Kuran:İnşirah

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Önceki Sure: DuhâKur'anTîn: Sonraki Sure

94. İnşirâh Suresi[değiştir]

{"İnşirâh" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8 âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir.}

Bölüm 1[değiştir]

1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2-3- Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?

4- Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

5-6- Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7-8- Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

{Bazı müfessirler bitirilen işi, bazıları da başlanacak işi "ibadet" olarak yorumlamışlardır. Bu yorumların ortak noktası, dünya ve ahiret arasındaki dengeye dikkat edilmesi gereğinin vurgulanmış olmasıdır.}

Önceki Sure: DuhâKur'anTîn: Sonraki Sure

test