Risale:Cevşen-ül Kebir

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Cevşen-ül Kebir

ﺟﻮﺷﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

1. Ukde[değiştir]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍِﻧِّٓﻰ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻠِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻜِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺪِﻳﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Yâ Rabbi! Şu güzel isimlerinin hürmetine senden istiyor, sana yalvarıyorum.

Ey Allah [Ezel ve ebed sultânı ve bütün güzel isimlerin ve en yüce sıfatların sahibi ve mahlûkâtın yegâne hak ma'bûdu olan]

Ey Rahmân [Sonsuz merhamet sahibi olup, bu dünyada mü'min veya kâfir, iyi ya da kötü ayırt etmeden bütün mahlûkâtına ni'met veren]

Ey Rahîm [Nihayetsiz rahmet ve mağfiret sahibi olup, âhirette sâdece mü'minlere ni'met veren]

Ey Alîm [Bütün varlıkları kuşatan ezelî ilmiyle her şeyi bilen]

Ey Halîm [Kullarını cezalandırmakta acele etmeyerek, kendilerine tevbe için mühlet veren]

Ey Azîm [Bütün tasavvurların ötesinde nihâyetsiz büyüklük sahibi olan]

Ey Hakîm [Her işi hikmetli olan]

Ey Kadîm [Varlığının başlangıcı olmayan]

Ey Mukîm [Yüce zâtı dâima var ve bakî olup, bütün mevcudatı varlıkta tutan]

Ey Kerîm [Hadsiz derecede lütuf ve ihsan sahibi olan]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

2. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺳَﻴِّﺪَ ﺍﻟﺴَّﺎﺩَﺍﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐَ ﺍﻟﺪَّﻋَﻮَﺍﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﻟِﻰَّ ﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺎﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﻓِﻴﻊَ ﺍﻟﺪَّﺭَﺟَﺎﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢَ ﺍﻟْﺒَﺮَﻛَﺎﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮَ ﺍﻟْﺨَﻄِٓﻴﺌَﺎﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﺩَﺍﻓِﻊَ ﺍﻟْﺒَﻠِﻴَّﺎﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺎﻣِﻊَ ﺍﻟْﺎَﺻْﻮَﺍﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌْﻄِﻰَ ﺍﻟْﻤَﺴْﺌﻮُﻟﺎَﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟﺴِّﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﺨَﻔِﻴَّﺎﺕِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey efendilerin efendisi,

Ey dualara cevap veren,

Ey iyiliklerin sahibi,

Ey dereceleri yükselten,

Ey bereketleri büyük olan,

Ey hataları bağışlayan,

Ey belaları def eden,

Ey sesleri işiten,

Ey dilekleri veren,

Ey sır ve gizlilikleri bilen,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

3. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻐَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺻِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻤِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻔَﺎﺗِﺤِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟﺬَّﺍﻛِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻮَﺍﺭِﺛِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﺤَﺎﻣِﺪِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟﺮَّﺍﺯِﻗِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻔَﺎﺻِﻠِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey bağışlayanların en hayırlısı,

Ey yardım edenlerin en hayırlısı,

Ey hükmedenlerin en hayırlısı,

Ey her şeyi açan ve fethedenlerin en hayırlısı,

Ey zikredenlerin ve zikredenleri mükafatlandıranların en hayırlısı,

Ey vârislerin en hayırlısı,

Ey övenlerin ve övenleri mükafatlandıranların en hayırlısı,

Ey rızık verenlerin en hayırlısı,

Ey zor işleri halledenlerin en hayırlısı,

Ey ihsan edenlerin en hayırlısı,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

4. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻌِﺰُّ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻭَ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻘُﺪْﺭَﺓُ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﻤَﺎﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻌَﺎﻝِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻤِﺤَﺎﻝِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺳَﺮِﻳﻊُ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﺣُﺴْﻦُ ﺍﻟﺜَّﻮَﺍﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋِﻨْﺪَﻩُٓ ﺍُﻡُّ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳُﻨْﺸِﻰُٔ ﺍﻟﺴَّﺤَﺎﺏَ ﺍﻟﺜِّﻘَﺎﻝَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi,

Ey mülk ve celâlin gerçek sahibi,

Ey kudret ve kemâlin gerçek sahibi,

Ey büyük ve yüce olan,

Ey şiddetli azap sahibi olan,

Ey ikâbı şiddetli olan,

Ey hesâbı süratli gören,

Ey katında güzel mükafatı bulunan,

Ey katında Ümmül-Kitap bulunan,

Ey rahmet yüklü bulutları yaratan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

5. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﺣَﻨَّﺎﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻨَّﺎﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﺩَﻳَّﺎﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﻏُﻔْﺮَﺍﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﺳُﻠْﻄَﺎﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺴْﺘَﻌَﺎﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻤَﻦِّ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﻥِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Yâ Rabbi! Şu güzel isimlerinin hürmetine senden istiyor, sana yalvarıyorum.

Ey Hannân [Sonsuz merhamet sahibi olan]

Ey Mennân [Hakiki iyilik ve ihsan sahibi]

Ey Deyyân [Kullarının amellerine karşılık veren]

Ey Gufrân [Bağışlaması bol olan]

Ey Burhân [Kullarına yol gösteren]

Ey Sultân [Gerçek saltanat sahibi]

Ey Sübhân [Bütün kusur ve noksanlardan uzak olan]

Ey Müsteân [Kendinden yardım istenen]

Ey Zel-menni vel-beyân [Nîmet ve beyân sahibi]

Ey Zel-emân [Emniyet ve emân sahibi]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

6. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﻮَﺍﺿَﻊَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟِﻌَﻈَﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺴْﻠَﻢَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟِﻘُﺪْﺭَﺗِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺫَﻝَّ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟِﻌِﺰَّﺗِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻀَﻊَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟِﻬَﻴْﺒَﺘِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﻧْﻘَﺎﺩَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟِﻤُﻠْﻜَﺘِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺩَﺍﻥَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣِﻦْ ﻣَﺨَﺎﻓَﺘِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﻧْﺸَﻘَّﺖِ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝُ ﻣِﻦْ ﺧَﺸْﻴَﺘِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻣَﺖِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻩِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻘَﺮَّﺕِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽُ ﺑِﺎِﺫْﻧِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﺘَﺪِﻯ ﻋَﻠﻰَٓ ﺍَﻫْﻞِ ﻣَﻤْﻠَﻜَﺘِﻪِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey azametine her şeyin boyun eğdiği,

Ey kudretine her şeyin teslim olduğu,

Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu,

Ey heybetine her şeyin itaat ettiği,

Ey saltanatına karşı her şeyin inkıyat ettiği,

Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği,

Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı,

Ey emriyle göklerin ayakta durduğu,

Ey izniyle yerin karar kıldığı,

Ey memleketinin ahâlisine zulmetmeyen,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

7. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮَ ﺍﻟْﺨَﻄَﺎﻳَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟْﺒَﻠﺎَﻳَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻨْﺘَﻬَﻰ ﺍﻟﺮَّﺟَﺎﻳَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺠْﺰِﻝَ ﺍﻟْﻌَﻄَﺎﻳَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﺍﺳِﻊَ ﺍﻟْﻬَﺪَﺍﻳَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻕَ ﺍﻟْﺒَﺮَﺍﻳَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺿِﻰَ ﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻳَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺎﻣِﻊَ ﺍﻟﺸَّﻜَﺎﻳَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﺑَﺎﻋِﺚَ ﺍﻟﺴَّﺮَﺍﻳَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻄْﻠِﻖَ ﺍﻟْﺎُﺳَﺎﺭَﻯ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey hataları mağfiret eden,

Ey belaları kaldıran,

Ey ümitler kendisinde son bulan,

Ey ihsanı bol veren,

Ey hediyeleri geniş olan,

Ey mahlûkata rızık veren,

Ey ölümlere karar veren,

Ey şikâyetleri işiten,

Ey askerler gönderen,

Ey esirleri salıveren,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

8. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪِ ﻭَ ﺍﻟﺜَّﻨَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻤَﺠْﺪِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻨَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻔَﺨْﺮِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻬَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌَﻬْﺪِ ﻭَ ﺍﻟْﻮَﻓَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌَﻔْﻮِ ﻭَ ﺍﻟﺮِّﺿَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻤَﻦِّ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﻄَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻔَﺼْﻞِ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻀَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻘَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠُﻮﺩِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻌْﻤَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻟﺎَٓﺀِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey hamd ve senâ sahibi,

Ey şeref ve yücelik sahibi,

Ey fahir ve bahâ sahibi,

Ey ahd ve vefâ sahibi,

Ey afv ve rızâ sahibi,

Ey iyilik ve bağış sahibi,

Ey kesin söz ve hüküm sahibi,

Ey izzet ve sonsuzluk sahibi,

Ey cömertlik ve nimetler sahibi,

Ey karşılıksız iyilik ve gizli nimetler sahibi,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

9. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻣَﺎﻧِﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﺩَﺍﻓِﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﻓِﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺎﻣِﻊُ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﻓِﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﺎﻧِﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﺎﻓِﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﺟَﺎﻣِﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﺍﺳِﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻮﺳِﻊُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Yâ Rabbi! Şu güzel isimlerinin hürmetine senden istiyor, sana yalvarıyorum.

Ey Mâni' [olmamasını istediği şeyin meydana gelmesine engel olan]

Ey Dâfi' [zararlı şeyleri ve mânileri defeden]

Ey Nâfi' [faydalı şeyleri yaratan]

Ey Sâmi' [bütün sesleri işiten]

Ey Râfi' [dilediklerinin mertebesini yükselten]

Ey Sâni' [her şeyi sanatla yaratan]

Ey Şâfi' [kullarına şefaat eden]

Ey Câmi' [istediğini istediği şekilde toplayan]

Ey Vâsi' [ilim ve ihsânı her şeyi içine alan]

Ey Mûsi' [istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

10. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺻَﺎﻧِﻊَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺼْﻨُﻮﻉٍ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻖَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺨْﻠُﻮﻕٍ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻕَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺮْﺯُﻭﻕٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺎﻟِﻚَ ﻛُﻞِّ ﻣَﻤْﻠُﻮﻙٍ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﻛُﻞِّ ﻣَﻜْﺮُﻭﺏٍ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺎﺭِﺝَ ﻛُﻞِّ ﻣَﻐْﻤُﻮﻡٍ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺮْﺣُﻮﻡٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺻِﺮَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺨْﺬُﻭﻝٍ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺎﺗِﺮَ ﻛُﻞِّ ﻣَﻌْﻴُﻮﺏٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻠْﺠَﺄَ ﻛُﻞِّ ﻣَﻈْﻠﻮُﻡٍ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey bütün sanatların sanatkârı,

Ey bütün mahlûkâtın yaratıcısı,

Ey bütün rızıklananların rızık vericisi,

Ey bütün sahip olunanların sahibi,

Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı,

Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi,

Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi,

Ey bütün yardımsız kalanların yardımcısı,

Ey bütün ayıplıların ayıplarını örten,

Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

11. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻋِﺪَّﺗِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﺷِﺪَّﺗِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺟَٓﺎﺋِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻣُﺼِﻴﺒَﺘِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻮﻧِﺴِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻭَﺣْﺸَﺘِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﺎﺣِﺒِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻏُﺮْﺑَﺘِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﻟِﻴِّﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻔِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻛُﺮْﺑَﺘِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻏِﻴَﺎﺛِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻓْﺘِﻘَﺎﺭِﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻠْﺠَﺌِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﺿْﻄِﺮَﺍﺭِﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌِﻴﻨِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻓَﺰَﻋِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﺩَﻟِﻴﻠِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﺣَﻴْﺮَﺗِﻰ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey sıkıntım ânında hazırlığım,

Ey musîbetim ânında ümidim,

Ey yalnızlığım ânında arkadaşım,

Ey gurbetliğimde dostum,

Ey nîmetlendiğim anda sahibim,

Ey kederim ânında ferahlatıcım,

Ey ihtiyacım ânında yardımıma koşan,

Ey zor durumumda sığınağım,

Ey korkum ânında yardımcım,

Ey şaşkınlığım ânında yol göstericim,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

12. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻋَﻠﺎَّﻡَ ﺍﻟْﻐُﻴُﻮﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭَ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺘَّﺎﺭَ ﺍﻟْﻌُﻴُﻮﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺸَّﺎﻑَ ﺍﻟْﻜُﺮُﻭﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘَﻠِّﺐَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺰَﻳِّﻦَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻮِّﺭَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻃَﺒِﻴﺐَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ٭ ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey gaybleri bilen,

Ey günahları bağışlayan,

Ey ayıpları örten,

Ey sıkıntıları kaldıran,

Ey kalpleri değiştiren,

Ey kalpleri süsleyen,

Ey kalpleri nurlandıran,

Ey kalplerin tabibi,

Ey kalplerin sevgilisi,

Ey kalplerin dostu,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

13. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﺟَﻠِﻴﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﺟَﻤِﻴﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﻛِﻴﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﻔِﻴﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﺩَﻟِﻴﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘِﻴﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﺒِﻴﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻒُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺰِﻳﺰُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻠِﻴﻚُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Yâ Rabbi! Şu güzel isimlerinin hürmetine senden istiyor, sana yalvarıyorum.

