Risale:Zülfikar

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Risale-i Nur Külliyatı’ndan

Zülfikar

Mu'cizât-ı Ahmediye ve Kur'âniye Mecmuası

Müellifi

Bediüzzaman Said Nursî

Risale-i Nur'un bütün eczalarını iki sene hem Ankara hem Denizli mahkemeleri ve ehl-i vukufu tetkikten sonra hem beraetimize hem umum Risale-i Nur eczalarını bana teslime müttefikan karar vermelerine binaen, neşirlerine bir mani yoktur. Bana verilen Risale-i Nur'dan birisi, bu mecmuanın eczalarıdır.

Said Nursî