Kuran:Vakıa

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Önceki Sure: RahmânKur'anHadîd: Sonraki Sure

56. Vâkıa Suresi[değiştir]

{Mekke'de inmiştir: 96 âyettir. Adını ilk âyetinde geçen ve kıyamet olayını ifade eden "vâkıa" kelimesinden almıştır.}

Bölüm 1[değiştir]

1- Kıyamet koptuğu zaman,

2- Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur;

3- O, alçaltıcı, yükselticidir.

4- Yer şiddetle sarsıldığı,

5- Dağlar parçalandığı,

6- Dağılıp toz duman haline geldiği,

7- Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman,

8- Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

9- Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar!

10- (Hayırda) önde olanlar,(ecirde de) öndedirler.

11-12- İşte bunlar, naîm cennetlerinde (Allah'a) en yakın olanlardır.

13- (Onların) çoğu önceki ümmetlerden,

14- Birazı da sonrakilerdendir.

15-16- Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir, karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.

{1- 15. âyetlerde, kıyamet ve ahiret hayatının bir bölümü açıklanmaktadır. Buna göre, ahirette insanlar, üç sınıfa ayrılacaklardır. Bunların ikisi cennete, biri cehenneme girecektir. Cennete girecek olan "sağdakiler" amel defterleri sağından verilecek olan bahtiyar müminler demektir. "Soldakiler" de, kitapları sollarından verilen ve cehenneme girecek olan inkârcı ve günahkâr kimselerdir. Cennete girecek öteki gurubun adı da "öncüler"dir. Bunlar inanç ve amelleriyle, hayır yarışında önde olanlardır. Allah'a en yakın, rûhî tekâmülde en ileri seviyeye ulaşan kimselerdir. Bunların en makbul zümreyi teşkil ettikleri Kur'ân-ı Kerim'de açıklanmıştır. Ayrıca İslâm'a ilk girenler için de aynı terim kullanılır.}

Sayfa 534[değiştir]

17- Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır;

18- Maîn çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19- Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

20- (Onlara) beğendikleri meyveler,

21- Canlarının çektiği kuş etleri,

22-23- Saklı inciler gibi, iri gözlü hûriler,

24- Yaptıklarına karşılık olarak (verilir).

25- Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.

26- Söylenen, yalnızca "selâm, selâm"dır.

{10-26. âyetler hayır yarışında ileri giden öncülerin (sâbıkûn)un kavuşacağı nimetler sıralanmıştır. Bu nimetlerden biri de, asla bitip eksilmeyen bir kaynaktan akan ve kendisinden kapların doldurulduğu Maîn adlı cennet şarabıdır.}

27- Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

28- Düzgün kiraz ağacı,

29- Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları,

30- Uzamış gölgeler,

31- Çağlayarak akan sular,

32-33- Tükenmeyen ve yasaklanmayan, sayısız meyveler içindedirler;

34- Ve kabartılmış döşekler üstündedirler.

35- Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık.

36-37- Onları, eşlerine düşkün ve yaşıt bâkireler kıldık.

38- Bütün bunlar sağdakiler içindir.

Bölüm 2[değiştir]

39- Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir.

40- Birçoğu da sonrakilerdendir.

{27-40. âyetlerde sağdakilerin cennetteki hayatları anlatılmaktadır. Âyetlerin tefsirinde, cennet ehlinin 30 veya 33 yaşında gençler olarak cennete girecekleri, hûrilerin, doğum hadisesi olmaksızın yaratılacakları veya dünyadaki yaşlı kadınların, bâkire kızlar haline dönüştürülecekleri rivayetlerine yer verilmiştir.}

41- Soldakiler; ne yazık o soldakilere!

42- İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,

43-44- Serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar;

45- Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı.

46- Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı.

47- Ve diyorlardı ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?

48- Önceki atalarımız da mı?

49- De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler,

50- Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır!

Sayfa 535[değiştir]

51- Sonra siz ey sapıklar, yalancılar!

52- Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.

53- Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.

54- Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz.

55- Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

56- İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur!

57- Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi?

Bölüm 3[değiştir]

58- Söyleyin öyleyse, (rahimlere) döktüğünüz meni nedir?

59- Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

60- Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz.

61- Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik).

62- Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

63- Şimdi bana, ektiğinizi haber verin.

64- Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

65- Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.

66- "Doğrusu borç altına girdik.

67- Daha doğrusu, biz yoksul kaldık" (derdiniz).

68- Ya içtiğiniz suya ne dersiniz?

69- Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

70- Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?

71- Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi,

72- Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

73- Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık.

74- Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et.

{41-73. âyetlerde soldakilerin cehennemdeki hayatı açıklanırken, inkârdaki saçmalık, delilleriyle çürütülmüştür. Meselâ, yaratanın, diriltmeye de gücünün yeteceği mutlaka kabul edilmesi gereken en tabiî durumdur. Meniden yaratılma, ölümün takdiri, ekilenlerin bitirilmesi, yağmurun yağdırılması ilâhî kudretin açık delilleridir. Ayrıca iki yeşil ağacın birbirine sürtülmesiyle hasıl olan ateş de ibret örneklerinden biri sayılmıştır. 74. âyette ise bütün bunları yapıp yaratan Yüce Rabbin ismini tesbih ederek saygımızı dile getirmemiz emredilmiştir.}

Bölüm 4[değiştir]

75- Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki,

{Günümüz pozitif bilim araştırmaları ışığında bu âyette uzaydaki "kara delikler"e işaret edildiği yorumu yapılmaktadır.}

76- Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir.

Sayfa 536[değiştir]

77-78- Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur'an'dır.

79- Ona ancak temizlenenler dokunabilir.

{Âyette geçen kitabın elimizdeki mushaf veya levh-i mahfuzdaki aslı olduğu söylenmiştir. Mushaf olduğu yolundaki yoruma göre Kur'an'ın abdestsiz ele alınamayacağına hükmedilmiştir. Kur'an abdestsiz tutulmaz fakat ezbere okunabilir. Cünüp olan kimse ise, Kur'an'a el süremediği gibi ezbere de okuyamaz.}

80- O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

81- Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

82- Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

83- Hele can boğaza dayandığı zaman,

84- O vakit siz bakar durursunuz.

85- (O anda) biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz.

{Can çekişen kimsenin etrafındakiler bakıp gözlerken, Cenab-ı Hak ona ilim, kudret ve tasarrufuyla daha yakındır. Ama insanlar bunun farkına varıp göremezler.}

86- Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz,

87- Onu (canı) geri çevirsenize, şayet iddianızda doğru iseniz!

88- Fakat (ölen kişi Allah'a) yakın olanlardan ise,

89- Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

90- Eğer o sağdakilerden ise,

91- "Ey sağdaki! Sana selam olsun!"

92- Ama yalanlayıcı sapıklardan ise,

93- İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır!

94- Ve (onun sonu) cehenneme atılmaktır.

95- Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir.

96- Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzih ile an.

Önceki Sure: RahmânKur'anHadîd: Sonraki Sure

test