Ey Celîl [yücelik ve ululuk sahibi]

Ey Cemîl [gerçek güzellik sahibi]

Ey Vekîl [kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan]

Ey Kefîl [kullarının tâkatini aşan işlerini üzerine alan]

Ey Delîl [kullarına yol gösteren]

Ey Mukîl [kullarının hatâ ve yanlışlarını bağışlayan]

Ey Habîr [her şeyden haberdar olan]

Ey Latîf [lütuf ve keremi bol olan]

Ey Azîz [sonsuz izzet sahibi]

Ey Melîk [bütün mevcudâtın gerçek sahibi ve hükümdarı olan]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

14. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺩَﻟِﻴﻞَ ﺍﻟْﻤُﺘَﺤَﻴِّﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻏِﻴَﺎﺙَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻐِﻴﺜِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﺮِﻳﺦَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺼْﺮِﺧِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺟَﺎﺭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺠِﻴﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻠْﺠَﺄَ ﺍﻟْﻌَﺎﺻِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮَ ﺍﻟْﻤُﺬْﻧِﺒِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻣَﺎﻥَ ﺍﻟْﺨَٓﺎﺋِﻔِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﺍﻟْﻤَﺴَﺎﻛِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻮْﺣِﺸِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐَ ﺩَﻋْﻮَﺓِ ﺍﻟْﻤُﻀْﻄَﺮِّﻳﻦَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey şaşkınların yol göstericisi,

Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,

Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,

Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,

Ey âsilerin sığınağı,

Ey günahkârların bağışlayıcısı,

Ey korkanlara emniyet veren,

Ey miskinlere merhamet eden,

Ey yalnızlık duyanların dostu,

Ey darda kalanların duâlarına cevap veren,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

15. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠُﻮﺩِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻣْﺘِﻨَﺎﻥِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺎَﻣْﻦِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻘُﺪْﺱِ ﻭَ ﺍﻟﺴُّﺒْﺤَﺎﻥِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﻥِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺮِّﺿْﻮَﺍﻥِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺤُﺠَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺒُﺮْﻫَﺎﻥِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌَﻈَﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺴُّﻠْﻄَﺎﻥِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌَﻔْﻮِ ﻭَ ﺍﻟْﻐُﻔْﺮَﺍﻥِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟﺮَّﺍْٔﻓَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻌَﺎﻥِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey cömertlik ve ihsan sahibi,

Ey fazıl ve iyilik sahibi,

Ey emniyet ve emân sahibi,

Ey kudsiyet ve kemalât sahibi,

Ey hikmet ve beyan sahibi,

Ey rahmet ve rıdvan sahibi,

Ey kesin delil ve bürhan sahibi,

Ey azamet ve saltanat sahibi,

Ey af ve mağfiret sahibi,

Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

16. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺭَﺏُّ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻪُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓَﻮْﻕَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻗَﺒْﻞَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑَﻌْﺪَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﺎﻟِﻢُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻗَﺎﺩِﺭُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺻَﺎﻧِﻊُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﺒْﻘَﻰ ﻭَ ﻳَﻔْﻨَﻰ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey her şeyin Rabbi

Ey her şeyin ilâhı,

Ey her şeyin yaratıcısı,

Ey her şeyin üzerinde olan,

Ey her şeyden önce olan

Ey her şeyden sonra olan,

Ey her şeyi bilen,

Ey her şeye gücü yeten,

Ey her şeyin Sâni’i,

Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâki kalan

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

17. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻣُﻮْٔﻣِﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻬَﻴْﻤِﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻜَﻮِّﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻠَﻘِّﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺒَﻴِّﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻬَﻮِّﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺰَﻳِّﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌَﻈِّﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌَﻮِّﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻠَﻮِّﻥُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Mü’min [kalplerde îman nûrunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren]

Ey Müheymin [bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan]

Ey Mükevvin [bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren]

Ey Mülekkin [bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden]

Ey Mübeyyin [kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden]

Ey Mühevvin [musîbetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran]

Ey Müzeyyin [her şeyi münasip şekilde süsleyen]

Ey Muazzım [dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren]

Ey Muavvin [muhtaçların yardımına koşan]

Ey Mülevvin [her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

18. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻣُﻠْﻜِﻪِ ﻣُﻘِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺟَﻠﺎَﻟِﻪِ ﻋَﻈِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻪِ ﻗَﺪِﻳﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻩِ ﺭَﺣِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻟِﻤَﻦْ ﺟَﻔَﺎﻩُ ﺣَﻠِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻟِﻤَﻦْ ﺗَﺮَﺟَّﺎﻩُ ﻛَﺮِﻳﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻣَﻘَﺎﺩِﻳﺮِﻩِ ﺣَﻜِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺣُﻜْﻤِﻪِ ﻟَﻄِﻴﻒٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻟُﻄْﻔِﻪِ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey mülkünde dâim olan,

Ey celâlinde azîm olan,

Ey saltanatında kadîm olan,

Ey kullarına rahmet eden,

Ey her şeyi bilen,

Ey emirlerine uymayana halîm olan,

Ey kendisine ümit bağlayana kerîm olan,

Ey ölçülerinde hikmetli olan,

Ey hükmünde lütuf sahibi olan,

Ey lütfünde kadîr olan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

19. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺮْﺟﻰَٓ ﺍِﻟﺎَّ ﻓَﻀْﻠُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺨَﺎﻑُ ﺍِﻟﺎَّ ﻋَﺪْﻟُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻨْﺘَﻈَﺮُ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺮُّﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺴْﺌَﻞُ ﺍِﻟﺎَّ ﻋَﻔْﻮُﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﺪُﻭﻡُ ﺍِﻟﺎَّ ﻣُﻠْﻜُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺳُﻠْﻄَﺎﻥَ ﺍِﻟﺎَّ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥَ ﺍِﻟﺎَّ ﺑُﺮْﻫَﺎﻧُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻭَﺳِﻌَﺖْ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﺒَﻘَﺖْ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﻀَﺒِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺣَﺎﻁَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋِﻠْﻤُﻪُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,

Ey adâletinden başka bir şeyden korkulmayan,

Ey iyiliğinden başka bir şey beklenmeyen,

Ey affından başka bir şey istenmeyen,

Ey mülkünden başkası devam etmeyen,

Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,

Ey burhanlarından başka burhan bulunmayan,

Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,

Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,

Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

20. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻓَﺎﺭِﺝَ ﺍﻟْﻬَﻢِّ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟْﻐَﻢِّ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮَ ﺍﻟﺬَّﻧْﺐِ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺑِﻞَ ﺍﻟﺘَّﻮْﺏِ ٭ ﻳَﺎﺧَﺎﻟِﻖَ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﺎﺩِﻕَ ﺍﻟْﻮَﻋْﺪِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻕَ ﺍﻟﻄِّﻔْﻞِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻮﻓِﻰَ ﺍﻟْﻌَﻬْﺪِ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟﺴِّﺮِّ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺎﻟِﻖَ ﺍﻟْﺤَﺐِّ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey tasayı kaldıran,

Ey gamı gideren,

Ey günahı affeden,

Ey tövbeyi kabul eden,

Ey yaratılmışların yaratıcısı,

Ey vaadinde sâdık olan,

Ey yavrulara rızık veren,

Ey sözünü yerine getiren,

Ey gizliyi bilen,

Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

21. Ukde[değiştir]

ﻓَﺎَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤﺎَٓﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻰُّ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﻓِﻰُّ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﻟِﻰُّ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻨِﻰُّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻠِﻰُّ ٭ ﻳَﺎ ﺯَﻛِﻰُّ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺿِﻰُّ ٭ ﻳَﺎ ﺑَﺪِﻯُّ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻔِﻰُّ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﻮِﻯُّ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Aliyy [her şeyiyle yüce olan]

Ey Vefiyy [sözünden vefâlı olan ve vaadinden dönmeyen]

Ey Veliyy [müminlerin dostu olan]

Ey Ganiyy[gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan]

Ey Meliyy [sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi]

Ey Zekiyy [her cihetten temiz ve pâk olan]

Ey Radıyy [kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan]

Ey Bediyy [eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen]

Ey Hafiyy [şiddet-i zuhûrundan gizlenen]

Ey Kaviyy [güç ve kuvveti sonsuz olan]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

22. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻇْﻬَﺮَ ﺍﻟْﺠَﻤِﻴﻞَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﺘَﺮَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘَﺒِﻴﺢِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻮَٔﺍﺧِﺬُ ﺑِﺎﻟْﺠَﺮِﻳﻤَﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻬْﺘِﻚُ ﺍﻟﺴِّﺘْﺮَ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢَ ﺍﻟْﻌَﻔْﻮِ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﺴَﻦَ ﺍﻟﺘَّﺠَﺎﻭُﺯِ٭ ﻳَﺎ ﻭَﺍﺳِﻊَ ﺍﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَﺓِ ٭ ﻳَﺎ ﺑَﺎﺳِﻂَ ﺍﻟْﻴَﺪَﻳْﻦِ ﺑِﺎﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﺎﺣِﺐَ ﻛُﻞِّ ﻧَﺠْﻮَﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻨْﺘَﻬَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻜْﻮَﻯ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey güzeli açığa çıkaran,

Ey çirkinin üzerini örten,

Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,

Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,

Ey affı büyük olan,

Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,

Ey mağfireti geniş olan,

Ey rahmeti bol veren,

Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,

Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

23. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟﻨِّﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻐَﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﺍﻟْﻮَﺍﺳِﻌَﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﺍﻟْﺒَﺎﻟِﻐَﺔِ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻘُﺪْﺭَﺓِ ﺍﻟْﻜَﺎﻣِﻠَﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺤُﺠَّﺔِ ﺍﻟْﻘَﺎﻃِﻌَﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻜَﺮَﺍﻣَﺔِ ﺍﻟﻈَّﺎﻫِﺮَﺓِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟﺼِّﻔَﺔِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟِﻴَﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﺍﻟﺪَّٓﺍﺋِﻤَﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻘُﻮَّﺓِ ﺍﻟْﻤَﺘِﻴﻨَﺔِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻤِﻨَّﺔِ ﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻘَﺔِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey bol nimet sahibi,

Ey geniş rahmet sahibi,

Ey tam hikmet sahibi,

Ey kâmil kudret sahibi,

Ey kesin hüccet sahibi,

Ey açık ikram sahibi,

Ey yüce sıfat sahibi,

Ey dâim izzet sahibi,

Ey metin kuvvet sahibi,

Ey geçmiş minnet sahibi,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

24. Ukde[değiştir]

ﻳَٓﺎ ﺍَﺣْﻜَﻢَ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻤِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻋْﺪَﻝَ ﺍﻟْﻌَﺎﺩِﻟِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺻْﺪَﻕَ ﺍﻟﺼَّﺎﺩِﻗِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻇْﻬَﺮَ ﺍﻟﻈَّﺎﻫِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻃْﻬَﺮَ ﺍﻟﻄَّﺎﻫِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺣْﺴَﻦَ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﻘِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺳْﺮَﻉَ ﺍﻟْﺤَﺎﺳِﺒِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺳْﻤَﻊَ ﺍﻟﺴَّﺎﻣِﻌِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻛْﺮَﻡَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻣِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺷْﻔَﻊَ ﺍﻟﺸَّﺎﻓِﻌِﻴﻦَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,

Ey âdillerin en adâletlisi,

Ey doğruların en doğrusu,

Ey varlığı açık olanların en açığı,

Ey temiz olanların en temizi,

Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,

Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,

Ey işitenlerin en iyi işiticisi,

Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,

Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,

Ey şefaat edenlerin en şefaat edicisi,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

25. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺑَﺪِﻳﻊَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﺟَﺎﻋِﻞَ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟْﺨَﻔِﻴَّﺎﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﺍﻟْﻌَﺒَﺮَﺍﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺎﺗِﺮَ ﺍﻟْﻌَﻮَﺭَﺍﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟْﺒَﻠِﻴَّﺎﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺤْﻴِﻰَ ﺍﻟْﺎَﻣْﻮَﺍﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﺿَﺎﻋِﻒَ ﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺎﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻨْﺰِﻝَ ﺍﻟْﺒَﺮَﻛَﺎﺕِ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﺪِﻳﺪَ ﺍﻟﻨَّﻘَﻤَﺎﺕِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey semâları yoktan yaratan,

Ey karanlıkları meydana getiren,

Ey gizlilikleri bilen,

Ey için için üzülenlere acıyan,

Ey utanılacak şeyleri örten,

Ey belâları defeden,

Ey ölüleri dirilten,

Ey sevapları kat kat yazan,

Ey bereketleri indiren,

Ey cezâları şiddetli olan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

26. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻣُﺼَﻮِّﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘَﺪِّﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻄَﻬِّﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻮِّﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘَﺪِّﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻮَٔﺧِّﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻴَﺴِّﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻨْﺬِﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺒَﺸِّﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺪَﺑِّﺮُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Musavvir [her varlığa münasip şekil giydiren]

Ey Mukaddir [her şeyin plan ve programını ölçülü yapan]

Ey Mutahhir [her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen]

Ey Münevvir [nûruyla her şeyi nurlandıran]

Ey Mukaddim [dilediğini öne geçiren]

Ey Muahhir [istediğini arkada bırakan]

Ey Müyessir [hayırlı işleri kolaylaştıran]

Ey Münzir [kullarını azâbıyla korkutan]

Ey Mübeşşir [kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen]

Ey Müdebbir [bütün kâinatı tam bir nizam içinde idare eden]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

27. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺒَﻴْﺖِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺸَّﻬْﺮِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺒَﻠَﺪِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺮُّﻛْﻦِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻘَﺎﻡِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻤَﺸْﻌَﺮِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺤِﻞِّ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَ ﺍﻟﻈَّﻠﺎَﻡِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺘَّﺤِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻛْﺮَﺍﻡِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey Beytül Haramın Rabbi,

Ey haram ayların sahibi,

Ey Mescidül Haramın Rabbi,

Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi,

Ey Rükn-ü Hacerül-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi,

Ey Meş’aril-Haramın Rabbi,

Ey helâl ve haramın Rabbi,

Ey nur ve karanlığın Rabbi,

Ey tahiyyât ve selâmın Rabbi,

Ey celâl ve ikrâmın Rabbi,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

28. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻋِﻤَﺎﺩَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻋِﻤَﺎﺩَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﻨَﺪَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺳَﻨَﺪَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺯُﺧْﺮَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺯُﺧْﺮَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻏِﻴَﺎﺙَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻏِﻴَﺎﺙَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺣِﺮْﺯَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺣِﺮْﺯَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺨْﺮَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻓَﺨْﺮَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻋِﺰَّ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻋِﺰَّ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌِﻴﻦَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣُﻌِﻴﻦَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَٓ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻏُﻨْﻴَﺔَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻏُﻨْﻴَﺔَ ﻟَﻪُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey desteği olmayanların desteği,

