Kuran:Naziat

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Önceki Sure: Nebe (Amme)Kur'anAbese: Sonraki Sure

79. Nâziât Suresi[değiştir]

{Nebe' sûresinden sonra Mekke'de inmiştir; 46 âyettir. Adını, "söküp çıkaranlar" yahut "çekip çıkaranlar" manasına gelen "nâziât" kelimesinden alır. Ana fikir olarak kıyameti konu edinir.

Cenab-ı Allah, sûrenin başında, kendilerini, ilk beş âyette belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin etmektedir.}

Bölüm 1[değiştir]

1-2-3-4-5- Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun;

6-7-8-9- Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözlerini korku bürür.

10-11- "Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?" derler.

12- "O zaman bu, ziyanlı bir dönüş olur" dediler.

13- Bu dönüş, sadece bir seslenmeye bakar.

14- Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.

Sayfa 583[değiştir]

15- (Habibim!) Sana Musa'nın haberi geldi mi?

16- Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti:

17- Firavun'a git! Çünkü o çok azdı.

18-19- De ki: Arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın.

20- Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi.

21- (O ise) hemen yalanladı ve isyan etti.

22- Sonra (inkâr için) olanca çabasını göstermek üzere sırtını döndü.

23- Derhal (adamlarını) topladı ve (onlara) bağırdı:

24- Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi.

25- Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.

26- Elbette bunda, korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.

Bölüm 2[değiştir]

27-28-29- Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı.

30-31-32-33- Ondan sonra da yerküreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.

34-35-36- Her şeyi alt üst eden o büyük felâket geldiği vakit, insan dünyada iken ne için çalıştığını hatırlar. Cehennem de gören her kişiye açıklığı ile gösterilir.

37-38-39- Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.

40-41- Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegâne barınaktır.

42- Sana kıyameti sorarlar: Gelip çatması ne zamandır? (derler.)

43- Sen onu nereden bilip bildireceksin!

44- Onun nihaî ilmi yalnız Rabbine aittir.

45- Sen ancak ondan korkanları uyarırsın.

46- Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.

Önceki Sure: Nebe (Amme)Kur'anAbese: Sonraki Sure

test