Risale:Tahmidiye (Hizb-ül Hakaik)

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Önceki Kısım: Münâcât-ül Kur'anHizb-ül HakaikHülâsat-ül Hülâsâ: Sonraki Kısım

Tahmidiye[değiştir]

ﺗَﺤْﻤِﻴﺪِﻳَﻪ

ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ

ﭼﻮﻗﺪﻧﺒﺮﻯ ﺑﻨﻢ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺮ ﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻗﻠﻤﻪ ﺍٓﻟﻨﻤﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﻠﻜﻤﺰﻙ ﺩﺭﺕ ﺍﺳﺎﺳﻨﺪﻥ ﺍﻙ ﺑﻴﻮﻙ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﻟﺎﻭﻥ ﺷﻜﺮﻙ ﺍﻙ ﮔﻨﻴﺶ ﻭ ﺍﻙ ﻳﻮﻛﺴﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪﺳﻨﻰ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺍﻳﺪﻥ ﻭ ﺑﻨﺪﻩ ﭼﻮﻕ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﺎﺩّﻯ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺧﺴﺘﻪﻟﻘﻠﺮﻙ ﺑﺮ ﻧﻮﻉ ﺷﻔﺎﺳﻰ ﺍﻟﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﺳﻢِ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻳﻠﻪ ﻃﻘﻮﺯ ﺍٓﻳﺎﺕِ ﻋﻈﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﭽﻴﻨﻪ ﺍﻟﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻃﻘﻮﺯ ﺩﻓﻌﻪ ﺷﻜﺮ ﻭ ﺣﻤﺪﻯ ﺍﻋﻈﻤﻰ ﺑﺮ ﻃﺮﺯﺩﻩ ﺍﻓﺎﺩﻩ ﺍﻳﻠﻪ ﺗﺤﻤﻴﺪﺍﺗﻚ ﻋﺪﺩﻟﺮﻯ ﺍﻳﻠﻪ ﺍﻭ ﺍﺷﻴﺎﻧﻚ ﻟﺴﺎﻥِ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻠﻪ ﺍﻳﺘﺪﻛﻠﺮﻯ ﺣﻤﺪ ﻭ ﺛﻨﺎﻳﻰ ﻧﻴّﺖ ﺍﻳﺪﻩﺭﻙ ﺍﻭ ﺣﺪﺳﺰ ﺣﻤﺪﻟﺮﻙ ﻳﻜﻮﻧﻨﻰ ﺍﻳﭽﻴﻨﻪ ﺍٓﻟﺎﻥ ﻋﻈﻤﺘﻠﻰ ﻭ ﮔﻨﻴﺶ ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻴﺪﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﺸﻜﺮّﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﻜﻴﻨﻪﺩﻩ ﻛﻰ ﺍﺳﻤﺎﺀِ ﺳﺘّﻪﻧﻚ ﻣﻌﻈّﻢ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺑﺮ ﺩﺭﺳﻴﺪﺭ.

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ٭ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ

Allah en büyüktür. (10 defa)

1. Kısım (23. Gün)[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺍِﺳْﻢٍ ﻣِﻦْ ﺍَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺻِﻔَﺔٍ ﻣِﻦْ ﺻِﻔَﺎﺗِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺗَﺠَﻠِّﻴَﺎﺕِ ﺍَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻪِ ﻭَ ﺻِﻔَﺎﺗِﻪِ ﺟَﻞَّ ﺟَﻠﺎَﻟُﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﺯَﻝِ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺎَﺑَﺪِ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ

Allah en büyüktür. (10 defa)

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

Allah'a ve birliğine, her bir ismine ve her bir sıfatına îmân etmeyi bizlere nasîb ettiği için; Bütün güzel isimler ve en yüce sıfatların sahibi ve her türlü kusurdan münezzeh, azameti pek yüce, âlemlerin Rabbi olan Allah'a, isimlerinin ve sıfatlarının bütün tecellîleri sayısınca ezelden ebede kadar hamd olsun. Ondan başka İlâh yoktur.

2. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮِّﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺤَﻤَّﺪِﻳَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺑِﻬَﺎ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﻭَ ﻛَﻤَﺎﻟﺎَﺗِﻪِ ﻭَ ﺛَﻤَﺮَﺍﺗِﻪِ ﻭَ ﻓَﻮَٓﺍﺋِﺪِﻩِ ﻭَ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕِ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺍَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﻭَ ﺍُﻣَّﺘِﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

Hazret-i Muhammed'in peygamberliğini ve ona îmân etmeyi bizlere nasîb ettiği için; Muhammed Sallallâhü Aleyhi Vesellem'in iyilikleri, kemâlâtı, (peygamberliğinin) güzel neticeleri ve faydaları sayısınca.. Ve yine onun mübarek nesli ve ehl-i beytinin, ashabının ve ümmetinin bütün iyilikleri adedince, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

3. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺑِﻪِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻣَﻌَﺎﻥِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺍﻟْﻤُﺘَﺼَﻮَّﺭَﺓِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﻓْﻬَﺎﻡِ ﻭَ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻛَﻠِﻤَﺎﺗِﻪِ ﻭَ ﺣُﺮُﻭﻓَﺎﺗِﻪِ ﺍﻟْﻤُﺘَﻤَﺜِّﻠَﺔِ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻬَﻮَٓﺍﺀِ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺧِﺮِ ﺍﻟﺰَّﻣَﺎﻥِ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

Kur'ân'ı ve ona îmân etmeyi bizlere nasîb ettiği için; Kur'ân'ın zihinlerde tasavvur edilen ma'nâları adedince ve onun kıyamete kadar (okunmasıyla) havada teşekkül eden bütün kelimeleri ve harfleri adedince, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

4. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻟْﻤَﻠَٓﺌِﻜَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺮُّﻭﺣَﺎﻧِﻴَّﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻧَﺎﻡِ ﻭَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻭَ ﺗَﺤْﻤِﻴﺪَﺍﺗِﻬِﻢْ ﻭَ ﺗَﻜْﺒِﻴﺮَﺍﺗِﻬِﻢْ ﻭَ ﺗَﻬْﻠِﻴﻠﺎَﺗِﻬِﻢْ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻣَﺎﻥِ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

İmân, Kur'ân ve İslâm ni'metlerini bizlere nasîb ettiği için; Meleklerin, ruhanîlerin, umûm mahlûkâtın ve onların bütün zamanlardaki tesbîhleri, hamdleri, tekbîrleri, tehlîlleri adedince, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

5. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻟﻨُّﺠُﻮﻡِ ﻭَ ﺣَﺮَﻛَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺳَﻜَﻨَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺫَﺭَّﺍﺗِﻬَﺎ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

İmân ve Kur'ân ni'metlerini bizlere nasîb ettiği için; Yıldızlar adedince ve onların bütün hareketleri, durmaları ve zerreleri adedince, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

6. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺗَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَ ﺍَﻭْﺭَﺍﻗِﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﺯْﻫَﺎﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﺍَﺛْﻤَﺎﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﺑُﺬُﻭﺭِﻫَﺎ ﻭَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺤْﻤِﻴﺪَﺍﺗِﻬَﺎ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

İmân ve Kur'ân ni'metlerini bizlere nasîb ettiği için; Bitkiler ve ağaçlar adedince ve onların bütün yaprakları, çiçekleri, meyveleri, tohumları, tesbihleri ve hamdleri sayısınca, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

7. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻟﻄُّﻴُﻮﺭِ ﻭَ ﺍﻟﻄُّﻮَﻳْﺮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴْﻮَﺍﻧَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺤُﻮَﻳْﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﺍَﺻْﻮَﺍﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﻧْﻔَﺎﺳِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺤْﻤِﻴﺪَﺍﺗِﻬَﺎ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

İmân ve Kur'ân ni'metlerini bizlere nasîb ettiği için; Kuşlar, sinek ve kelebekler, hayvanlar ve hayvancıklar ve onların bütün sesleri, nefesleri tesbihleri ve hamdleri sayısınca, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

8. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَٓﻰ ﺍِﻧْﻌَﺎﻣَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺎَﻃْﻌِﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨِّﻌَﻢِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﻃْﻌِﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨِّﻌَﻢِ ﻭَ ﺍَﻧْﻮَﺍﻋِﻬَﺎ ﻭَ ﺭَﻭَٓﺍﺋِﺤِﻬَﺎ ﻭَ ﻃُﻌُﻮﻣِﻬَﺎ ﻭَ ﺍَﺟْﺰَٓﺍﺋِﻬَﺎ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