Ey dayanağı olmayanların dayanağı,

Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü,

Ey imdâda koşacak kimsesi olmayanların imdâdı,

Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,

Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihârı,

Ey izzeti olmayanların izzeti,

Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,

Ey dostu olmayanların dostu,

Ey zenginliği olmayanların zenginliği,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

29. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻗَٓﺎﺋِﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﺩَٓﺍﺋِﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺣِﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﺎﻛِﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺎﺻِﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺳِﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺎﻟِﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺑِﺾُ ٭ ﻳَﺎ ﺑَﺎﺳِﻂُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Kâim [varlığında başkasına muhtaç olmayan]

Ey Dâim [varlığının sonu olmayan]

Ey Râhim [mahlûkatına merhamet eden]

Ey Hâkim [mevcudatına hükmeden]

Ey Âlim [her şeyi bilen]

Ey Âsım [yarattıklarını koruyan]

Ey Kâsım [her şeyi adâletle taksim eden]

Ey Sâlim [ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan]

Ey Kâbıd [istediğinin maddî ve mânevî rızkını daraltan]

Ey Bâsıt [istediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

30. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻋَﺎﺻِﻢَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻌْﺼَﻤَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺮْﺣَﻤَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺻِﺮَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻨْﺼَﺮَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﺎﻓِﻆَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺤْﻔَﻈَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻜْﺮِﻡَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻜْﺮَﻣَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺮْﺷِﺪَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺮْﺷَﺪَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌِﻴﻦَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻌَﺎﻧَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺚَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻐَﺎﺛَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﺮِﻳﺦَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺼْﺮَﺧَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻐْﻔَﺮَﻩُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan,

Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden,

Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden,

Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden,

Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden,

Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden,

Ey kendisinden inâyet isteyenlere inâyet eden,

Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,

Ey feryat edenlerin feryâdına koşan,

Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

31. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢَ ﺍﻟﺼَّﻔْﺢِ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢَ ﺍﻟْﻤَﻦِّ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺜِﻴﺮَ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮِ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺪِﻳﻢَ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ٭ ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻒَ ﺍﻟﺼُّﻨْﻊِ ٭ ﻳَﺎ ﺩَٓﺍﺋِﻢَ ﺍﻟﻠُّﻄْﻒِ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﻓِﺲَ ﺍﻟْﻜَﺮْﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟﻀُّﺮِّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺎﻟِﻚَ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺿِﻴًﺎ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey affı bol olan,

Ey iyiliği büyük olan,

Ey hayrı çok olan,

Ey fazlı kadîm olan,

Ey sanatı güzel olan,

Ey lütfü dâim olan,

Ey sıkıntıyı gideren,

Ey zararı kaldıran,

Ey mülkün sahibi,

Ey hak ile hükmeden,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

32. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ ﻟﺎَ ﻳُﻀَﺎﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻔًﺎ ﻟﺎَ ﻳُﺮَﺍﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﻗِﻴﺒًﺎ ﻟﺎَ ﻳَﻨَﺎﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَٓﺎﺋِﻤًﺎ ﻟﺎَ ﻳَﻔُﻮﺕُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻴًّﺎ ﻟﺎَ ﻳَﻤُﻮﺕُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻠِﻜًﺎ ﻟﺎَ ﻳَﺰُﻭﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﺑَﺎﻗِﻴًﺎ ﻟﺎَ ﻳَﻔْﻨَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻤًﺎ ﻟﺎَ ﻳَﺠْﻬَﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﻤَﺪًﺍ ﻟﺎَ ﻳُﻄْﻌَﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﻮِﻳًّﺎ ﻟﺎَ ﻳُﻀْﻌَﻒُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey mağlup edilmeyen Azîz,

Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latîf,

Ey uyumayan gözetleyici,

Ey yok olmayan Mevcûd,

Ey ölmeyen Hayy,

Ey yok olmayan Melik,

Ey fenâ bulmayan Bâkî,

Ey cehalet ârız olmayan Âlim,

Ey taama muhtaç olmayan Samed,

Ey zaafa uğratılmayan Kavî,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

33. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻭَﺍﺣِﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﺍﺟِﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﺎﻫِﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺎﺟِﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺷِﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﺑَﺎﻋِﺚُ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﺍﺭِﺙُ ٭ ﻳَﺎ ﺿَٓﺎﺭُّ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﻓِﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﻫَﺎﺩِﻯ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Vâhid [isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan]

Ey Vâcid [istediğini bulan]

Ey Şâhid [her yerde hâzır ve nâzır olan]

Ey Mâcid [sonsuz şan ve yücelik sahibi]

Ey Râşid [bütün işlerini ezelî hikmetine göre neticeye ulaştıran]

Ey Bâis [peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten]

Ey Vâris [bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi]

Ey Dârr [hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan]

Ey Nâfi' [hayır ve menfaatli şeyleri yaratan]

Ey Hâdi [kullarına hidayet veren]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

34. Ukde[değiştir]

ﻳَٓﺎ ﺍَﻋْﻈَﻢُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻋَﻈِﻴﻢٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻛْﺮَﻡُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻛَﺮِﻳﻢٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺣْﻜَﻢُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺣَﻜِﻴﻢٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻋَﻠِﻴﻢٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻗْﺪَﻡُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻗَﺪِﻳﻢٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻛَﺒِﻴﺮٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺟَﻞُّ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺟَﻠِﻴﻞٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻋَﺰُّ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻋَﺰِﻳﺰٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟْﻄَﻒُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻟَﻄِﻴﻒٍ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey bütün azîmlerden daha Azîm,

Ey bütün cömertlerden daha Kerîm,

Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm,

Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm,

Ey bütün âlimlerden daha Alîm,

Ey bütün önce yaratılanlardan daha evvel var olan Kadîm,

Ey bütün büyüklerden daha büyük,

Ey bütün yücelerden daha Celîl,

Ey bütün izzet sahiplerinden daha Azîz,

Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latîf,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

35. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻋَﻬْﺪِﻩِ ﻭَﻓِﻰٌّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻭَﻓَٓﺎﺋِﻪِ ﻗَﻮِﻯٌّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻗُﻮَّﺗِﻪِ ﻋَﻠِﻰٌّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻋُﻠُﻮِّﻩِ ﻗَﺮِﻳﺐٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻗُﺮْﺑِﻪِ ﻟَﻄِﻴﻒٌ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻟُﻄْﻔِﻪِ ﺷَﺮِﻳﻒٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺷَﺮَﻓِﻪِ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻋِﺰَّﺗِﻪِ ﻋَﻈِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻪِ ﻣَﺠِﻴﺪٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻣَﺠْﺪِﻩِ ﺣَﻤِﻴﺪٌ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey ahdinde vefalı,

Ey vefasında kuvvetli,

Ey kuvvetinde yüce,

Ey yüceliğinde yakın,

Ey yakınlığında latîf,

Ey lütfünde şerîf,

Ey şerefinde azîz,

Ey izzetinde azîm,

Ey azametinde mecîd,

Ey yüceliğinde hamîd,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

36. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَﺎﺿِﻊٌ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻛَٓﺎﺋِﻦٌ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣَﻮْﺟُﻮﺩٌ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣُﻨِﻴﺐٌ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَٓﺎﺋِﻒٌ ﻣِﻨْﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣُﺴَﺒِّﺢٌ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَٓﺎﺋِﻢٌ ﺑِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَﺎﺷِﻊٌ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺻَٓﺎﺋِﺮٌ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻫَﺎﻟِﻚٌ ﺍِﻟﺎَّ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği,

Ey her şey kendisi için var olan,

Ey her şey kendisi için mevcut olan,

Ey her şeyin kendisine döndüğü,

Ey her şeyin kendisinden korktuğu,

Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği,

Ey her şey onunla ayakta olan,

Ey her şeyin kendisine itaat ettiği,

Ey her şeyin kendisine yöneldiği,

Ey ona bakan yüzü müstesnâ her şeyin helâk olduğu,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

37. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻛَﺎﻓِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﺎﻓِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﺍﻓِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌَﺎﻓِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﺩَﺍﻋِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺿِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺿِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﺑَﺎﻗِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻫَﺎﺩِﻯ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Kâfî [kullarına yeten]

Ey Vâfî [vaadinde duran]

Ey Şâfî [her türlü derde devâ veren]

Ey Muâfî [maddî ve mânevî dertlere âfiyet veren]

Ey Âlî [her şeyiyle yüce olan]

Ey Dâî [kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden]

Ey Râdî [iyi kullarından hoşnut olan]

Ey Kâdî [hikmet ve adâletle hükmeden]

Ey Bâkî [varlığının sonu olmayan]

Ey Hâdî [dilediğini doğru yola ulaştıran]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

38. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَﻣَﻔَﺮَّ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣَﻔْﺰَﻉَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣَﻠْﺠَﺎَٔ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺘَﻮَﻛَّﻞُ ﺍِﻟﺎَّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣَﻘْﺼَﺪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣَﻨْﺠَﺎَٔ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺮْﻏَﺐُ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻌْﺒَﺪُ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻳَّﺎﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺴْﺘَﻌَﺎﻥُ ﺍِﻟﺎَّ ﻣِﻨْﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺣَﻮْﻝَ ﻭَ ﻟﺎَ ﻗُﻮَّﺓَ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﻪِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan,

Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,

Ey kendisinden başka ilticâ edilecek yer olmayan,

Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan,

Ey kendisinden başka maksut olmayan,

Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan,

Ey kendisinden başkasına rağbet edilmeyen,

Ey kendisinden başkasına ibâdet edilmeyen,

Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen,

Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

39. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﺮْﻫُﻮﺑِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﻄْﻠُﻮﺑِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﺮْﻏُﻮﺑِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﺴْﺌُﻮﻟِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﻘْﺼُﻮﺩِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﺸْﻜُﻮﺭِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﺤْﺒُﻮﺑِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤُﻨْﺰِﻟِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺎْﻧِﺴِﻴﻦَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı,

Ey matlupların en hayırlısı,

Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı,

Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,

Ey maksut olanların en hayırlısı,

Ey zikredilenlerin en hayırlısı,

Ey şükredilenlerin en hayırlısı,

Ey sevilenlerin en hayırlısı,

Ey indirenlerin en hayırlısı,

Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

40. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺧَﻠَﻖَ ﻓَﺴَﻮَّﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻗَﺪَّﺭَ ﻓَﻬَﺪَﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﻜْﺸِﻒُ ﺍﻟْﺒَﻠْﻮَﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﺴْﻤَﻊُ ﺍﻟﻨَّﺠْﻮَﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳُﻨْﻘِﺬُ ﺍﻟْﻐَﺮْﻗَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳُﻨْﺠِﻰ ﺍﻟْﻬَﻠْﻜَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﺸْﻔِﻰ ﺍﻟْﻤَﺮْﺿَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻣَﺎﺕَ ﻭَ ﺍَﺣْﻴَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺿْﺤَﻚَ ﻭَ ﺍَﺑْﻜَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺿَﻞَّ ﻭَ ﺍَﻫْﺪَﻯ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey yaratıp düzene koyan,

Ey takdir edip hedefe götüren,

Ey belâyı kaldıran,

Ey gizli yakarışı işiten,

Ey batmışı kurtaran,

Ey helâk olana necât veren,

Ey hastaEy şifa veren,

Ey öldüren ve dirilten,

Ey güldüren ve ağlatan,

Ey saptıran ve hidâyete erdiren,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

41. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺎﺗِﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﻫِﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺩِﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﻇِﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺎﻃِﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﺎﻛِﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍﻛِﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺻِﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﺟَﺎﺑِﺮُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Gâfir [dilediği kullarının günahlarını bağışlayan]

Ey Sâtir [ayıp ve kusurları örten]

Ey Kâhir [düşmanlarını mağlup eden]

Ey Kâdir [her şeye gücü yeten]

Ey Nâzır [bütün mahlûkatının hallerini gören]

Ey Fâtır [bütün mahlûkatı yoktan var eden]

Ey Şâkir [kendine yapılan ibâdet ve şükürlere bol mükâfat veren]

Ey Zâkir [kendisini zikredenleri yâd eden]

Ey Nâsır [dostlarına yardım eden]

Ey Câbir [dilediğini zorla yaptıran]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

42. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺳَﺒِﻴﻠُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﻓَﺎﻕِ ﺍَﻳَﺎﺗُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﻳَﺎﺕِ ﺑُﺮْﻫَﺎﻧُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤَﻤَﺎﺕِ ﻗُﺪْﺭَﺗُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮﺭِ ﻋِﺰَّﺗُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻣِﻠْﻜَﺘُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏِ ﻫَﻴْﺒَﺘُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥِ ﻗَﻀَٓﺎﺋُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻋَﺬَﺍﺑُﻪُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey karada ve denizde yolu olan,

Ey dış âlemde âyetleri bulunan,

Ey âyetlerinde delili olan,

Ey ölümlerde kudreti tecellî eden,

Ey kabirlerde izzeti olan,

Ey Kıyâmette saltanatı olan,

Ey hesapta heybeti olan,

Ey Mîzanda hükmü olan,

Ey Cennette rahmeti olan,

Ey ateşte azabı olan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

43. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﻬْﺮَﺏُ ﺍﻟْﺨَٓﺎﺋِﻔُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﻔْﺰَﻉُ ﺍﻟْﻤُﺬْﻧِﺒُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﻘْﺼِﺪُ ﺍﻟْﻤُﻨِﻴﺒُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﻠْﺠَﺎُٔ ﺍﻟْﻌَﺎﺻُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﺮْﻏَﺐُ ﺍﻟﺰَّﺍﻫِﺪُﻭﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻴﻪِ ﻳَﻄْﻤَﻊُ ﺍﻟْﺨَﺎﻃِﻮُٔﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﺴْﺘَﺎْﻧِﺲُ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻤُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﻔْﺘَﺨِﺮُ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻞُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻮَﻛِّﻠُﻮﻥَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﺴْﻜُﻦُ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻤُﻮﻗِﻨُﻮﻥَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey korkanların kendisine kaçtığı,

