Kuran:Tekvir

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Önceki Sure: AbeseKur'anİnfitâr: Sonraki Sure

81. Tekvîr Suresi[değiştir]

{Mekke'de inmiştir, 29 âyettir. Sûrenin başında güneşin dürülmesinden söz edilmiş ve adını da buradan almıştır. Sûrenin söz dizisinde, ihtiva ettiği konuya ilişkin anlamları yankılandıran ve güçlendiren mükemmel bir musikî, taklit edilemez bir âhenk vardır.}

Bölüm 1[değiştir]

1- Güneş katlanıp dürüldüğünde,

2- Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,

3- Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde,

4- Gebe develer salıverildiğinde,

5- Vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,

6- Denizler kaynatıldığında,

7- Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,

8-9- Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda,

10- (Amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,

11- Gökyüzü sıyrılıp alındığında,

12-13- Cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında,

14- Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.

15-16- Hayır! Akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun,

17- Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun,

18- Ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki,

19-20- O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.

Sayfa 586[değiştir]

21- O orada sayılan, güvenilen (bir elçi) dir.

22- Arkadaşınız (Muhammed) de mecnun değildir.

23- Andolsun ki, onu (Cebrail'i) apaçık ufukta görmüştür.

24- O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.

{Âyetteki "gayb" kavramı, duyu organlarıyla idrak edilemeyen ve fakat inanılması gereken iman esaslarını içine almaktadır. Allah Resûlünün onlar hakkında cimri davranmadığı, yani herhangi bir şeyi gizlemediği açıklanmıştır.}

25- O lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir.

26- Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?

27-28- O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür.

29- Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Önceki Sure: AbeseKur'anİnfitâr: Sonraki Sure

test