Risale:Rumuzat-ı Semaniye

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Risale-i Nur Külliyatından

Yirmi Dokuzuncu Mektub'un İkinci Makamı

Müellifi

Bedîüzzaman Said Nursî

YİRMİ DOKUZUNCU MEKTUB'UN İKİNCİ MAKAMI

Nüket-i i'caziyeye me'haz olacak bir fihriste-i Kur'aniyedir.

Sual: En mühim hakaik-i Kur'aniye ve imaniye ile meşgul olduğun halde, neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade manadan uzak olan huruf-u hecaiyenin adetlerinden, tevafuklarından bahsediyorsun?

Elcevap: Çünkü bu meş'um zamanda Kur'an'ın bir temel taşı olan hurufuna hücum ediliyor ve onların tebdiline çalışıyorlar.

Bu risalenin sebeb-i telifi: Kur'an'ın tercümesini Kur'an yerinde camilerde okutmak olan dehşetli sû-i kasdına karşı bir nevi mukabeledir.

Onun için ziyade tafsilat ve lüzumsuz bahisler girmiş. Fakat o mücahidane ve heyecanlı mukabelede kıymettar bir gaybî anahtarı hissedip meczubane araştırmak içinde lüzumsuz tafsilat ve zayıf ve pek ince emareler dahi girmiş.

Kalbime geldi ki Yirmi Dokuzuncu Mektub'un gayet ehemmiyetli ve lüzumlu ve parlak ve îcazlı olan Birinci Makam'ı, bu İkinci Makam'ın bütün kusuratını ve israfatını affettirir.

Ben de kemal-i sürurla şükrettim, o kusurlarımı unuttum.