Risale:Risale-i Nur

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
21.16, 6 Şubat 2023 tarihinde Turker (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 33757 numaralı sürüm

Risale-i Nur'dan okumak istediğiniz kısmı aşağıdan seçebilirsiniz.

Evrad makamında okunabilen parçalar için Evrad sayfasına gidin.

Büyük boy kitaplar:

 1. Sözler
 2. Mektubat
 3. Lem'alar
 4. Şuâlar
 5. Tarihçe-i Hayat
 6. İşarat-ül İ'caz
 7. Mesnevi-i Nuriye
 8. Asâ-yı Musa
 9. Barla Lahikası
 10. Kastamonu Lahikası
 11. Emirdağ Lahikası-1 ve Emirdağ Lahikası-2([1])
 12. Sikke-i Tasdik-i Gaybi

Orta boy kitaplar:

 1. Muhakemat
 2. İman ve Küfür Muvazeneleri

Küçük boy kitaplar:

 1. Âyet-ül Kübrâ
 2. Bediüzzaman Cevap Veriyor
 3. Beyanat ve Tenvirler
 4. Divan-ı Harb-i Örfî
 5. Elhüccet-üz Zehrâ
 6. Ene ve Zerre Risalesi
 7. Esma-i Sitte
 8. Gençlik Rehberi
 9. Hakikat Nurları
 10. Hanımlar Rehberi
 11. Hastalar Risalesi
 12. Haşir Risalesi
 13. Hizmet Rehberi
 14. Hutbe-i Şamiye
 15. İçtihad Risalesi
 16. İhlas Risalesi
 17. İhtiyarlar Risalesi
 18. İman Hakikatleri
 19. Konferans
 20. Küçük Sözler
 21. Lâtif Nükteler
 22. Meyve Risalesi
 23. Miftâh-ul İman
 24. Mi'rac ve Şakk-ı Kamer Risaleleri
 25. Mirkat-üs Sünnet
 26. Misbah-ul İman
 27. Mu'cizât-ı Ahmediye
 28. Mu'cizât-ı Kur'aniye
 29. Münâcât
 30. Münazarat
 31. Nur Aleminin Bir Anahtarı
 32. Nur Çeşmesi
 33. Nur'un İlk Kapısı
 34. Otuz Üç Pencere
 35. Rahmet ve Şefkat İlaçları
 36. Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri
 37. Sünuhat-Tulûat-İşârât
 38. Tabiat Risalesi
 39. Uhuvvet Risalesi
 40. Üstad Hz.'nin Hulusi Ağabeye Gönderdiği Mektuplar
 41. Yirmi Üçüncü Söz
 42. Zühret-ün Nur

Diğer risaleler ve parçalar:

 1. Âsâr-ı Bedîiyye
 2. Tılsımlar
 3. Sirac-ün Nur
 4. Fihrist Risalesi
 5. Zülfikâr
 6. Ta'likât[2]
 7. Kızıl İcaz
 8. Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Abdurrahman)[3]
 9. 28. Mektup'un 6. Meselesi (Vehhabi meselesi)
 10. Keramet-i Gavsiye Risalesi (8. Lem'a)
 11. Keramet-i Aleviyye risaleleri
 12. Şualar, 14. Şua, Hata-Savab Cedveli
 13. Maidet-ül Kur'an (Tılsımlar Mecmuasının Zeyli)
 14. Hazinet-ül Bürhan (Tılsımlar Mecmuasının Zeyli)
 15. İnna A'tayna'nın Sırrı
 16. Kenz-ül Arş Duasının Feyzinden Gelen Nükteler
 17. Gayrı Münteşir (Neşredilmemiş) Kısımlar
 18. Mahkeme Müdafaaları
 19. İşarat-ül İ'caz (A. Badıllı Tercümesi)
 20. Mesnevi-i Nuriye (A. Badıllı Tercümesi)
 21. Rumuzat-ı Semaniye
 22. İmana Medar Âlî Bir Tefekkürname, Tevhide Dair Yüksek Bir Marifetname: 29. Lem'a-yı Arabî
 23. Arabî Münacat Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Otuz birinci Lem'a'nın Üçüncü Şuaı olan Risale-i Münacattan Arabi bir parçadır. Gelen âyet-i uzmanın A'zamî bir tefsiridir." dediği Arapça bir münacat.
 24. Arabi El-Hüccet-üz Zehrâ Risalesi: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Çok ehemiyetli Arabi bir risaleciktir. El hüccet-üz zehrâ risalesinden bir kısmının bir hülasasıdır" dediği Arapça bir parça.
 25. Hizb-ül Mesnevi-ül Arabî: Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında "Risale-i Nur'dan ehemmeyetle intişar eden Arabî Mesnevi-i Nuriye'nin içindeki kıymettar risalelerde eski Said'in yeni Said'e inkılabı zamanında dergh-ı ilahiyeye karşı münacatları, istiğfarları, tesbihatları ilm-el yakin derecesinde imanî şehadetlerinden parçalardır" dediği Arapça bir parça.
 26. Ettefekkür-ul İmaniyyür Refi': Yirmidokuzuncu Lem'a-i Arabiye'nin İkinci Babı olarak te'lif edilmiştir. Şualarda geçen ve bir kısmının Abdülmecid abi tarafından yapılan tercümesi için 'Yirmi Dokuzuncu Lem’a’dan İkinci Bab'a bakabilirsiniz.
 27. Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı (Hamza)
 28. Kur'an Hattı Risaleler
 29. Ayet ve Hadis Mealleri

Yukarıdaki büyük boy kitapların metinleri Hizmet Vakfı Risale-i Nur Külliyatı Resmi Sitesinden[4], Bediüzzaman Cevap Veriyor ile Hizmet Rehberi dışında kalan küçük boy kitaplar ile Âsâr-ı Bedîiyye, Tılsımlar mecmualarının metinleri ve Risalelerde geçen Ayet ve Hadislerin Mealleri Risale-i Nur Okuma Android[5] uygulamasından, 18. Lem'a risaleonline.com[6] adresinden, Maidet'ül Kur'an ve Hazinet'ül Bürhan nurdersi.com[7] adresinden, Bediüzzaman Cevap Veriyor ve Hizmet Rehberi küçük kitapları ile Siracunnur, Zülfikar ve Fihrist Risalesi risaleoku.com[8] adresinden, Sırr-ı İnna Atayna ersinmiman.com[9] adresinden, Üstad Hz.'nin Hulusi Ağabeye Gönderdiği Mektuplar küçük risalesinin metni hulusiyahyagil.com[10] adresinden ve Gayrı Münteşir kısımlar, Müdafaat, Kızıl İ'caz, Mesnevi Badıllı Tercümesi, İşaratül İ'caz Badıllı Tercümesi, Rumuzat-ı Semaniye ve Cevşen vb. dualarının mealleri Rnk.v2011.07.06 yazılımından alınmıştır.

Kaynakça[değiştir]