Kuran:Mutaffifin

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Önceki Sure: İnfitârKur'anİnşikâk: Sonraki Sure

83. Mutaffifîn Suresi[değiştir]

{Mekke'de inmiştir, 36 âyettir. Ölçü ve tartılarında hile yapanları kötüleyerek başladığı için bu adı almıştır.}

Bölüm 1[değiştir]

Sayfa 587[değiştir]

1-2-3- İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!

4-5-6- Onlar düşünmezler mi ki, büyük bir günde (hesap vermek için) diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.

{İbn Ömer bu sûreyi okurken altıncı âyete gelince hüngür hüngür ağlamıştır. Bir bedevî de Abdullah b. Mervân'a "Allah'ın, ölçü ve tartıda hileye sapanlar hakkında ne söylediğini bildiğin halde müslümanların malını ölçüsüz, tartısız ve zahmetsiz almakta devam ediyorsun!" demiştir.}

7- Doğrusu günahkârların yazısı, muhakkak Siccîn'de olmaktır.

8- Siccîn nedir, bilir misin?

{Tefsirlerde Siccîn'e çeşitli manalar verilmiştir: a) Çok dar bir zindan, b) Cehennemde bir kuyu, c) Kâfirlerin amellerinin yazıldığı kitap, d) Veya insanlarla cinlerin amellerinin kaydedildiği defter.}

9- (O günahkârların yazısı) Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır.

10- O gün vay haline yalancıların!

11- Ki onlar, ceza gününü yalan sayarlar.

12- Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.

13- Böyle birine âyetlerimiz okununca "Eskilerin masalları" derdi.

14- Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.

15- Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır.

{Müfessirlerin çoğu ve Ehl-i Sünnet kelâm âlimleri bu âyeti, ahirette müminlerin Allah'ı göreceklerine delil saymışlardır.}

16- Sonra onlar cehenneme girerler.

17- Sonra onlara: "İşte yalanlamış olduğunuz (cehennem) budur" denilir.

18- Hayır! Andolsun iyilerin kitabı İlliyyûn'dadır.

19- İlliyyûn nedir, bilir misin?

20- (O İlliyyûn'daki kitap) İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır.

21- O kitabı, Allah'a yakın olanlar görür.

22- İyiler kesinkes cennettedir.

23- Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.

24- Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün.

25- Kendilerine mühürlü hâlis bir içki sunulur.

26- Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar.

Sayfa 588[değiştir]

27- Karışımı Tesnîm'dendir.

28- (O Tesnîm Allah'a) Yakın olanların içecekleri bir kaynaktır.

29- Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülerlerdi.

30- Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi.

31- Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi.

32- Müminleri gördüklerinde: "Şüphesiz bunlar sapıtmış" derlerdi.

33- Halbuki onlar, müminleri denetleyici olarak gönderilmediler.

34- İşte o gün (ahirette) de iman edenler kâfirlere gülerler.

35- Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.

36- Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı! (Elbette buldular.)

Önceki Sure: İnfitârKur'anİnşikâk: Sonraki Sure

test