Kuran:Hümeze

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Önceki Sure: AsrKur'anFîl: Sonraki Sure

104. Hümeze Suresi[değiştir]

{Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir. Kıyamet suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 9 âyettir.}

Bölüm 1[değiştir]

1-2- Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.

3- (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.

4- Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.

5- Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?

6-7- Allah'ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir.

8-9- Onlar (bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o (ateş) üzerlerine kapatılmıştır.

Önceki Sure: AsrKur'anFîl: Sonraki Sure

test