Türlü türlü yiyecek ve ni'metlerini bizlere nasîb ettiği için; Bütün yiyecekler ve ni'metler ve bunların çeşitleri, kokuları, tatları ve parçaları adedince, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

9. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَٓﻰ ﺍِﻧْﻌَﺎﻣَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺑِﺮِﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَ ﺑِﻠَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﻤِﻌْﺮَﺍﺝِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺮَٓﺍﺋَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺮَّﻏَٓﺎﺋِﺐِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻋَﺎﺷِﺮَﺍﺕِ ﺩَﻗَٓﺎﺋِﻖِ ﻟَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ ﻭَ ﻟَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟْﻤِﻌْﺮَﺍﺝِ ﻭَ ﻟَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟْﺒَﺮَٓﺍﺋَﺔِ ﻭَ ﻟَﻴْﻠَﺔِ ﺍﻟﺮَّﻏَٓﺎﺋِﺐِ ﻭَ ﻋَﺎﺷِﺮَﺍﺕِ ﺩَﻗَٓﺎﺋِﻖِ ﺷَﻬْﺮِ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ ﻭَ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣُﺮُﻭﻓَﺎﺕِ ﺭِﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟْﻤَﻜْﺘُﻮﺑَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻘْﺮُٓﻭﺋَﺔِ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺧِﺮِ ﺍﻟﺰَّﻣَﺎﻥِ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

İmân, Kur'ân ve Risâle-i Nûr ni'metleri ile Leyle-i Kadir, Mi'râc, Berâet ve Regâib ni'metlerini bizlere nasîb ettiği için; Kadir Gecesi'nin, Mi'râc Gecesi'nin, Berâet Gecesi'nin, Regâib Gecesi'nin dakikalarının âşireleri adedince.. Ve yine Ramazan Ayı'nın dakikalarının âşireleri adedince.. Ve Risâle-i Nûr'un kıyamete kadar yazılan ve okunan bütün harfleri sayısınca, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

10. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺛَﻮَﺍﺑَﺎﺕِ ﻗِﺮَٓﺍﺋَﺔِ ﻛَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺣُﺮُﻭﻓِﻪِ ﻣِﻦْ ﺍَﻭَّﻝِ ﺍﻟﻨُّﺰُﻭﻝِ ﺍِﻟَٓﻰ ﺍَﺧِﺮِ ﺍﻟﺰَّﻣَﺎﻥِ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

Kur'ân ni'metini bizlere nasîb ettiği için; İlk nüzûlünden kıyamete kadar Kur'ân kelimelerinin ve harflerinin okunmasından hâsıl olan bütün sevablar adedince, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

11. Kısım (24. Gün)[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻣِﻴَّﺔِ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﻫِﻰَ ﻣَﺮْﺿِﻴَّﺎﺕُ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕِ ﺍﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

İmân ni'metini ve âlemlerin Rabbi'nin razı olduğu İslâmiyet ni'metini bizlere nasîb ettiği için; Mü'min ve mü'mineler, müslim ve müslimelerin bütün iyilikleri adedince, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

12. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺫَﺭَّﺍﺕِ ﺍﻟْﻜَٓﺎﺋِﻨَﺎﺕِ ﻭَ ﻣُﺮَﻛَّﺒَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻬَﺎ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

Kur'ân ve İmân ve Risâle-i Nûr ni'metlerini bizlere nasîb ettiği için; Kâinatın bütün zerreleri, terkîbleri ve tesbihleri adedince, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

13. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍَﻭْﺭَﺍﻕِ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَ ﺍَﻣْﻮَﺍﺝِ ﺍﻟْﺒِﺤَﺎﺭِ ﻭَ ﻗَﻄَﺮَﺍﺕِ ﺍﻟْﺎَﻣْﻄَﺎﺭِ ﻭَ ﻧَﻐَﻤَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﻃْﻴَﺎﺭِ ﻭَ ﻟَﻤَﻌَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﻧْﻮَﺍﺭِ ﻭَ ﺑُﺬُﻭﺭِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻫَﺎﺭِ ﻭَ ﻧُﻮَﺍﺗَﺎﺕِ ﺍﻟْﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﻋْﺼَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﻗْﻄَﺎﺭِ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