Ey günahkârların kendisine sığındığı,

Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,

Ey âsilerin kendisine ilticâ ettiği,

Ey zahitlerin kendisine rağbet ettiği,

Ey hatâlıların kendisine ümit beslediği,

Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,

Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,

Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,

Ey kuvvetle îman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

44. Ukde[değiştir]

ﻳَٓﺎ ﺍَﻗْﺮَﺏُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻗَﺮِﻳﺐٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺣَﺐُّ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺣَﺒِﻴﺐٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻋْﻈَﻢُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻋَﻈِﻴﻢٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻋَﺰُّ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻋَﺰِﻳﺰٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻗْﻮَﻯ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻗَﻮِﻯٍّ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻏْﻨَﻰ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻏَﻨِﻰٍّ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺟْﻮَﺩُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺟَﻮَﺍﺩٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺍَٔﻑُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺭَﻭُٔﻑٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺟَﻞُّ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺟَﻠِﻴﻞٍ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey bütün yakınlardan daha yakın,

Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,

Ey bütün büyüklerden daha büyük,

Ey bütün izzet sahiplerinden daha azîz,

Ey bütün kuvvetlilerden daha kavî,

Ey bütün zenginlerden daha zengin,

Ey bütün cömertlerden daha cömert,

Ey bütün şefkatlilerden daha raûf,

Ey bütün merhametlilerden daha rahîm,

Ey bütün yücelerden daha yüce,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

45. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻗَﺮِﻳﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﻗِﻴﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﺴِﻴﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻃَﺒِﻴﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﺑَﺼِﻴﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﺒِﻴﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻨِﻴﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺒِﻴﻦُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Karîb [her şeye her şeyden daha yakın olan]

Ey Rakîb [bütün mahlûkatını gözetleyen]

Ey Habîb [müminlerin sevgilisi olan]

Ey Mucîb [kullarının duâlarına cevap veren]

Ey Hasîb [kullarının bütün fiillerinin hesâbını gören]

Ey Tabîb [bütün dertlere devâ veren]

Ey Basîr [her şeyi bütün incelikleriyle gören]

Ey Habîr [her şeyden haberdar olan]

Ey Münîr [her şeyi nûruyla aydınlatan]

Ey Mübîn [kullarına gerekli her şeyi açıklayan]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

46. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻏَﺎﻟِﺒًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻐْﻠُﻮﺏٍ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﺎﻧِﻌًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﺼْﻨُﻮﻉٍ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻘًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﺨْﻠُﻮﻕٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺎﻟِﻜًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻤْﻠُﻮﻙٍ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﻫِﺮًﺍ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻘْﻬُﻮﺭٍ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﻓِﻌًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﺮْﻓُﻮﻉٍ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﺎﻓِﻈًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﺤْﻔُﻮﻅٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺻِﺮًﺍ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻨْﺼُﻮﺭٍ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﺎﻫِﺪًﺍ ﻏَﻴْﺮَ ﻏَٓﺎﺋِﺐٍ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺮِﻳﺒًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﺑَﻌِﻴﺪٍ

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey mağlûp olmayan Galip,

Ey yaratılmış olmayan Sanatkâr,

Ey mahlûk olmayan Yaratıcı,

Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi,

Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir,

Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici,

Ey korunmayan Koruyucu,

Ey yardım edilmeyen Yardım Edici,

Ey gaip olmayan Şahit,

Ey uzak olmayan yakın,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

47. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻮِّﺭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺼَﻮِّﺭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻖَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘَﺪِّﺭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺪَﺑِّﺮَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻗَﺒْﻞَ ﻛُﻞِّ ﻧُﻮﺭٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭًﺍ ﺑَﻌْﺪَ ﻛُﻞِّ ﻧُﻮﺭٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻓَﻮْﻕَ ﻛُﻞِّ ﻧُﻮﺭٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭًﺍ ﻟَﻴْﺲَ ﻣِﺜْﻠَﻪُ ﻧُﻮﺭٌ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey nurların nuru,

Ey nurları nurlandıran,

Ey nurlara sûret ve şekil veren,

Ey nurları yaratan,

Ey nurları takdir eden,

Ey nurları idâre eden,

Ey bütün nurlardan evvel olan Nur,

Ey bütün nurlardan sonra da var olan Nur,

Ey bütün nurların üstünde olan Nur,

Ey hiçbir nûrun Kendisine benzemediği Nur,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

48. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻄَٓﺎﻭُٔﻩُ ﺷَﺮِﻳﻒٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻓِﻌْﻠُﻪُ ﻟَﻄِﻴﻒٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟُﻄْﻔُﻪُ ﻣُﻘِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧُﻪُ ﻗَﺪِﻳﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﺣَﻖٌّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻭَﻋْﺪُﻩُ ﺻِﺪْﻕٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻔْﻮُﻩُ ﻓَﻀْﻞٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﺬَﺍﺑُﻪُ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺫِﻛْﺮُﻩُ ﺣُﻠْﻮٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍُﻧْﺴُﻪُ ﻟَﺬِﻳﺬٌ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey bağış ve ihsânı şerefli olan,

Ey fiili latîf olan,

Ey lütfü dâim olan,

Ey ihsânı kadîm olan,

Ey sözü hak olan,

Ey vaadi doğru olan,

Ey affı fazıl olan,

Ey azâbı adâlet olan,

Ey zikri tatlı olan,

Ey dostluğu lezzetli olan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

49. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻮِّﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻔَﺼِّﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺒَﺪِّﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺴَﻬِّﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺬَﻟِّﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻨَﺰِّﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺤَﻮِّﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺠَﻤِّﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻜَﻤِّﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻔَﻀِّﻞُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Münevvil [kullarına nîmet ihsan eden]

Ey Mufassıl [bütün müşkülleri halleden ve hak ile bâtılın arasını ayıran]

Ey Mübeddil [istediğini istediği şekilde değiştiren]

Ey Müsehhil [zorlukları kolaylaştıran]

Ey Müzellil [istediğini zelîl kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren]

Ey Münezzil [kitaplar ve bereketler indiren; dilediğinin rütbesini alçaltan]

Ey Muhavvil [kâinattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hâle sevk eden]

Ey Mücemmil [her şeyi münâsip şekilde güzelleştiren]

Ey Mükemmil [her şeyi kemâle erdiren]

Ey Mufaddıl [istediğini istediğine üstün kılan]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

50. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺮَﻯ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺮَﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺨْﻠَﻖُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻬْﺪِﻯ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻬْﺪَﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺤْﻴَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻄْﻌِﻢُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻄْﻌَﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺠِﻴﺮُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺠَﺎﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻘْﻀِﻰ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻘْﻀَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺤْﻜَﻢُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻠِﺪْ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳُﻮﻟَﺪْ ٭ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻛُﻔُﻮًﺍ ﺍَﺣَﺪٌ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey her şeyi gören, fakat kendisi görülmeyen,

Ey her şeyi yaratan, fakat kendisi yaratılmayan,

Ey her şeye yol gösteren, fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,

Ey hayat veren, fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,

Ey her şeyi doyuran, fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,

Ey her şeyi koruyan, fakat kendisi korunmaEy muhtaç olmayan,

Ey her şey hakkında karar veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,

Ey hüküm veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,

Ey doğurmayan ve doğmayan

Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

51. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﻄَّﺒِﻴﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﺤَﺴِﻴﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻘَﺮِﻳﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﺮَّﻗِﻴﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤُﺠِﻴﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﺎَﻧِﻴﺲُ ٭ ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻮَﻛِﻴﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤَﻮْﻟَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﻨَّﺼِﻴﺮُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey en güzel Sevgili,

Ey en güzel Tabip,

Ey en güzel hesap gören,

Ey en güzel Yakın,

Ey en güzel Gözetleyici,

Ey en güzel Cevap Veren,

Ey en güzel Dost,

Ey en güzel Vekîl,

Ey en güzel Efendi,

Ey en güzel Yardımcı,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

52. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺳُﺮُﻭﺭَ ﺍﻟْﻌَﺎﺭِﻓِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﺍﻟْﻤُﺮِﻳﺪِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺚَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺘَﺎﻗِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐَ ﺍﻟﺘَّﻮَّﺍﺑِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻕَ ﺍﻟْﻤُﻘِﻠِّﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺟَٓﺎﺀَ ﺍﻟْﻤُﺬْﻧِﺒِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟْﻤَﻜْﺮُﻭﺑِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻔِّﺴًﺎ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤَﻐْﻤُﻮﻣِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻔَﺮِّﺟًﺎ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤَﺤْﺰُﻭﻧِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍﻟْﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮِﻳﻦَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey kendisini tanıyanların sevinci,

Ey kendisini arzulayanların dostu,

Ey kendisine müştâk olanların imdâdına koşan,

Ey tövbekârların sevgilisi,

Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,

Ey günahkârların ümidi,

Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,

Ey gamlılara nefes aldıran,

Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,

Ey evvel ve âhirlerin ilâhı,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

53. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧْﻴَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻘِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺑْﺮَﺍﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺼِّﻐَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﻜِﺒَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺤُﺒُﻮﺏِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺎَﻧْﻬَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺭَﻯ ﻭَ ﺍﻟْﻘِﻔَﺎﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺒِﻴﺪِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺣْﺮَﺍﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺎِﻋْﻠﺎَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﺮَﺍﺭِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,

Ey peygamberler ve hayırlıların Rabbi,

Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,

Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,

Ey dânelerin ve meyvelerin Rabbi,

Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,

Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,

Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,

Ey açığa çıkarma ve gizlemelerin Rabbi,

Ey gece ve gündüzün Rabbi,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

54. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﺤِﻖَ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋِﻠْﻤُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻧَﻔَﺬَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺑَﺼَﺮُﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑَﻠَﻐَﺖْ ﺍِﻟَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗُﺪْﺭَﺗُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺤْﺼِﻰ ﺍﻟْﻌِﺒَﺎﺩُ ﻧَﻌْﻤَٓﺎﺋَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺗَﺒْﻠُﻎُ ﺍﻟْﺨَﻠﺎَٓﺋِﻖُ ﺷُﻜْﺮَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺗُﺪْﺭِﻙُ ﺍﻟْﺎَﻓْﻬَﺎﻡُ ﺟَﻠﺎَﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺗَﻨَﺎﻝُ ﺍﻟْﺎَﻭْﻫَﺎﻡُ ﻛُﻨْﻬَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﻟْﻌَﻈَﻤَﺔُ ﻭَ ﺍﻟْﻜِﺒْﺮِﻳَٓﺎﺀُ ﺭِﺩَٓﺍﻭُٔﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﻟْﻬَﻴْﺒَﺔُ ﻭَ ﺍﻟﺴُّﻠْﻄَﺎﻥُ ﺑَﻬَٓﺎﻭُٔﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﻌَﺰَّﺯَ ﺑِﺎﻟْﻌِﺰِّ ﺑَﻘَٓﺎﻭُٔﻩُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey ilmi her şeye ulaşan,

Ey basarı her şeye nüfûz eden,

Ey kudreti her şeye bâliğ olan,

Ey nîmetleri sayılamayan,

Ey mahlûkatın gerçek şükrüne erişemediği,

Ey zihinlerin, yüceliğini idrak edemediği,

Ey hayallerin, hakîkatine erişemediği,

Ey azamet ve kibriyâ örtüsü olan,

Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,

Ey bekası izzetle yücelenen

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

55. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤَﺜَﻞُ ﺍﻟْﺎَﻋْﻠَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺼِّﻔَﺎﺕُ ﺍﻟْﻌُﻠَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓُ ﻭَ ﺍﻟْﺎُﻭﻟَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔُ ﺍﻟْﻤَﺎْﻭَﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ ﻭَ ﺍﻟﻠَّﻈَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺎَﻳَﺎﺕُ ﺍﻟْﻜُﺒْﺮَﻯ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀُ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢُ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻀَٓﺎﺀُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟْﻌُﻠَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵُ ﻭَ ﺍﻟﺜَّﺮَﻯ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey en yüce misâller Kendisine ait olan,

Ey en yüce sıfatlar Kendisine ait olan,

Ey âhiret ve dünya Kendisine âit olan,

Ey Cennetül-Mevâ’nın sahibi,

Ey Cehennem ve ateşin sahibi,

Ey en büyük âyetler sahibi,

Ey en güzel isimler sahibi,

Ey hüküm ve kazâ sahibi,

Ey yüce göklerin sahibi,

Ey arş ve yerin sahibi,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

56. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻋَﻔُﻮُّ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻔُﻮﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﺩُﻭﺩُ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﻜُﻮﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﺒُﻮﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﻭُٔﻑُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻄُﻮﻑُ ٭ ﻳَﺎ ﻗُﺪُّﻭﺱُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Afüvv [kullarını çok çok affeden]

Ey Gafûr [kullarının günahlarını bağışlayan]

Ey Vedûd [itaatkâr kullarını çok seven]

Ey Şekûr [rızâsı için yapılan işleri bol sevapla karşılayan]

Ey Sabûr [âsileri hemen cezâlandırmayıp, çok sabreden]

Ey Raûf [kullarına çok şefkat edip esirgeyen]

Ey Atûf [kullarına karşı pek merhametli olan]

Ey Kuddûs [bütün mahlûkatı maddî ve manevî kirlerden arındıran]

Ey Hayy [gerçek hayat sahibi olan]

Ey Kayyûm [gökleri, yeri ve bütün mahlûkatı ayakta tutan]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

57. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﻋَﻈَﻤَﺘُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﺍَﻳَﺎﺗُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺩَﻟﺎَٓﺋِﻠُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒِﺤَﺎﺭِ ﻋَﺠَٓﺎﺋِﺒُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺒْﺪَﻭُٔ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖَ ﺛُﻢَّ ﻳُﻌِﻴﺪُﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﺧَﺰَٓﺍﺋِﻨُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺣْﺴَﻦَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَﻠَﻘَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳُﺮْﺟَﻊُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ﻛُﻠُّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻇَﻬَﺮَ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻟُﻄْﻔُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻌَﺮِّﻑُ ﺍﻟْﺨَﻠﺎَٓﺋِﻖَ ﻗُﺪْﺭَﺗَﻪُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey semâda azameti görülen,

