Kuran:Nebe

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Önceki Sure: MürselâtKur'anNâziât: Sonraki Sure

78. Nebe (Amme) Suresi[değiştir]

{Meâric'den sonra inmiştir; ilk Mekkî sûrelerden olup 40 âyettir. "Nebe'" haber demektir. Kıyamet haberlerini ihtiva ettiği için bu ad verilmiştir.}

Cüz 30[değiştir]

(30. Cüz Dinleme Bağlantısı)

(30. cüz okuma sayfası)

Bölüm 1[değiştir]

Sayfa 581[değiştir]

1- Birbirlerine neyi soruyorlar?

2-3- (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düştükleri büyük haberi mi?

4- Hayır! Anlayacaklar!

5- Yine hayır! Onlar anlayacaklar!

6-7- Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?

8- Sizi çifter çifter yarattık.

9- Uykunuzu bir dinlenme kıldık.

10- Geceyi bir örtü yaptık.

11- Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.

12- Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.

13- (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık.

14-15-16- Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.

17- Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.

18- Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz;

19- Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;

20- Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

21-22- Şüphesiz, azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir.

23-24-25-26- (Azgınlar) orada çağlar boyu kalırlar, orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar, ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar.

27- Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı.

28- Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.

29- Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.

30- Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.

Bölüm 2[değiştir]

Sayfa 582[değiştir]

31-32-33-34- Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır.

35- Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler.

36- Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır.

37- O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.

38- Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.

39- İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.

40- Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: "Keşke toprak olsaydım!" diyecektir.

Önceki Sure: MürselâtKur'anNâziât: Sonraki Sure

test