Kur'ân, İmân ve İslâm ni'metlerini bizlere nasîb ettiği için; Bütün asırlar boyunca her yerdeki ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, yağmurların damlaları ve kuşların nağmeleri, nurların parıltıları, çiçeklerin tohumları ve meyvelerin çekirdekleri adedince, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

14. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍٓﻥِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎﺩِﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻮَﺍﻟِﻴﺪِ ﻭَ ﺧَﺎﺻِّﻴَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺛَﻤَﺮَﺍﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﻣَﻨَﺎﻓِﻌِﻬَﺎ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

İmân ve Kur'ân ni'metlerini bizlere nasîb ettiği için; Ma'denler, meydana gelen varlıklar ve bunların bütün hususiyetleri, meyveleri ve faydaları sayısınca, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

15. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍﻟْﺎَﻣْﻠﺎَﻙِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﻭَﺍﺡِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺲِ ﻭَ ﺍﻟْﺠَٓﺎﻥِّ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺒَﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻴْﻮَﺍﻥِ ﻭَ ﺗَﺤْﻤِﻴﺪَﺍﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺎﺗِﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﺎَﺯْﻣَﺎﻥِ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

İmân, Kur'ân ve İslâm ni'metlerini bizlere nasîb ettiği için; Melekler, ruhlar, insanlar, cinler, bitkiler, hayvanlar ve bunların bütün zamanlardaki hamdleri ve tesbîhleri adedince, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

16. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻧِﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﻣَـﻠَﺎَ ﺍﻟْﺒَﺮَّ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮَ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵَ ﻭَ ﺍﻟْﻜُﺮْﺳِﻰَّ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽَ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَٓﺎﺀَ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

Kur'ân, İmân ve Risâle-i Nûr ni'metlerini bizlere nasîb ettiği için; Karaları, denizleri, Arşı, Kürsîyi, yeri ve göğü dolduracak kadar, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

17. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺑِﻬَﺎ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﻣَـﻠَﺎَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓَ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

Âhireti ve ona îmân etmeyi bizlere nasîb ettiği için; Dünya ve âhiret dolusu, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

18. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﺑِﻬَﺎ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﻣَـﻠَﺎَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺎﺕِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺍِﻧْﻌَﺎﻣَﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻫْﻠِﻬَٓﺎ ﺍَﺑَﺪَ ﺍﻟْﺎَﺑِﺪِﻳﻦَ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

Cenneti ve ona îmân etmeyi bizlere nasîb ettiği için; Cennetler dolusu ve o cennetlerin ehline ebedî olarak yapacağı bütün ikram ve ihsanlar sayısınca, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

19. Kısım[değiştir]

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ٭ ﺣَﻰٌّ ٭ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ٭ ﺣَﻜَﻢٌ ٭ ﻋَﺪْﻝٌ ٭ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ ٭ ﻓَﺎَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ٭ ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ ﻓَﺮِﺣِﻴﻦَ ﺑِﻤَٓﺎ ﺍَﺗَﻴﻬُﻢْ ٭ ﺳَﻠﺎَﻡٌ ﻗَﻮْﻟﺎً ﻣِﻦْ ﺭَﺏٍّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ ٭ ﻳَﺎ ﻧَﺎﺭُ ﻛُﻮﻧِﻰ ﺑَﺮْﺩًﺍ ﻭَ ﺳَﻠﺎَﻣًﺎ ٭ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَ ﺷِﻔَﺎﺀٌ ﻭَ ﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَٓﺎﺀٌ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﻴﻦَ ٭ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞٍّ ﻣِﻦْ ﻧِﻌَﻤِﻪِ ﺣَﻤْﺪًﺍ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻛُﻞِّ ﻧِﻌَﻤِﻪِ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻠِﻴﻖُ ﺑِﺠَﻨَﺎﺑِﻪِ ﺟَﻞَّ ﺟَﻠﺎَﻟُﻪُ

