Kuran:İhlas

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Önceki Sure: Tebbet (Mesed)Kur'anFelâk: Sonraki Sure

112. İhlâs Suresi[değiştir]

{İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke'de inmiştir, 4 âyettir. İslâm'ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.}

Bölüm 1[değiştir]

Sayfa 604[değiştir]

1-2-3-4- De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

{Samed, hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendisine muhtaç olan demektir.}

Önceki Sure: Tebbet (Mesed)Kur'anFelâk: Sonraki Sure

test