Risale:Hizb-i Azam-ı Kur'anî

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Hizb-ül Kur'an

(Bir yıla yayarak (Ramazan hariç) okumak isteyenlere kolaylık olması için 11 parçaya ayrılıp ayların adı baş kısma yazılmıştır)

Şevval[değiştir]

1. Fatiha[değiştir]

2. Bakara[değiştir]

3. Âl-i İmran[değiştir]

(Kısmen)

4. Nisâ'[değiştir]

5. Mâide[değiştir]

(Kısmen)

Zilkade[değiştir]

6. En'am[değiştir]

7. A'raf[değiştir]

8. Enfal[değiştir]

9. Tevbe[değiştir]

10. Yunus[değiştir]

Zilhicce[değiştir]

11. Hud[değiştir]

12. Yusuf[değiştir]

13. Ra'd[değiştir]

(Secde)

14. İbrahim[değiştir]

15. Hicr[değiştir]

16. Nahl[değiştir]

17. İsra'[değiştir]

(Secde)

Muharrem[değiştir]

18. Kehf[değiştir]

19. Meryem[değiştir]

20. Tâhâ[değiştir]

21. Enbiya[değiştir]

22. Hacc[değiştir]

(Secde)

23. Mü'minûn[değiştir]

Safer[değiştir]

24. Nur[değiştir]

25. Furkan[değiştir]

26. Şuara[değiştir]

27. Neml[değiştir]

(Secde)

28. Kasas[değiştir]

29. Ankebut[değiştir]

Rebiülevvel[değiştir]

30. Rum[değiştir]

31. Lukman[değiştir]

32. Secde[değiştir]

33. Ahzab[değiştir]

34. Sebe'[değiştir]

35. Fatır[değiştir]

Rebiülahir[değiştir]

36. Yâsin[değiştir]

37. Saffat[değiştir]

38. Sad[değiştir]

39. Zümer[değiştir]

40. Mü'min[değiştir]

41. Fussilet[değiştir]

(Secde)

Cemaziyelevvel[değiştir]

42. Şûrâ[değiştir]

43. Zuhruf[değiştir]

44. Duhan[değiştir]

45. Câsiye[değiştir]

46. Ahkaf[değiştir]

47. Muhammed (SAV)[değiştir]

48. Feth[değiştir]

49. Hucurat[değiştir]

50. Kaf[değiştir]

Cemaziyelahir[değiştir]

51. Zariyat[değiştir]

52. Tur[değiştir]

53. Necm[değiştir]

(Secde)

54. Kamer[değiştir]

55. Rahman[değiştir]

56. Vakıa[değiştir]

57. Hadid[değiştir]

59. Haşr[değiştir]

Recep[değiştir]

61. Saff[değiştir]

62. Cumua[değiştir]

64. Teğabun[değiştir]

65. Talak[değiştir]

67. Mülk[değiştir]

68. Kalem[değiştir]

69. Hakka[değiştir]

70. Mearic[değiştir]

71. Nuh[değiştir]

72. Cinn[değiştir]

73. Müzzemmil[değiştir]

74. Müddessir[değiştir]

75. Kıyamet[değiştir]

76. İnsan[değiştir]

77. Mürselat[değiştir]

Şaban[değiştir]

78. Nebe'[değiştir]

79. Naziat[değiştir]

80. Abese[değiştir]

81. Tekvir[değiştir]

82. İnfitar[değiştir]

83. Mutaffifin[değiştir]

84. İnşikak[değiştir]

85. Buruc[değiştir]

86. Tarık[değiştir]

87. A'lâ[değiştir]

88. Ğaşiye[değiştir]

89. Fecr[değiştir]

91. Şems[değiştir]

94. İnşirah[değiştir]

95. Tin[değiştir]

96. Alak[değiştir]

97. Kadr[değiştir]

99. Zilzal[değiştir]

103. Asr[değiştir]

108. Kevser[değiştir]

110. Nasr[değiştir]

112. İhlas[değiştir]

113. Felak[değiştir]

114. Nas[değiştir]