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • O, tek ve bir olan Ferd'dir.
 • Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.
 • Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.
 • Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.
 • Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.
 • Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.
 • Allah, onun kalbine itmi'nân, sükûnet ve huzur indirmiştir. (Tevbe, 40)
 • En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez. (Enbiyâ, 103)
 • Onlar (Allah'ın) kendilerine verdiği şeylerle sevinç ve ferah içinde (Rableri katında) rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmrân, 169-170)
 • Çok merhametli Rab'den (onlara) hitaben (bir de) selâm vardır. (Yâsin, 58)
 • Ey ateş! (İbrahim'e karşı) serin ve selâmetli ol. (Enbiyâ, 69)
 • (Kur'ân) îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır. (Fussılet, 44)
 • Biz Kur'ân'dan bütün mü'minler için bir şifâ ve bir rahmet indiriyoruz! (İsrâ, 82)

Bize ihsan ettiği her bir ni'met için; Lâyık olduğu şekilde ve bütün ni'metleri sayısınca, Azamet ve celâl sahibi ve âlemlerin Rabbi olan yüce Allah'a hamd olsun.

Dua[değiştir]

ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺮْﺩُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻰُّ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﻴُّﻮﻡُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻜَﻢُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﺪْﻝُ ٭ ﻳَﺎ ﻗُﺪُّﻭﺱُ ٭ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍِﺳْﻤِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢِ ﻭَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺍَﻳَﺎﺕِ ﻓُﺮْﻗَﺎﻧِﻚَ ﺍﻟْﺎَﺣْﻜَﻢِ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺭَﺳُﻮﻟِﻚَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡِ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﺫَﺭَّﺍﺕِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻧَﺎ ﻭَ ﺑِﻌَﺪَﺩِ ﻋَﺎﺷِﺮَﺍﺕِ ﺩَﻗَٓﺎﺋِﻖِ ﻋُﻤْﺮِﻧَﺎ ﻭَ ﺣَﻴَﺎﺗِﻨَﺎ ﻭَ ﺍَﻧْﺰِﻝْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻃَﻠَﺒَﺔِ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟﺴَّﻜِﻴﻨَﺔَ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻤْﻜِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻃْﻤِﺌْﻨَﺎﻥَ ﻛَﻤَٓﺎ ﺍَﻧْﺰَﻟْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﺍﻟْﻤُﺨْﺘَﺎﺭِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﻭَ ﺍَﻧْﺰِﻝْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻃَﻠَﺒَﺔِ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟﺴَّﻜِﻴﻨَﺔَ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥَ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﺺَ ﻭَ ﺍﻟْﻴَﻘِﻴﻦَ ﺍﻟْﻜَﺎﻣِﻞَ ﻭَ ﺍﻟﻨِّﻴَّﺔَ ﺍﻟﺼَّﺎﺩِﻗَﺔَ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﺘَﺎﻧَﺔَ ﺍﻟْﺎَﺗَﻢَّ ﻓِﻰ ﺧِﺪْﻣَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَ ﺍَﻣِﻦْ ﻓَﺰَﻋَﻨَﺎ ﺑِﺪَﻓْﻊِ ﺍﻟْﺒِﺪْﻋِﻴَّﺎﺕِ ﺍﻟْﻬَٓﺎﺋِﻠﺎَﺕِ ﻋَﻦْ ﺷَﻌَٓﺎﺋِﺮِ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﻭَ ﻓَﺮِّﺡْ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨَﺎ ﺑِﺎِﻋْﻠﺎَﻥِ ﺍﻟﺸَّﻌَٓﺎﺋِﺮِ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻣِﻴَّﺔِ ﻋَﻦْ ﻗَﺮِﻳﺐِ ﺍﻟﺰَّﻣَﺎﻥِ ﻭَ ﺑِﻨَﺸْﺮِ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺑِﻜَﻤَﺎﻝِ ﺍﻟﺮَّﻭَﺍﺝِ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻢِ ﺍﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻡِ ﻭَ ﺳَﻠِّﻤْﻨَﺎ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﺩِﻳﻨَﻨَﺎ ﻭَ ﺳَﻠِّﻢْ ﺭَﺳَٓﺎﺋِﻞَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَ ﻃَﻠَﺒَﺘَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺗَﺠَﺎﻭُﺯِ ﺍﻟْﻤُﻠْﺤِﺪِﻳﻦَ ﻭَ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﺭْﺯُﻕْ ﺍُﺳْﺘَﺎﺫَﻧَﺎ ﺳَﻌِﻴﺪَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭْﺳِﻰ ﺭَﺿِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻭَ ﺍﺭْﺯُﻕْ ﻃَﻠَﺒَﺔَ ﺭِﺳَﺎﻟَﺔِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻣَﺔَ ﻭَ ﺍﻟْﻌَﺎﻓِﻴَﺔَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻭَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮَﺓِ ﻭَ ﺍﺷْﻒِ ﺍَﻣْﺮَﺍﺿَﻨَﺎ ﻭَ ﺍﺟْﻌَﻞِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥَ ﺷِﻔَٓﺎﺀً ﻟَﻨَﺎ ﻭَ ﻟَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺩَٓﺍﺀٍ ﻭَ ﺍﺟْﻌَﻠْﻨَﺎ ﻭَ ﺍﺟْﻌَﻠْﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﺎﻣِﺪِﻳﻦَ ﺍﻟﺸَّﺎﻛِﺮِﻳﻦَ ﺩَٓﺍﺋِﻤًﺎ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِٓ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﺍَﻣِﻴﻦَ ﺍَﻣِﻴﻦَ

