Kuran:Duha

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Önceki Sure: LeylKur'anİnşirâh: Sonraki Sure

93. Duhâ Suresi[değiştir]

{Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 âyettir.

Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.}

Bölüm 1[değiştir]

1-2-3- Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.

{Bir ara vahyin gelişi gecikti. Müşrikler: "Rabbi onu terketti, ona darıldı!" dediler. Bu konuşmalar ve sataşmalar Efendimize ağır geliyordu. İşte bu husus âyetlerle izah edildi.}

Sayfa 596[değiştir]

4- Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.

5- Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.

6- O, seni yetim bulup barındırmadı mı?

7- Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?

8- Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

9- Öyleyse yetimi sakın ezme.

10- El açıp isteyeni de sakın azarlama.

11- Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.

Önceki Sure: LeylKur'anİnşirâh: Sonraki Sure

test