Kuran:Alak

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Önceki Sure: TînKur'anKadr: Sonraki Sure

96. Alak Suresi[değiştir]

{Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sûreye "İkra' sûresi" de denir. Mekke'de inmiştir; 19 âyettir. İlk 5 âyeti, Kur'an'ın ilk inen âyetleridir.

Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır.}

Bölüm 1[değiştir]

1-2- Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.

3-4-5- Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

6-7-8- Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.

9-10- Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan) menedeni gördün mü?

{Bu âyetler, Peygamberimize namaz kılarken sataşan Ebu Cehil hakkında inmiştir. O ve benzerleri hakkında 11 ve 12. âyetteki şekilde buyurulmaktadır.}

11-12- Ne dersin, o (Peygamber) doğru yolda ise yahut takvâyı emrediyorsa!

13- Ne dersin o (meneden, Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!

14- (Bu adam) Allah'ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!

Secde Ayeti[değiştir]

Secde Ayeti[değiştir]

15-16-17-18-19- Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!

Önceki Sure: TînKur'anKadr: Sonraki Sure

test