 Mekkî
93. الضحى ed-Duhâ kuşluk vakti 30 595 0,4 11 6 11 1 Mekkî
94. الانشراح el-İnşirâh genişlemek 30 596 0,3 8 4 12 1 Mekkî
95. التين et-Tîn incir 30 596 0,3 8 5 28 1 Mekkî
96. العلق el-Alak kan pıhtısı, embriyo 30 597 0,6 19 9 1 1 19 Mekkî
97. القدر el-Kadr güç, kader 30 598 0,3 5 4 25 1 Mekkî/Medenî
98. البينة el-Beyyine apaçık delil 30 598 0,6 8 9 100 1 Mekkî/Medenî
99. الزلزلة ez-Zilzâl depremler 30 599 0,3 8 5 93 1 Mekkî/Medenî
100. العاديات el-Âdiyât hızlı koşanlar 30 599 0,4 11 6 14 1 Mekkî
101. القارعة el-Kâri'a çarpan 30 600 0,3 11 5 30 1 Mekkî
102. التكاثر et-Tekâsür çokluk 30 600 0,3 8 4 16 1 Mekkî
103. العصر el-Asr yüzyıl, devir 30 601 0,2 3 3 13 1 Mekkî
104. الهمزة el-Hümeze insanları arkadan çekiştiren 30 601 0,3 9 4 32 1 Mekkî
105. الفيل el-Fîl fil 30 601 0,3 5 4 19 1 Mekkî
106. قريش Kureyş Kureyş 30 602 0,2 4 3 29 1 Mekkî
107. الماعون el-Mâ'ûn sadaka, bağış 30 602 0,3 7 4 17 1 Mekkî
108. الكوثر el-Kevser bereket 30 602 0,1 3 2 15 1 Mekkî
109. الكافرون el-Kâfirûn inkârcılar 30 603 0,2 6 3 18 1 Mekkî
110. النصر en-Nasr yardım 30 603 0,2 3 3 114 1 Medenî
111. المسد Tebbet
(el-Mesed)
kurusun! (hurma lifi) 30 603 0,2 5 3 6 1 Mekkî
112. الاخلاص el-İhlâs ihlas, samimiyet 30 604 0,1 4 2 22 1 Mekkî/Medenî
113. الفلق el-Felâk sabah aydınlığı 30 604 0,2 5 3 20 1 Mekkî/Medenî
114. الناس en-Nâs insanlar 30 604 0,3 6 4 21 1 Mekkî/Medenî
  1. İlk olarak Hafız Osman tarafından ayet berkenar şekilde yazılan mushaflarda Bakara suresinin başlangıcı 1. sayfa kabul edildiğinde.
  2. Bu sayı bugün dünyanın her tarafında bulunan mushaflardaki ayet sayısıdır. Ayetlerin sayısı surelerin başındaki besmelelerin ayrı bir ayet olarak sayılıp sayılmamasına, duraklardaki ihtilaflara ve ayetlerin başlangıç ve bitiş yerleri hakkındaki alimlerin farklı görüşlerine göre değişmektedir. Bediüzzaman Risale-i Nur'da 6.666 rivayetini zikretmiştir.
  3. http://nurpedia.org/wiki/Risale:Mu%27cizat-%C4%B1_Kur%27aniye_(K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk_Kitap)#Yirmi_Dokuzuncu_Mektup.27un_Sekizinci_K.C4.B1sm.C4.B1.27n.C4.B1n_.C4.B0kinci_Remz.27i
  4. http://nurpedia.org/wiki/Risale:24._S%C3%B6z#Dokuzuncu_As.C4.B1l
  5. Kur'an hatları Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an-ı Kerim 3.0 programından resim olarak, mealler ise Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan Kur'an mealinden alınmıştır.