Risale:Sekine (Uzun)

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

ﺳَﻜِﻴﻨَﻪ‌

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ

Sekine
No Ayet(ler) Yeri Harf Sayısı
1 Fatiha 1/Neml 30 19
ﻓَﺮْﺩٌ ﺣَﻰٌّ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ﺣَﻜَﻢٌ ﻋَﺪْﻝٌ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ 19
2 Talak 7 19
3 Taha 111 20
4 Hadid 9 19
5 Nisa 16 19
6 Nisa 23/Nisa 129/Ahzab 24/Nisa 106 19
7 Nisa 149 19
8 Nisa 58 19
9 Ahzab 1/Nisa 24/Nisa 11/İnsan 30 19
10 Nisa 1 19
11 Fetih 1 19
12 Fetih 3 19
13 Maide 56 19
14-15 Bakara 20 vb. * Şura 19/Hud 66 20
16 Mümtehine 6/Hadid 24/Lokman 26 19
17 Tevbe 129 18
18 Al-i İmran 173 19
19 Enbiya 103 19
20 Duhan 8/A'raf 158 18
21 Mü'min 3 19
22 Yasin 11 19
23 Bakara 186 19
24 Bakara 151 20
25 Enfal 10/Al-i İmran 126 19
26 Al-i İmran 13 19
27 Rum 47 19
28 Şuara 118 19
29 Maide 52 19
30 Nisa 75 19
31 Kasas 21 19
32 Zümer 61 19
33 Enbiya 76 19
34 Mü'min 12 19
35 Kamer 42 19
36 Sebe 41 19
37 Tarık 4 19
38 Al-i İmran 27 19
39 Ankebut 17 19
40 Ahzab 31 19
41 Al-i İmran 174 19
42-43 Meryem 5 * Meryem 6 19
44 Al-i İmran 26 19
45 Talak 3 19
46 Taha 114/Mü'minun 116 19
47 Tevbe 40 (Benzer ayet: Fetih 26) 19
48-49 Al-i İmran 169 * Al-i İmran 170 19
50 Mü'minun 18 19
51 Şuara 79 19
52 İnsan 21 19
53 Zuhruf 11 19
54 Ahzab 19 19
55 Fussilet 44 18
56 Enbiya 69 19
57 En'am 122 19
58 Yunus 82 19
59 Maide 95 19
60 Yasin 65 19
61 Yasin 9 19
62-63 Bakara 171/Bakara 18 vb. * Yasin 9 19
64 Furkan 65 19
65 Kaf 19 19
66 Kalem 32 19
67 Kasas 77 19
68 Al-i İmran 154/Teğabun 4 19
69 Fatiha 5 19
70 Fatiha 6 19
71 Saffat 182/En'am 45 19
Toplam 1.353

(Besmeleden itibaren 171 defa okunur)

(*) İçinde yıldız işareti olan satırlardaki cümleler 2 farklı ayetten alınmıştır.