Ey yerde âyetleri tecellî eden,

Ey her şeyde delilleri bulunan,

Ey denizde acâip sanatları bulunan,

Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp, öldükten sonra tekrar dirilten,

Ey dağlarda hazineleri bulunan,

Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,

Ey bütün işler kendisine dönen,

Ey her şeyde lütfü açıkça görünen,

Ey mahlûkatına kudretini tanıtan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

58. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺣَﺒِﻴﺐَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻃَﺒِﻴﺐَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻃَﺒِﻴﺐَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣُﺠِﻴﺐَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﻔِﻴﻖَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺷَﻔِﻴﻖَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﻓِﻴﻖَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺭَﻓِﻴﻖَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﻔِﻴﻊَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺷَﻔِﻴﻊَ ﻟَﻪُ ٭ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺚَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣُﻐِﻴﺚَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺩَﻟِﻴﻞَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺩَﻟِﻴﻞَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَٓﺎﺋِﺪَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻗَٓﺎﺋِﺪَ ﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﻟَﻪُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi,

Ey tabibi olmayanların tabibi,

Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların Mucîbi,

Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi,

Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı,

Ey şefaat edecek kimsesi olmayanların Şefîi,

Ey imdâdına koşacak kimsesi olmayanların imdat edicisi,

Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi,

Ey rehberi olmayanların rehberi,

Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

59. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻛَﺎﻓِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻜْﻔَﺎﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻫَﺎﺩِﻯَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻬْﺪَﺍﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﻟِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻜْﻠﺎَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﺩَﺍﻋِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺪْﻋَﺎﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﺎﻓِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺸْﻔَﺎﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺿِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻘْﻀَﺎﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻐْﻨِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻐْﻨَﺎﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻮﻓِﻰَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻮْﻓَﺎﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘَﻮِّﻯَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻘْﻮَﺍﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﻟِﻰَّ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻮْﻟﺎَﻩُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey Kendisini her şeye bedel yeter görenlerin Kâfisi,

Ey Kendisinden hidâyet isteyenlerin hidâyet edicisi,

Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,

Ey Kendisini çağıranları Cennetine dâvet eden,

Ey Kendisinden şifa isteyene şifa veren,

Ey Kendisinden hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,

Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,

Ey Kendisinden her ihtiyacını yerine getirmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,

Ey kuvvet ve güç isteyenlere kâfi kuvvet veren,

Ey Kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

60. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﻭَّﻝُ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺧِﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻇَﺎﻫِﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﺑَﺎﻃِﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻖُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻕُ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﺎﺩِﻕُ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺎﺑِﻖُ ٭ ﻳَﺎ ﺳَٓﺎﺋِﻖُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺎﻟِﻖُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Evvel [her şeyden önce olan]

Ey Âhir [her şeyden sonra olan]

Ey Zâhir [varlığı apaçık görünen]

Ey Bâtın [her şeyin içyüzünden haberdar olan]

Ey Hâlık [her şeyi yoktan yaratan]

Ey Râzık [her şeyi münâsip bir şekilde rızıklandıran]

Ey Sâdık [her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren]

Ey Sâbık [varlığı her şeyden önce olan]

Ey Sâik [her şeyi mukadder hedefine sevk eden]

Ey Fâlik [tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten muhafaza eyle.

61. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻘَﻠِّﺐُ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻈِّﻞَّ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺮُﻭﺭَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﺨَّﺮَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴَﻮﺓَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖُ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ ﺻَﺎﺣِﺒَﺔً ﻭَ ﻟﺎَ ﻭَﻟَﺪًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻭَﻟِﻰٌّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬُّﻝِّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻮْﻝُ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﻮَّﺓُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,

Ey karanlıkları ve nûru yaratan,

Ey gölgeleri ve harâreti meydana getiren,

Ey güneş ve aya boyun eğdiren,

Ey ölümü ve hayatı yaratan,

Ey yaratmak ve emretmek Kendisine âit olan,

Ey eş ve evlât edinmeyen,

Ey mülkünde hiçbir şerîki olmayan,

Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,

Ey havl ve kuvvet kendisine âit olan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

62. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣُﺮَﺍﺩَ ﺍﻟْﻤُﺮِﻳﺪِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻤْﻠِﻚُ ﺣَﻮَٓﺍﺋِﺞَ ﺍﻟﺴَّٓﺎﺋِﻠِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺴْﻤَﻊُ ﺍَﻧِﻴﻦَ ﺍﻟْﻮَﺍﻟِﻬِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺮَﻯ ﺑُﻜَٓﺎﺀَ ﺍﻟْﺨَٓﺎﺋِﻔِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺿَﻤِﻴﺮَ ﺍﻟﺼَّﺎﻣِﺘِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺮَﻯ ﻧَﺪَﻡَ ﺍﻟﻨَّﺎﺩِﻣِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻘْﺒَﻞُ ﻋُﺬْﺭَ ﺍﻟﺘَّٓﺎﺋِﺒِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺼْﻠِﺢُ ﻋَﻤَﻞَ ﺍﻟْﻤُﻔْﺴِﺪِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻀِﻴﻊُ ﺍَﺟْﺮَ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﺒْﻌُﺪُ ﻋَﻦْ ﻗُﻠُﻮﺏِ ﺍﻟْﻌَﺎﺭِﻓِﻴﻦَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey Kendisini arzulayanların murâdını bilen,

Ey Kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,

Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten,

Ey Kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,

Ey suskunların içinden geçenleri bilen,

Ey günahlarından pişmanlık duyanların nedâmetini gören,

Ey tövbekârların özrünü kabul eden,

Ey fesatçıların işini düzeltmeyen,

Ey iyilik yapanların mükâfatını zâyi etmeyen,

Ey Kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

63. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺩَٓﺍﺋِﻢَ ﺍﻟْﺒَﻘَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮَ ﺍﻟْﺨَﻄَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺎﻣِﻊَ ﺍﻟﺪُّﻋَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﺍﺳِﻊَ ﺍﻟْﻌَﻄَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﻓِﻊَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟْﺒَﻠﺎَٓﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢَ ﺍﻟﺜَّﻨَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺪِﻳﻢَ ﺍﻟﺴَّﻨَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺜِﻴﺮَ ﺍﻟْﻮَﻓَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﺮِﻳﻒَ ﺍﻟْﺠَﺰَٓﺍﺀِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey bekası dâim olan,

Ey hatâları bağışlayan,

Ey duâları işiten,

Ey ihsânı geniş olan,

Ey gökleri yükselten,

Ey belâları defeden,

Ey medih ve senâsı büyük olan,

Ey varlığının parıltısı kadîm olan,

Ey vefâsı çok olan,

Ey mükâfatı şerefli olan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

64. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺘَّﺎﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﻬَّﺎﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﺟَﺒَّﺎﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﺒَّﺎﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺯَّﺍﻕُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺘَّﺎﺡُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻠﺎَّﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﻫَّﺎﺏُ ٭ ﻳَﺎ ﺗَﻮَّﺍﺏُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Gaffâr [çok affeden]

Ey Settâr [bütün ayıpları örten]

Ey Kahhâr [her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden]

Ey Cebbâr [istediğini zorla yaptıran]

Ey Sabbâr [çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren]

Ey Rezzâk [bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran]

Ey Fettâh [her şeyi hikmetle açan]

Ey Allâm [her şeyi çok iyi bilen]

Ey Vehhâb [bol bol hediyeler veren]

Ey Tevvâb [bütün tövbeleri kabul eden]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

65. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺧَﻠَﻘَﻨِﻰ ﻭَ ﺳَﻮَّﺍﻧِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺭَﺯَﻗَﻨِﻰ ﻭَ ﺭَﺑَّﺎﻧِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻃْﻌَﻤَﻨِﻰ ﻭَ ﺳَﻘَﺎﻧِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺮَّﺑَﻨِﻰ ﻭَ ﺍَﺩْﻧَﺎﻧِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﺼَﻤَﻨِﻰ ﻭَ ﻛَﻔَﺎﻧِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺣَﻔِﻈَﻨِﻰ ﻭَ ﻛَﻠﺎَﻧِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻭَﻓَّﻘَﻨِﻰ ﻭَ ﻫَﺪَﺍﻧِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻋَﺰَّﻧِﻰ ﻭَ ﺍَﻏْﻨَﺎﻧِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻣَﺎﺗَﻨِﻰ ﻭَ ﺍَﺣْﻴَﺎﻧِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧَﺴَﻨِﻰ ﻭَ ﺍَﻭَﺍﻧِﻰ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey beni yaratıp âzâlarımı düzene koyan,

Ey bana rızık veren ve terbiye eden,

Ey beni yedirip içiren,

Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,

Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kâfi gelen,

Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,

Ey bana tevfîk edip hidâyet eden,

Ey beni azîz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,

Ey beni öldürüp dirilten,

Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

66. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﻖُّ ﺍﻟْﺤَﻖَّ ﺑِﻜَﻠِﻤَﺎﺗِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣُﻌَﻘِّﺐَ ﻟِﺤُﻜْﻤِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺭَٓﺍﺩَّ ﻟِﻘَﻀَٓﺎﺋِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺤُﻮﻝُ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﻤَﺮْﺀِ ﻭَ ﻗَﻠْﺒِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻘْﺒَﻞُ ﺍﻟﺘَّﻮْﺑَﺔَ ﻋَﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺗَﻨْﻔَﻊُ ﺍﻟﺸَّﻔَﺎﻋَﺔُ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺎِﺫْﻧِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕُ ﻣَﻄْﻮِﻳَّﺎﺕٌ ﺑِﻴَﻤِﻴﻨِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦْ ﺿَﻞَّ ﻋَﻦْ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺍﻟﺮَّﻋْﺪُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔُ ﻣِﻦْ ﺧِﻴﻔَﺘِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺮْﺳِﻞُ ﺍﻟﺮِّﻳَﺎﺡَ ﺑُﺸْﺮًﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﺭَﺣْﻤَﺘِﻪِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren,

Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan,

Ey kazâsını geri çevirecek kimse olmayan,

Ey kişiye kalbinden daha yakın olan,

Ey kullarından tövbeyi kabul eden,

Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen,

Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan,

Ey yolundan sapanları en iyi bilen,

Ey gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin de korkusuyla Kendisini tesbih ettiği,

Ey rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

67. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻣِﻬَﺎﺩًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝَ ﺍَﻭْﺗَﺎﺩًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲَ ﺳِﺮَﺍﺟًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮَ ﻧُﻮﺭًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟَّﻴْﻞَ ﻟِﺒَﺎﺳًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭَ ﻣَﻌَﺎﺷًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻨَّﻮْﻡَ ﺳُﺒَﺎﺗًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ ﺑِﻨَٓﺎﺀً ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﺎَﺷْﻴَٓﺎﺀَ ﺍَﺯْﻭَﺍﺟًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭَ ﻣِﺮْﺻَﺎﺩًﺍ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey yeri beşik yapan,

Ey dağları direk yapan,

Ey güneşi kandil kılan,

Ey ay’ı nur kılan,

Ey geceyi örtü yapan,

Ey gündüzü maîşet zamanı yapan,

Ey uykuyu huzur ve sükûn vasıtası kılan,

Ey semâyı bina kılan,

Ey eşyayı çift çift yaratan,

Ey ateşi gözcü kılan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

68. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﺷَﻔِﻴﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﻤِﻴﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﻓِﻴﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻨِﻴﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﺑَﺪِﻳﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺮِﻳﻊُ ٭ ﻳَﺎ ﺑَﺸِﻴﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺬِﻳﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺪِﻳﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘْﺘَﺪِﺭُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Şefî' [gerçek şefaat sahibi]

Ey Semî' [gizli açık her sesi işiten]

Ey Refiî' [istediğini yükselten]

Ey Menî' [istediğini engelleyen]

Ey Bedî' [kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan]

Ey Serî' [hesâbı en süratli bir şekilde gören]

Ey Beşîr [sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen]

Ey Nezîr [kullarını itaate sevk etmek için azâbıyla korkutan]

Ey Kadîr [sonsuz kudret sahibi olan]

Ey Muktedir [her şeye gücü yeten]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

69. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﻗَﺒْﻞَ ﻛُﻞِّ ﺣَﻰٍّ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﺑَﻌْﺪَ ﻛُﻞِّ ﺣَﻰٍّ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟﺎَ ﻳُﺸْﺒِﻬُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟَﻴْﺲَ ﻛَﻤِﺜْﻠِﻪِ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟﺎَ ﻳُﺸَﺎﺭِﻛُﻪُ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺘَﺎﺝُ ﺍِﻟَﻰ ﺣَﻰٍّ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﻤِﻴﺖُ ﻛُﻞَّ ﺣَﻰٍّ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳَﺮْﺯُﻕُ ﻛُﻞَّ ﺣَﻰٍّ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟﺎَ ﻳَﻤُﻮﺕُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,

Ey bütün dirilerden sonra bâkî kalacak gerçek hayat sahibi,

Ey hiçbir şeyin Kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,

Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,

Ey hiçbir dirinin Kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,

Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,

Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,

Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,

Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,

Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

70. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺫِﻛْﺮٌ ﻟﺎَ ﻳُﻨْﺴَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻧُﻮﺭٌ ﻟﺎَ ﻳُﻄْﻔَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺛَﻨَٓﺎﺀٌ ﻟﺎَ ﻳُﺤْﺼَﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻧُﻌُﻮﺕٌ ﻟﺎَ ﺗُﻐَﻴَّﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻧِﻌَﻢٌ ﻟﺎَ ﺗُﻌَﺪُّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻣُﻠْﻚٌ ﻟﺎَ ﻳَﺰُﻭﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺟَﻠﺎَﻝٌ ﻟﺎَ ﻳُﻜَﻴَّﻒُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻗَﻀَٓﺎﺀٌ ﻟﺎَ ﻳُﺮَﺩُّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺻِﻔَﺎﺕٌ ﻟﺎَ ﺗُﺒَﺪَّﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﻛَﻤَﺎﻝٌ ﻟﺎَ ﻳُﺪْﺭَﻙُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,

