Risale:Evrad

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bediüzzaman Hazretlerinin derlediği/okuduğu aşağıdaki virdleri okuyabilirsiniz:

  • Hizb-ül Kur'an: Bediüzzaman'ın hakkında "bütün Resail-i Nuriye'nin ruhu, esası, madeni, üstadı ve güneşi" ve "mu'cizatlı ve herbir harfi on ve yüz ve beşyüz ve bin ve binler kadar sevab ve meyve veren bir virdi okumak isteyen, bu semavî virdi okusun" dediği bütün risalelerin hususî menba'ları, madenleri olan binden ziyade âyât-ı Kur'aniye.
  • Hizb-ü Envâr-il Hakâik-in Nûriyye: Bediüzzaman Hazretlerinin sıkça okuduğu Cevşen-ül Kebir'i de içeren dua mecmuası.
  • Cevşen-ül Kebir: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Kur'an'ın hakikî ve tam bir nevi münacatı ve Kur'andan çıkan bir çeşit hülâsası" dediği münacat-ı Peygamberî.
  • Celcelutiye: Bediüzzaman hazretlerinin hakkında "Hüccet-ül İslâm İmam-ı Gazalî'nin (R.A.) diyor ki: "Onlar vahy ile Peygamber'e (A.S.M.) nâzil olduğu vakit İmam-ı Ali'ye (R.A.) emretti: "Yaz." O da yazdı. Sonra nazmetti." dediği dua.
  • Namaz Tesbihatı: Bediüzzaman hazretlerinin namazlardan sonra yaptığı tesbihat.
  • Tefekkürname: 29. Lem'a-yı Arabî
  • Hizb'ül Ekber-in Nûrî: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "iki Âyet-ül Kübra ve Münacat'ın hülâsası" ve "Yirmiüç seneden beridir ki, ne vakit sıkılsam ve fikir ve kalbe yorgunluk ve usanç gelse, bu hizbin bir kısmını mütefekkirane okumuşsam, o sıkıntıyı ve usanç ve yorgunluğu izale ediyordu. Hattâ bilâ-istisna, her gece sabaha yakın dört-beş saat meşguliyetten gelen usanç ve yorgunluk, o hizbin altısından birisini okumasıyla hiçbir eseri kalmadığı bin defa tekerrür etmiş." dediği arabî parça.
  • Arabî Münacat Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Otuz birinci Lem'a'nın Üçüncü Şuaı olan Risale-i Münacattan Arabi bir parçadır. Gelen âyet-i uzmanın A'zamî bir tefsiridir." dediği Arapça bir münacat.
  • Arabi El-Hüccet-üz Zehrâ Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Çok ehemiyetli Arabi bir risaleciktir. El hüccet-üz zehrâ risalesinden bir kısmının bir hülasasıdır" dediği Arapça bir parça.
  • Hizb-ül Mesnevi-ül Arabî: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Risale-i Nur'dan ehemmeyetle intişar eden Arabî Mesnevi-i Nuriye'nin içindeki kıymettar risalelerde eski Said'in yeni Said'e inkılabı zamanında dergh-ı ilahiyeye karşı münacatları, istiğfarları, tesbihatları ilm-el yakin derecesinde imanî şehadetlerinden parçalardır" dediği Arapça bir parça.

Yukarıdaki parçaların tamamının metinleri Risale-i Nur Okuma Android[1] uygulamasından alınmıştır.