Risale:Ta'likat

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

(Bu maddede Talikat kitabının orijinali ve https://risaleinuregitimprogrami.com/ İnternet sitesi tarafından "Protranslate" firmasına yaptırılan tercümesi verilmiştir.)

Mantık İlmi Hakkında Gelenbevî’nin el-Burhân İsimli Kitabına Bedîuzzaman Saîd Nursî’nin yaptığı Hâşiyeler ve Haşiyelerdeki Ta‘lîkât Üzerine Yaptığı Rümuzlar