Ey söndürülemeyen nûrun sahibi,

Ey had ve hesâba gelmeyen medih ve senâ sahibi,

Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,

Ey sayılamayan nîmetler sahibi,

Ey zevâl bulmayan saltanat sahibi,

Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celâl sahibi,

Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,

Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi,

Ey tam idrak edilemeyen kemâl sahibi,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

71. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺎﻟِﻚَ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟﺘَّﻮَّﺍﺑِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﺘَﻄَﻬِّﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟﻨَّﺎﺻِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟْﻔَﺎﺻِﻠِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟﺸَّﺎﻛِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﺎﻟْﻤُﻔْﺴِﺪِﻳﻦَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey âlemlerin Rabbi,

Ey amellerin karşılıklarının verildiği Kıyamet Gününün sahibi,

Ey sabredenleri seven,

Ey tövbe edenleri seven,

Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,

Ey Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,

Ey yardım edenlerin en hayırlısı,

Ey müşkül meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,

Ey iyi amellere bol karşılık verenlerin en hayırlısı,

Ey ifsat edenleri en iyi bilen,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

72. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻣُﺒْﺪِﻯُٔ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌِﻴﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻔِﻴﻆُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺤِﻴﻂُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻤِﻴﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺠِﻴﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘِﻴﺖُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺚُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌِﺰُّ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺬِﻝُّ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Mübdî' [mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan]

Ey Muîd [mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten]

Ey Hafîz [her şeyi muhafaza eden]

Ey Muhît [her şeyi ilim ve kudretiyle kuşatan]

Ey Hamîd [hamd ve senâya en çok layık olan ve çok övülen]

Ey Mecîd [azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz]

Ey Mukît [her türlü mahlûkata münasip rızık veren]

Ey Muğîs [darda kalan çaresizlerin imdadına koşan]

Ey Muizz [istediğine izzet veren ve şereflendiren]

Ey Müzill [istediğini zelil kılan]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

73. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﺣَﺪٌ ﺑِﻠﺎَ ﺿِﺪٍّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓَﺮْﺩٌ ﺑِﻠﺎَ ﻧِﺪٍّ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺻَﻤَﺪٌ ﺑِﻠﺎَ ﻋَﻴْﺐٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻭِﺗْﺮٌ ﺑِﻠﺎَ ﺷَﻔْﻊٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺭَﺏٌّ ﺑِﻠﺎَ ﻭَﺯِﻳﺮٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻏَﻨِﻰٌّ ﺑِﻠﺎَ ﻓَﻘْﺮٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺳُﻠْﻄَﺎﻥٌ ﺑِﻠﺎَ ﻋَﺰْﻝٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻣَﻠِﻴﻚٌ ﺑِﻠﺎَ ﻋَﺠْﺰٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻣَﻮْﺟُﻮﺩٌ ﺑِﻠﺎَ ﻣِﺜْﻞٍ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey zıddı olmayan Ehad,

Ey dengi bulunmayan Ferd,

Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed,

Ey çifti bulunmayan Vitr,

Ey veziri bulunmayan Rab,

Ey fakirliği bulunmayan Ganî,

Ey azledilemeyen Sultan,

Ey acizden münezzeh olan Melîk,

Ey benzeri olmayan Mevcûd,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

74. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺫِﻛْﺮُﻩُ ﺷَﺮَﻑٌ ﻟِﻠﺬَّﺍﻛِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺷُﻜْﺮُﻩُ ﻓَﻮْﺯٌ ﻟِﻠﺸَّﺎﻛِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺣَﻤْﺪُﻩُ ﻓَﺨْﺮٌ ﻟِﻠْﺤَﺎﻣِﺪِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻃَﺎﻋَﺘُﻪُ ﻧَﺠَﺎﺓٌ ﻟِﻠْﻤُﻄِﻴﻌِﻴﻦَ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑَﺎﺑُﻪُ ﻣَﻔْﺘُﻮﺡٌ ﻟِﻠﻄَّﺎﻟِﺒِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺳَﺒِﻴﻠُﻪُ ﻭَﺍﺿِﺢٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻳَﺎﺗُﻪُ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥٌ ﻟِﻠﻨَّﺎﻇِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛِﺘَﺎﺑُﻪُ ﺗَﺬْﻛِﺮَﺓٌ ﻟِﻠْﻤُﻮﻗِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﻔْﻮُﻩُ ﻣَﻠْﺠَﺎٌٔ ﻟِﻠْﻤُﺬْﻧِﺒِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ﻗَﺮِﻳﺐٌ ﻟِﻠْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey zikri Kendisini zikredenlere büyük şeref olan,

Ey şükrü Kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan,

Ey hamdı Kendisini övenlere büyük iftihar vesilesi olan,

Ey tâati, Kendisine itaat edenlere necât olan,

Ey kapısı, Kendisini arayanlara açık olan,

Ey yolu müminlere zâhir ve belli olan,

Ey âyetleri bakanlar için kesin delil olan,

Ey kitabı kuvvetli îman sahipleri için öğüt olan,

Ey affı günahkarlar için sığınak olan,

Ey rahmeti muhsinler için yakın olan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

75. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﺍﺳْﻤُﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺟَﺪُّﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻞَّ ﺛَﻨَٓﺎﻭُٔﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﻏَﻴْﺮُﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﻘَﺪَّﺳَﺖْ ﺍَﺳْﻤَٓﺎﻭُٔﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺪُﻭﻡُ ﺑَﻘَٓﺎﻭُٔﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﻟْﻌَﻈَﻤَﺔُ ﺑَﻬَٓﺎﻭُٔﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦِ ﺍﻟْﻜِﺒْﺮِﻳَٓﺎﺀُ ﺭِﺩَٓﺍﻭُٔﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺤْﺼَﻰ ﺍَﻟﺎَٓﻭُٔﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻌَﺪُّ ﻧَﻌْﻤَٓﺎﻭُٔﻩُ

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey ismi yüce ve mübarek olan,

Ey şan ve makamı yüksek olan,

Ey senâ ve övgüsü büyük olan,

Ey kendisinden başka ilâh olmayan,

Ey isimleri mukaddes olan,

Ey bekâsı devam eden,

Ey azameti, bahâ ve kadri olan,

Ey büyüklük perdesi olan,

Ey gizli nimetleri grup grup bile sayılamayan,

Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

76. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻣُﻌِﻴﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺒِﻴﻦُ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻣِﻴﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻜِﻴﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺘِﻴﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﺪِﻳﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﻬِﻴﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺷِﻴﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻤِﻴﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺠِﻴﺪُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Muîn [kullarına yardım eden]

Ey Mübîn [açıklanması gereken her şeyi beyan eden]

Ey Emîn [kullarına emniyet ve huzur veren]

Ey Mekîn [saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi]

Ey Metîn [hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve Kendisine güvenilen]

Ey Şedîd [azap ve ikâbı şiddetli olan]

Ey Şehîd [kullarının her yaptığını gören]

Ey Raşîd [bütün işlerini ezelî takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran]

Ey Hamîd [en çok övülen ve en çok övgüye layık olan]

Ey Mecîd [sonsuz şeref sahibi]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

77. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﺍﻟْﻤَﺠِﻴﺪِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻘَﻮْﻝِ ﺍﻟﺴَّﺪِﻳﺪِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟﺮَّﺷِﻴﺪِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺒَﻄْﺶِ ﺍﻟﺸَّﺪِﻳﺪِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻮَﻋْﺪِ ﻭَ ﺍﻟْﻮَﻋِﻴﺪِ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺮِﻳﺒًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﺑَﻌِﻴﺪٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻮَﻟِﻰُّ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺷَﻬِﻴﺪٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﻈَﻠﺎَّﻡٍ ﻟِﻠْﻌَﺒِﻴﺪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻗْﺮَﺏُ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ ﺣَﺒْﻞِ ﺍﻟْﻮَﺭِﻳﺪِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey yüce Arşın sahibi,

Ey dosdoğru sözün sahibi,

Ey yerli yerince yapılan fazıl ve kerem sahibi,

Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi,

Ey vaad ve tehdit sahibi,

Ey uzak olmayan yakın,

Ey en fazla övgüye lâyık olan dost,

Ey her şeyi müşahedesi altında tutan,

Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan,

Ey kuluna şah damarından daha yakın olan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

78. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻭَﺯِﻳﺮَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺷَﺒِﻴﻪَ ﻟَﻪُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻧَﻈِﻴﺮَ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻖَ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮِ ﺍﻟْﻤُﻨِﻴﺮِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻐْﻨِﻰَ ﺍﻟْﺒَٓﺎﺋِﺲِ ﺍﻟْﻔَﻘِﻴﺮِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻕَ ﺍﻟﻄِّﻔْﻞِ ﺍﻟﺼَّﻐِﻴﺮِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﺍﻟﺸَّﻴْﺦِ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮِ ٭ ﻳَﺎ ﻋِﺼْﻤَﺔَ ﺍﻟْﺨَٓﺎﺋِﻒِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺠِﻴﺮِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﺑَﺼِﻴﺮٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑِﺤَﻮَﺍﻳِﺞِ ﺍﻟْﻌِﺒَﺎﺩِ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,

Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,

Ey güneş ve nurlu ayın yaratıcısı,

Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren,

Ey küçük yavrulara rızık veren,

Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden,

Ey korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı,

Ey kullarının her halini gören,

Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan,

Ey her şeye gücü yeten,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

79. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠُﻮﺩِ ﻭَ ﺍﻟﻨِّﻌَﻢِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﺮَﻡِ ٭ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺒَﺎْﺱِ ﻭَ ﺍﻟﻨِّﻘَﻢِ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻖَ ﺍﻟﻠَّﻮْﺡِ ﻭَ ﺍﻟْﻘَﻠَﻢِ ٭ ﻳَﺎ ﺑَﺎﺭِﻯَٔ ﺍﻟﺬَّﺭِّ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺴَﻢِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻠْﻬِﻢَ ﺍﻟْﻌَﺮَﺏِ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺠَﻢِ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟﻀُّﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻟَﻢِ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟﺴِّﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﻬِﻤَﻢِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺒَﻴْﺖُ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺮَﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﺍﻟْﺎَﺷْﻴَٓﺎﺀَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌَﺪَﻡِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey cömertlik ve nimetler sahibi,

Ey fazıl ve kerem sahibi,

Ey şiddetli belâ ve çetin azaplar sahibi,

Ey Levh-i Mahfûz ve Kalemi yaratan,

Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan,

Ey bütün kullarına ilhamda bulunan,

Ey zarar ve elemi gideren,

Ey gizli sır ve kaygıları bilen,

Ey Kâbe-i Muazzama ve Harem-i Şerîfin sahibi,

Ey eşyayı yoktan yaratan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

80. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻋَﺎﺩِﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺑِﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺎﺿِﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺎﻋِﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﻓِﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﺟَﺎﻋِﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﻣِﻞُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺎﻃِﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻃَﺎﻟِﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻄْﻠُﻮﺏُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Âdil [gerçek adalet sahibi]

Ey Kâbil [rızâsı için yapılan işleri kabul eden]

Ey Fâdıl [her şeyden üstün ve yüce olan]

Ey Fâil [her işin hakiki yapıcısı olan]

Ey Kâfil [yaratıkların her işini üzerine alan]

Ey Câil [her şeyi meydana getiren]

Ey Kâmil [her bakımdan eksiksiz olan]

Ey Fâtır [mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nûruna çıkaran]

Ey Tâlib [kulları için hayır murat eden ve onları dergâhına çağıran]

Ey Matlûb [kullarının, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

81. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻧْﻌَﻢَ ﺑِﺤَﻮْﻟِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻛْﺮَﻡَ ﺑِﻄَﻮْﻟِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﺎﺩَ ﺑِﻠُﻄْﻔِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﻌَﺰَّﺯَ ﺑِﻘُﺪْﺭَﺗِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺪَّﺭَ ﺑِﺤِﻜْﻤَﺘِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺣَﻜَﻢَ ﺑِﺘَﺪْﺑِﻴﺮِﻩِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺩَﺑَّﺮَ ﺑِﻌِﻠْﻤِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺗَﺠَﺎﻭَﺯَ ﺑِﺤِﻠْﻤِﻪِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺩَﻧَﺎ ﻓِﻰ ﻋُﻠُﻮِّﻩِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻠﺎَ ﻓِﻰ ﺩُﻧُﻮِّﻩِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey güç ve havliyle nimet veren,

Ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden,

Ey tekrar tekrar lütufta bulunan,

Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren,

Ey her şeyi hikmetiyle ölçüp biçen,

Ey tedbîriyle hükmeden,

Ey ilmiyle her şeyi idare eden,

Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen,

Ey yüceliğiyle beraber kullarına yakın olan,

Ey yakınlığında yüceliği tezâhür eden,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

82. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻬْﺪِﻯ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻀِﻞُّ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻐْﻔِﺮُ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻌَﺬِّﺏُ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺘُﻮﺏُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺼَﻮِّﺭُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺭْﺣَﺎﻡِ ﻛَﻴْﻒَ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺨْﺘَﺺُّ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey dilediğini yaratan,

Ey dilediğini yapan,

Ey dilediğine hidayet eden,

Ey dilediğini saptıran,

Ey dilediğini bağışlayan,

Ey dilediğine azap eden,

Ey dilediğinin tövbesini kabul eden,

Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren,

Ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan,

Ey rahmetini dilediğine tahsis eden,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

83. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ ﺻَﺎﺣِﺒَﺔً ﻭَ ﻟﺎَ ﻭَﻟَﺪًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺸْﺮِﻙُ ﻓِﻰ ﺣُﻜْﻤِﻪِٓ ﺍَﺣَﺪًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَﺪْﺭًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺰَﻝْ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﺟَﺎﻋِﻞَ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔِ ﺭُﺳُﻠﺎً ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ﺑُﺮُﻭﺟًﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻗَﺮَﺍﺭًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺟَﻌَﻞَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَٓﺎﺀِ ﺑَﺸَﺮًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺣْﺼَﻰ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﺪَﺩًﺍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺣَﺎﻁَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋِﻠْﻤًﺎ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen,

Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,

Ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden,

Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden,

Ey melekleri elçi kılan,

Ey semâda burçlar meydana getiren,

Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan,

Ey insanı bir damla sudan yaratan,

Ey her şeyi sayarak hesabını yapan,

Ey her şeyi ilmiyle kuşatan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

84. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻓَﺮْﺩُ ٭ ﻳَﺎ ﻭِﺗْﺮُ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺣَﺪُ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﻤَﺪُ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻣْﺠَﺪُ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻋَﺰُّ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺟَﻞُّ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺣَﻖُّ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺑَﺮُّ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺑَﺪُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Ferd [eşi ve benzeri olmayan]

Ey Vitr [zât, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan]

Ey Ehad [her bir şeyde birliğini gösteren]

Ey Samed [hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu]

Ey Emced [şan, şeref ve yüceliği en büyük olan]

Ey Eazz [izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen]

Ey Ecell [sonsuz azamet ve celâl sahibi]

Ey Ehakk [bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibâdete en çok lâyık olan]

Ey Eberr [herkesten fazla iyilik yapan]

Ey Ebed [varlığının sonu olmayan]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

85. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻌْﺮُﻭﻑَ ﻣَﻦْ ﻋَﺮَﻓَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻌْﺒُﻮﺩَ ﻣَﻦْ ﻋَﺒَﺪَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺸْﻜُﻮﺭَ ﻣَﻦْ ﺷَﻜَﺮَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺬْﻛُﻮﺭَ ﻣَﻦْ ﺫَﻛَﺮَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺤْﻤُﻮﺩَ ﻣَﻦْ ﺣَﻤِِﺪَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﺟُﻮﺩَ ﻣَﻦْ ﻃَﻠَﺒَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﺻُﻮﻑَ ﻣَﻦْ ﻭَﺣَّﺪَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺤْﺒُﻮﺏَ ﻣَﻦْ ﺍَﺣَﺒَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺮْﻏُﻮﺏَ ﻣَﻦْ ﺍَﺭَﺍﺩَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻘْﺼُﻮﺩَ ﻣَﻦْ ﺍَﻧَﺎﺏَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey Kendisini tanımak isteyenlerin mârufu,

Ey Kendisine ibâdet edenlerin mâbudu,

Ey Kendisine şükredenlerin meşkûru,

Ey Kendisini zikredenlerin mezkûru,

Ey Kendisini övenlerin mahmûdu,

Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan,

Ey Kendisini bir tanıyanların mevsûfu,

Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi,

Ey Kendisini arzulayanların merğubu,

Ey dergâhına dönenlerin maksudu,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

86. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣُﻠْﻚَ ﺍِﻟﺎَّ ﻣُﻠْﻜَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺤْﺼِﻰ ﺍﻟْﻌِﺒَﺎﺩُ ﺛَﻨَٓﺎﺋَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺗَﺼِﻒُ ﺍﻟْﺨَﻠﺎَٓﺋِﻖُ ﺟَﻠﺎَﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺪْﺭِﻙُ ﺍﻟْﺎَﺑْﺼَﺎﺭُ ﻛَﻤَﺎﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﺒْﻠُﻎُ ﺍﻟْﺎَﻓْﻬَﺎﻡُ ﺻِﻔَﺎﺗَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻨَﺎﻝُ ﺍﻟْﺎَﻓْﻜَﺎﺭُ ﻛِﺒْﺮِﻳَٓﺎﺋَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺤْﺴِﻦُ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥُ ﻧُﻌُﻮﺗَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﺮُﺩُّ ﺍﻟْﻌِﺒَﺎﺩُ ﻗَﻀَٓﺎﺋَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻇَﻬَﺮَ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍَﻳَﺎﺗُﻪُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,

Ey kulların senâsını saymakla bitiremediği,

Ey mahlûkatın celâlini vasfedemediği,

Ey gözlerin kemâlini idrak ve ihâta edemediği,

Ey zekâların sıfatlarına ulaşmakta acze düştüğü,

Ey fikirlerin, kibriyasının hakikatine ulaşamadığı,

Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,

Ey kulların, hükmünü geri çeviremediği,

Ey her şeyde Kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

87. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐَ ﺍﻟْﺒَﻜَّٓﺎﺋِﻴﻦَ ٭ﻳَﺎ ﺳَﻨَﺪَ ﺍﻟْﻤُﺘَﻮَﻛِّﻠِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻫَﺎﺩِﻯَ ﺍﻟْﻤُﻀِﻠِّﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻭَﻟِﻰَّ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﺍﻟﺬَّﺍﻛِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻗْﺪَﺭَ ﺍﻟْﻘَﺎﺩِﺭِﻳﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺑْﺼَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﻇِﺮِﻳﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻋْﻠَﻢَ ﺍﻟْﻌَﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻔْﺰَﻉَ ﺍﻟْﻤَﻠْﻬُﻮﻓِﻴﻦَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻧْﺼَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺎﺻِﺮِﻳﻦَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi,

Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı,

Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren,

Ey müminlerin dost ve sahibi,

Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı,

Ey bütün güçlülerden daha güçlü,

Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,

Ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim,

Ey kederli bîçarelerin kaçıp sığındığı,

Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

88. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻣُﻜْﺮِﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌَﻈَّﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻌِّﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌْﻄِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻐْﻨِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺤْﻴِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺒْﺪِﻯُٔ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺮْﺿِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻨْﺠِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺤْﺴِﻦُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Mükrim [gerçek ikram sahibi]

Ey Muazzim [dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren]

Ey Müna’im [mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden]

Ey Mu’tî [mahlûkatına lâzım olan her şeyi veren]

Ey Muğnî [mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan]

Ey Muhyî [canlılara hayat veren]

Ey Mübdî' [mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan]

Ey Mürdî [mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan]

Ey Müncî [mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran]

Ey Muhsin [bol bol iyilikte bulunan]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

89. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻛَﺎﻓِﻰَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻗَٓﺎﺋِﻤًﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺸْﺒِﻬُﻪُ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﻓِﻰ ﻣُﻠْﻜِﻪِ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻨْﻘُﺺُ ﻣِﻦْ ﺧَﺰَٓﺍﺋِﻨِﻪِ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﺨْﻔَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻴْﺲَ ﻛَﻤِﺜْﻠِﻪِ ﺷَﻰْﺀٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻣَﻘَﺎﻟِﻴﺪُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻭَﺳِﻌَﺖْ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺒْﻘَﻰ ﻭَ ﻳَﻔْﻨَﻰ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey her şeye kâfi,

Ey her şeyi idare eden kaim,

Ey hiçbir şey Kendisine benzemeyen,

Ey mülkünde, irâdesi dışında hiçbir şey artmayan,

Ey hazînelerinden hiçbir şey eksik olmayan,

Ey hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan,

Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan,

Ey her şeyin anahtarı elinde olan,

Ey rahmeti her şeyi kuşatan,

Ey her şey fâni olduğu halde Kendisi bâkî kalan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

90. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﺼْﺮِﻑُ ﺍﻟﺴُّٓﻮﺀَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺪَﺑِّﺮُ ﺍﻟْﺎَﻣْﺮَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻐْﻔِﺮُ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻘَﻠِّﺐُ ﺍﻟْﻘَﻠْﺐَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺘِﻢُّ ﺍﻟﻨِّﻌْﻤَﺔَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻨَﺰِّﻝُ ﺍﻟْﻐَﻴْﺚَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻐْﻨِﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺘَّﺤْﻘِﻴﻖِ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey gaybı Kendisinden başka kimse bilemeyen,

Ey kullarından kötülüğü Kendisinden başka kimse defedemeyen,

Ey işleri Kendisinden başka kimse idâre edemeyen,

Ey günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen,

Ey kalpleri Kendisinden başkası değiştiremeyen,

Ey mahlûkatı Kendisinden başkası yaratamayan,

Ey nîmetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan,

Ey yağmuru Kendisinden başkası yağdıramayan,

Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen,

Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten kurtar.

91. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺎﺭِﺝُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺎﺗِﺢُ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺻِﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﺿَﺎﻣِﻦُ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻣِﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﻫِﻰ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺟَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺮْﺗَﺠَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢَ ﺍﻟﺮَّﺟَﺎ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Kâşif [belâları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran]

Ey Fâric [keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan]

Ey Fâtih [her mevcuda münâsip bir sûret açan ve fetihler müyesser kılan]

Ey Nâsır [kullarına yardım eden]

Ey Dâmin [yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan]

Ey Âmir [her şeye fıtratının gayesini emreden]

Ey Nâhî [her türlü kötülükten sakındıran]

Ey Recâ [kullarının ümidi olan]

Ey Mürtecâ [kullarının ümit beslediği]

Ey Azîm er-recâ [kendisine büyük ümitler beslenen]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

92. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣُﻌِﻴﻦَ ﺍﻟﻀُّﻌَﻔَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﻨْﺰَ ﺍﻟْﻔُﻘَﺮَٓﺍﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﺎﺣِﺐَ ﺍﻟْﻐُﺮَﺑَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺻِﺮَ ﺍﻟْﺎَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﻫِﺮَ ﺍﻟْﺎَﻋْﺪَٓﺍﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﻓِﻊَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟْﺒَﻠﺎَٓﺀِ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﺍﻟْﺎَﻭْﻟِﻴَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐَ ﺍﻟْﺎَﺗْﻘِﻴَٓﺎﺀِ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍﻟْﺎَﻏْﻨِﻴَٓﺎﺀِ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey zayıfların yardımcısı,

Ey fakirlerin hazînesi,

Ey gariplerin sahibi,

Ey dostların yardımcısı,

Ey düşmanların kahredicisi,

Ey gökleri yükselten,

Ey belâları kaldıran,

Ey dostların can yoldaşı,

Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi,

Ey zenginlerin mabudu,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

93. Ukde[değiştir]

ﻳَٓﺎ ﺍَﻭَّﻝَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَ ﺍَﺧِﺮَﻩُ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَ ﺻَﺎﻧِﻌَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻕَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَ ﺧَﺎﻟِﻘَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺎﻃِﺮَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَ ﻣَﻠِﻴﻜَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺑِﺾَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَ ﺑَﺎﺳِﻄَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺒْﺪِﻯَٔ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَ ﻣُﻌِﻴﺪَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺴَﺒِّﺐَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَ ﻣُﻘَﺪِّﺭَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺮَﺑِّﻰَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَ ﻣُﺪَﺑِّﺮَﻩُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻜَﻮِّﺭَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَ ﻣُﺤَﻮِّﻟَﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺤْﻴِﻰَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻭَ ﻣُﻤِﻴﺘَﻪُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey her şeyin evveli ve âhiri,

Ey her şeyin ilâhı ve sanatkârı,

Ey her şeyin râzıkı ve hâlıkı,

Ey her şeyin yaratıcısı ve sultânı,

Ey her şeyi daraltan ve genişleten,

Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iâde eden,

Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,

Ey her şeyi terbiye ve idâre eden,

Ey her şeyi döndüren ve değiştiren,

Ey her şeyi dirilten ve öldüren,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

94. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺫَﺍﻛِﺮٍ ﻭَ ﻣَﺬْﻛُﻮﺭٍ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺷَﺎﻛِﺮٍ ﻭَ ﻣَﺸْﻜُﻮﺭٍ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺣَﺎﻣِﺪٍ ﻭَ ﻣَﺤْﻤُﻮﺩٍ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺷَﺎﻫِﺪٍ ﻭَ ﻣَﺸْﻬُﻮﺩٍ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺩَﺍﻉٍ ﻭَ ﻣَﺪْﻋُﻮٍّ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﻣُﺠِﻴﺐٍ ﻭَ ﻣُﺠَﺎﺏٍ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﻣُﻮﻧِﺲٍ ﻭَ ﺍَﻧِﻴﺲٍ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺻَﺎﺣِﺐٍ ﻭَ ﺟَﻠِﻴﺲٍ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﻣَﻘْﺼُﻮﺩٍ ﻭَ ﻣَﻄْﻠُﻮﺏٍ ٭ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺣَﺒِﻴﺐٍ ﻭَ ﻣَﺤْﺒُﻮﺏٍ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey yâd edenlerin ve yâd edilenlerin en hayırlısı,

Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı,

Ey övülenlerin ve övenlerin en hayırlısı,

Ey görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı,

Ey çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı,

Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı,

Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,

Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı,

Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı,

Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

95. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻟِﻤَﻦْ ﺩَﻋَﺎﻩُ ﻣُﺠِﻴﺐٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻟِﻤَﻦْ ﺍَﻃَﺎﻋَﻪُ ﺣَﺒِﻴﺐٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻟِﻤَﻦْ ﺍَﺣَﺒَّﻪُ ﻗَﺮِﻳﺐٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑِﻤَﻦْ ﺍَﺭَﺍﺩَﻩُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻟِﻤَﻦْ ﺭَﺟَﺎﻩُ ﻛَﺮِﻳﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑِﻤَﻦْ ﻋَﺼَﺎﻩُ ﺣَﻠِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺣِﻠْﻤِﻪِ ﺣَﻜِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺣُﻜْﻤِﻪِ ﻋَﻈِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻪِ ﺭَﺣِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِٓﻰ ﺍِﺣْﺴَﺎﻧِﻪِ ﻗَﺪِﻳﻢٌ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey kendisini çağıranlara cevap veren,

Ey kendisine itaat edenleri seven,

Ey kendisini sevenlere yakın olan,

Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen,

Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden,

Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan,

Ey yumuşaklığında hikmetli davranan,

Ey hükmünde büyük olan,

Ey azametinde merhametli olan,

Ey ihsânında kadîm olan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

96. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻣُﺴَﺒِّﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘَﺮِّﺏُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌَﻘِّﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘَﻠِّﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻘَﺪِّﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺮَﺗِّﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺮَﻏِّﺐُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺬَﻛِّﺮُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻜَﻮِّﻥُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺘَﻜَﺒِّﺮُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Müsebbib [sebepleri takdir eden]

Ey Mukarrib [itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran]