Ey ezel ve ebed sultanı ve bütün güzel isimlerin ve en yüce sıfatların sahibi olan Allah!

Ey sonsuz merhamet sahibi olup, bu dünyada mü'min veya kâfir, iyi ya da kötü ayırt etmeden bütün mahlûkâtına ni'met veren Rahman!

Ey nihayetsiz rahmet ve mağfiret sahibi olup, âhirette sâdece mü'minlere ni'met veren Rahîm!

Ey tek ve bir olan Ferd!

Ey hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy!

Ey bütün mevcudat kendisi ile varlıkta kalan Kayyûm!

Ey adalet ve hikmetle hükmeden Hakem!

Ey sonsuz adalet sahibi olan Adl!

Ey her kusurdan münezzeh olan Kuddûs!

İsm-i A'zam'ının hakkı için ve Furkân-ı Ahkem'inin âyetleri hakkı için Resûl-ü Ekrem'in olan Efendimiz Muhammed'e, vücûdumuzun zerreleri, ömrümüzün ve hayatımızın dakikalarının âşireleri sayısınca salât eyle. Seçkin Peygamberinin -ona salât ve selâm olsun- üzerine indirdiğin gibi, bizim ve Risâle-i Nûr Talebelerinin kalblerine de itmi'nân, sükûnet ve huzur indir. Bizim ve bütün Risâle-i Nûr Talebelerinin üzerine îmân ve Kur'ân hizmetinde itmi'nân, sükûnet ve huzur, hâlis bir îmân, tam şübhesiz bir kanâat, sâdık bir niyet ve sarsılmaz bir metanet indir. Korkunç bid'aları İslâm şeâirinin üzerinden def ederek, korkumuzu ve dehşetimizi gider, endişemizi emniyete çevir. En yakın zamanda İslâmiyet'in şeâirini ilân etmekle ve Risâle-i Nûr'u İslâm âleminde tam rağbet görecek şekilde neşretmekle kalblerimizi ferahlandır. Bizi, dinimizi, Risâle-i Nûr'u ve Talebelerini din düşmanlarının saldırılarından emîn kıl. Hem bize, hem üstâdımız Said Nursî'ye -Allah ondan razı olsun-, hem Risâle-i Nûr Talebelerine dinde, dünyada ve âhirette selâmet, sıhhat ve afiyet nasîb eyle. Hastalıklarımıza şifâ ver. Kur'ân'ı, bizim ve Risâle-i Nûr Talebelerinin bütün hastalıklarına şifâ kıl. Bizi ve onları dâima sana hamd edip şükredenlerden eyle. Âmîn! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsûstur.

Allahü Teâlâ, Efendimiz Muhammed'e ve onun bütün mübarek nesline ve ehl-i beytine ve ashabına salât eylesin. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Önceki Kısım: Münâcât-ül Kur'anHizb-ül HakaikHülâsat-ül Hülâsâ: Sonraki Kısım