Ey Muakkıb [eşyayı hikmetle peş peşe getiren]

Ey Mukallib [kullarının kalplerini halden hale değiştiren]

Ey Mukaddir [her şeye bir miktar tespit eden]

Ey Mürettib [her şeyi düzene koyan]

Ey Muraggib [kullarını iyiliğe teşvik eden]

Ey Müzekkir [kullarına öğüt veren]

Ey Mükevvin [mahlûkatı var eden]

Ey Mütekebbir [sonsuz büyüklük ve azamet sahibi]

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

97. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺸْﻐِﻠُﻪُ ﺳَﻤْﻊٌ ﻋَﻦْ ﺳَﻤْﻊٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻤْﻨَﻌُﻪُ ﻓِﻌْﻞٌ ﻋَﻦْ ﻓِﻌْﻞٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻠْﻬِﻴﻪِ ﻗَﻮْﻝٌ ﻋَﻦْ ﻗَﻮْﻝٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻐَﻠِّﻄُﻪُ ﺳُﻮَٔﺍﻝٌ ﻋَﻦْ ﺳُﻮَٔﺍﻝٍ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺒْﺮِﻣُﻪُ ﺍِﻟْﺤَﺎﺡُ ﺍﻟْﻤُﻠِﺤِّﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺷَﺮَﺡَ ﺑِﺎﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﺻُﺪُﻭﺭَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻃَﺎﺏَ ﺑِﺬِﻛْﺮِﻩِ ﻗُﻠُﻮﺏَ ﺍﻟْﻤُﺨْﺒِﺘِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻐِﻴﺐُ ﻋَﻦْ ﻗُﻠُﻮﺏِ ﺍﻟْﻤُﺸْﺘَﺎﻗِﻴﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻏَﺎﻳَﺔُ ﻣُﺮَﺍﺩِ ﺍﻟْﻤُﺮِﻳﺪِﻳﻦَ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﺨْﻔَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺷَﻰْﺀٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan,

Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mâni olmayan,

Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan,

Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen,

Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,

Ey müminlerin kalplerini İslâm’la genişleten,

Ey zikriyle mütevâzi ve huşû sahiplerinin kalplerini hoş eden,

Ey kendisine iştiyak duyanların kalplerinden kaybolmayan,

Ey kendisini arzulayanların son arzusu,

Ey âlemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

98. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋِﻠْﻤُﻪُ ﺳَﺎﺑِﻖٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻭَﻋْﺪُﻩُ ﺻَﺎﺩِﻕٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻟُﻄْﻔُﻪُ ﻇَﺎﻫِﺮٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍَﻣْﺮُﻩُ ﻏَﺎﻟِﺐٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛِﺘَﺎﺑُﻪُ ﻣُﺤْﻜَﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻗَﻀَٓﺎﻭُٔﻩُ ﻛَٓﺎﺋِﻦٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻗُﺮْﺍَﻧُﻪُ ﻣَﺠِﻴﺪٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻣُﻠْﻜُﻪُ ﻗَﺪِﻳﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓَﻀْﻠُﻪُ ﻣُﻘِﻴﻢٌ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﺮْﺷُﻪُ ﻋَﻈِﻴﻢٌ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey her şeyi var olmadan bilen,

Ey vaadi doğru olan,

Ey lütfü açık olan,

Ey emri üstün ve galip olan,

Ey kitabı sağlam olan,

Ey kaza ve hükmü var olan,

Ey Kur’ân’ı yüce olan,

Ey saltanatı kadîm olan,

Ey fazıl ve keremi dâim olan,

Ey Arşı büyük olan,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

99. Ukde[değiştir]

ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺎَﺭْﺑَﺎﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻔَﺘِّﺢَ ﺍﻟْﺎَﺑْﻮَﺍﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺴَﺒِّﺐَ ﺍﻟْﺎَﺳْﺒَﺎﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌْﻄِﻰَ ﺍﻟﺜَّﻮَﺍﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻠْﻬِﻢَ ﺍﻟﺼَّﻮَﺍﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻨْﺸِﻰَٔ ﺍﻟﺴَّﺤَﺎﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﺪِﻳﺪَ ﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺮِﻳﻊَ ﺍﻟْﺤِﺴَﺎﺏِ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﺎِﻳَﺎﺏُ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻔُﻮﺭُ ﻳَﺎ ﺗَﻮَّﺍﺏُ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Ey rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi,

Ey bütün kapıları açan,

Ey sebepler tasarrufunda bulunan,

Ey sevapları veren,

Ey doğruları ilham eden,

Ey bulutları yoktan yaratan,

Ey azap ve ikabı şiddetli olan,

Ey hesabı süratli gören,

Ey dönüş kendisine olan,

Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden,

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

100. Ukde[değiştir]

ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﺍِﻟَﻬَﻨَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻟَﻴﻨَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺻِﺮَﻧَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﺎﻓِﻈَﻨَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺩِﺭَﻧَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻗَﻨَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﺩَﻟِﻴﻠَﻨَﺎ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺜَﻨَﺎ ٭

ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey Rabbimiz

Ey İlâhımız

Ey Seyyidimiz

Ey Mevlâmız

Ey Yardımcımız

Ey Koruyucumuz

Ey Kâdirimiz

Ey Râzıkımız

Ey Delilimiz

Ey Medetkârımız

Münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi ateşten halâs eyle.

Dua[değiştir]

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ٭ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ٭ ﻭَ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ٭ ﻭَ ﻧَﺠِّﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ٭ ﻭَ ﻋَﺎﻓِﻨَﺎ ﻭَ ﺍﻋْﻒُ ﻋَﻨَّﺎ ﻭَ ﺍَﺩْﺧِﻠْﻨَﺎ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﺩَﺍﺭَ ﻗُﺪْﺳِﻚَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺎَﺑْﺮَﺍﺭِ ٭ ﺑِﻌَﻔْﻮِﻙَ ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺮُ ٭ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭُ ٭ ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀِ ﺍﻟْﻜَﺮِﻳﻤَﺔِ ﺍﻟﺸَّﺮِﻳﻔَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺼِّﻔَﺎﺕِ ﺍﻟْﺠَﻠِﻴﻠَﺔِ ﺍﻟَّﻠﻄِﻴﻔَﺔِ ﺍَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻰَ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ٭ ﺣَﺴْﺒِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ٭ ﺷَﻬِﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻣَﺎ ﺷَٓﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ٭ ﺭَﺑِّﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ٭ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ٭ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ٭ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ٭ ﻓَﺴَﻴَﻜْﻔِﻴﻜَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ٭ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍﻟْﺎَﻣَﺎﻥُ ﻟﺎَٓ ﺍُﺣْﺼِﻰ ﺛَﻨَٓﺎﺀً ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺍَﻧْﺖَ ﻛَﻤَٓﺎ ﺍَﺛْﻨَﻴْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻚَ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻔُﻮﺭُ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﻜُﻮﺭُ ٭ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺣْﺼَﻴْﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻣِﻦْ ﺍَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﻭَ ﺻِﻔَﺎﺗِﻚَ ﺍﻟْﻌُﻠْﻴَﺎ ﻭَ ﻛَﻠِﻤَﺎﺗِﻚَ ﺍﻟﺘَّٓﺎﻣَّﺔِ ﺍَﻥْ ﺗَﻐْﻔِﺮَﻟِﻰ ﻭَ ﻟِﻮَﺍﻟِﺪَﻯَّ ﻭَ ﻟِﺎُﺳْﺘَﺎﺫِﻯ ﺳَﻌِﻴﺪِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭْﺳِﻰ ﻭَ ﻟِﻄَﻠَﺒَﺔِ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَ ﻟِﺠَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﺣْﻴَٓﺎﺀِ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻣْﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺗَﺮْﺣَﻤَﻨَﺎ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﺗُﻐْﻨِﻴﻨَﺎﺑِﻬَﺎ ﻋَﻦْ ﺭَﺣْﻤَﺔِ ﻣَﻦْ ﺳِﻮَﺍﻙَ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻭَ ﺍَﻥْ ﺗَﻘْﻀِﻰَ ﺣَﻮَﺍﻳِﺠَﻨَﺎ ﻭَ ﺗُﻌْﻄِﻴَﻨَﺎ ﺳُﻮَٔﺍﻟَﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَ ﺗَﺨْﺘِﻢَ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟﺴَّﻌَﺎﺩَﺓِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﻜَﺮَﺍﻣَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺒُﺸْﺮَﻯ ﻋِﻨْﺪَ ﻓِﺮَﺍﻕِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَ ﺗَﺠْﺰِﻯَ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﻋَﻨَّﺎ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺍَﻫْﻠُﻪُ ﻭَ ﻣُﺴْﺘَﺤَﻘُّﻪُ ﻭَ ﺍَﻥْ ﻟﺎَ ﺗَﻜِﻠَﻨَﺎ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻧْﻔُﺴِﻨَﺎ ﻃَﺮْﻓَﺔَ ﻋَﻴْﻦٍ ﻭَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻭَ ﺗُﺼْﻠِﺢَ ﻟَﻨَﺎ ﺷَﺎْﻧَﻨَﺎ ﻭَ ﺍَﻥْ ﺗَﺤْﺮُﺳَﻨَﺎ ﺑِﻌَﻴْﻨِﻚَ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻟﺎَ ﺗَﻨَﺎﻡُ ﻭَ ﺗَﺤْﻔَﻈَﻨَﺎ ﺑِﺮُﻛْﻨِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻟﺎَ ﻳُﺮَﺍﻡُ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻛْﺮَﺍﻡِ ﻭَ ﺍَﻥْ ﺗَﺼْﺮِﻑَ ﻋَﻨَّﺎ ﻭَ ﻋَﻤَّﻦْ ﻋُﻠِّﻖَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀُ ﺍَﻓَﺔَ ﺍﻟْﺠِﻦِّ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺲِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻴَﺎﻃِﻴﻦِ ﻭَ ﺯَﻟْﺰَﻟَﺔَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﺩَﻛْﺪَﻛَﺔَ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﻣِﻦْ ﺧَﺸْﻴَﺘِﻪِ ﻭَ ﺍَﻓَﺔَ ﺍﻟﻄَّﺎﻋُﻮﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻮَﺑَٓﺎﺀِ ﻭَ ﻋَﻴْﻦَ ﺍﻟﺴُّٓﻮﺀِ ﻭَ ﻭَﺟَﻊَ ﺍﻟْﺠَﻮَﺍﺭِﺡِ ﻭَﺳَٓﺎﺋِﺮَ ﺍﻟْﺎَﻓَﺎﺕِ ﻭَ ﺗَﺤْﻔَﻈَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﺮٍّ ﻭَ ﺳُٓﻮﺀٍ ﻭَ ﺗَﺮْﺯُﻗَﻨَﺎ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻣَﺔَ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺎﻓِﻴَﺔَ ﻭَ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِٓ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

Ey Allah’ım, ey Rabbimiz! Bizi Cehennem ateşinden ve her türlü ateşten halâs eyle, muhafaza et, necat ver!

Allah’ım, bize âfiyet ver, bizi affet, bizi iyilerle birlikte pâk ve temiz diyarın olan Cennete koy.

Bunu sadece affınla yap, ey Mücîr! [kullarını azaptan koruyan]. Fazıl ve kereminle olsun, ey Gafur! [bütün günahları bağışlayan]

Ben, şu kıymetli ve şerefli isimlerinin, şu yüce ve lâtif sıfatlarının hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâma, ve onun âline ilahi ilmin salât ve selâm eyle!

Allah’ın ismiyle. Allah bana kâfi. Allah’tan başka ilâh yok. Allah her şeye şahit. De ki; O Allah’tır. Allah’ın dilediği olur. Rabbim Allah’tır. Allah’ın şânı yücedir. Allah âlîdir. Allah’a tevekkül edip güvendim. Allah onlara karşı sana kâfidir. O her şeyi işiten ve bilendir.

Bütün kusurlardan münezzehsin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah’ım! Eman ver bize, eman diliyorum. Sana olan medih ve senâları sayıp dökemiyorum. Sen, Zâtını övdüğün gibisin.

Ey Allah! [bütün kemâl sıfatlarını taşıyan hakikî Ma’bud olan]

Ey Rahman! [bütün mahlûkata rızık verip merhamet eden]

Ey Rahîm! [ahirette sâlih kullarına lütuflarda bulunacak olan]

Ey Gafûr! [bütün günahları bağışlayan]

Ey Şekûr! [kullarının ibâdet ve şükürlerine bol mükâfatla karşılık veren]

Zâtın için saydığın güzel isimlerin, yüce sıfatların ve eksiksiz kelimelerin hakkı için Senden istiyor ve yalvarıyorum ki, beni, anne-babamı, Üstadımız Said Nursî’yi, Nur Talebelerini ve bütün erkek ve kadın mümin ve Müslümanlardan hayatta olan ve ölenleri bağışla!

Bize öyle bir merhamette bulun ki, Senden başkasının merhametine ihtiyacımız kalmasın!

Dünyada ve ahirette ihtiyaçlarımızı yerine getir ve dilediğimizi ihsan eyle! Dünyadan ayrılırken son nefesimizi saâdet, şehâdet, ikram ve müjdeyle vermemizi nasip eyle!

Bizim adımıza Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmı lâyık ve müstahak olduğu şeylerle mükâfatlandır.

Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar bizi ne nefsimize, ne de yaratıklarından hiç birine havâle etme!

İşlerimizi ıslah edip, yoluna koy! Bizi, hiç zâil olmayan ilim ve sıyânetinle himâye eyle! Ayrı yaşanamayan desteğinle bizleri muhâfaza eyle, ey Celâl ve İkram Sahibi!

Bizden ve bu isimleri üzerinde taşıyan kimselerden cin, insan ve şeytanlardan gelecek âfetleri, yer sarsıntılarını ve Allah korkusundan meydana gelen dağ parçalanışlarını, tâun ve vebâ musîbetlerini, kem gözleri, vücut ağrılarını ve diğer felâketleri def eyle!

Bizi bütün şer ve kötülüklerden muhâfaza et.

Rahmetinle bize dünyada ve âhirette selâmet, âfiyet ve hayır nasip eyle, ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah, Efendimiz Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.), onun âl ve Ashâbına sallât ve selâm eylesin!

Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.