Risale:Dua-i İsm-i A'zam (Hizb-ül Hakaik)

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden

Önceki Kısım: Duâ-i Tercüman-ı İsm-i A'zamHizb-ül HakaikMünâcât-ül Kur'an: Sonraki Kısım

Duâ-i İsm-i A'zam (17. Gün)[değiştir]

Resûlullâh Sallallâhü Aleyhi ve Sellem bir gün mescidde oturuyordu. Cibrîl Aleyhisselâm geldi ve şöyle dedi: Esselamü aleyke yâ Resullullah..

Resûlullâh Sallallâhü Aleyhi Vesellem onun selâmına cevab verdi. Sonra Cibrîl Aleyhisselâm şöyle dedi:

Allah, sana ve ümmetine selâm ediyor. Sana ve ümmetine bu duayı hediye etti. Kim onu okur veya üzerinde taşırsa, Allah onun günahlarını affeder. Velev ki, günahları denizlerin kumları adedince olsun. (Mecmûatü'l-Ahzâb, Muhyiddîn-i Arabî cildi s.211)

ﺩُﻋَٓﺎﺀِ ﺍِﺳْﻢِ ﺍَﻋْﻈَﻢْ‌

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻳَﺎ ﺟَﻤِﻴﻞُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺮِﻳﺐُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﻭُٔﻑُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻄُﻮﻑُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻌْﺮُﻭﻑُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻒُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺣَﻨَّﺎﻥُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﻨَّﺎﻥُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺩَﻳَّﺎﻥُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﻣَﺎﻥُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺳُﻠْﻄَﺎﻥُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺴْﺘَﻌَﺎﻥُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺤْﺴِﻦُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﺘَﻌَﺎﻝُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﻦُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺠِﻴﺪُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺮْﺩُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻭِﺗْﺮُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَٓﺎ ﺍَﺣَﺪُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﻤَﺪُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣَﺤْﻤُﻮﺩُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺻَﺎﺩِﻕَ ﺍﻟْﻮَﻋْﺪِ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻰُّ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻨِﻰُّ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺷَﺎﻓِﻰ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻛَﺎﻓِﻰ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻣُﻌَﺎﻓِﻰ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺑَﺎﻗِﻰ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻫَﺎﺩِﻯ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺩِﺭُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺳَﺎﺗِﺮُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻗَﻬَّﺎﺭُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﺟَﺒَّﺎﺭُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭ ﻳَﺎ ﻓَﺘَّﺎﺡُ ﻳَٓﺎ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ٭

ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻛْﺮَﺍﻡِ ٭ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺎَﺳْﻤَٓﺎﺀِ ﻛُﻠِّﻬَٓﺎ ﺍَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻰَ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻝِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﺍﺭْﺣَﻢْ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﻛَﻤَﺎ ﺻَﻠَّﻴْﺖَ ﻭَ ﺳَﻠَّﻤْﺖَ ﻭَ ﺑَﺎﺭَﻛْﺖَ ﻭَ ﺭَﺣِﻤْﺖَ ﻭَ ﺗَﺮَﺣَّﻤْﺖَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍِﺑﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻝِ ﺍِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﺭَﺑَّﻨَٓﺎ ﺍِﻧَّﻚَ ﺣَﻤِﻴﺪٌ ﻣَﺠِﻴﺪٌ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٭

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

Yâ Cemîl Yâ Allah.. Yâ Karîb Yâ Allah.. Yâ Mucîb Yâ Allah.. Yâ Habîb Yâ Allah..

Yâ Raûf Yâ Allah.. Yâ Atûf Yâ Allah.. Yâ Ma'rûf Yâ Allah.. Yâ Latîf Yâ Allah..

Yâ Azîm Yâ Allah.. Yâ Hannân Yâ Allah.. Yâ Mennân Yâ Allah.. Yâ Deyyân Yâ Allah..

Yâ Subhân Yâ Allah.. Yâ Emân Yâ Allah.. Yâ Burhân Yâ Allah.. Yâ Sultân Yâ Allah..

Yâ Müsteân Yâ Allah.. Yâ Muhsin Yâ Allah.. Yâ Müteâl Yâ Allah.. Yâ Rahmân Yâ Allah..

Yâ Rahîm Yâ Allah.. Yâ Kerîm Yâ Allah.. Yâ Mecîd Yâ Allah.. Yâ Ferd Yâ Allah..

Yâ Vitr Yâ Allah.. Yâ Ehad Yâ Allah.. Yâ Samed Yâ Allah.. Yâ Mahmûd Yâ Allah..

Yâ Sâdık-al Va'd Yâ Allah.. Yâ Aliyy Yâ Allah.. Yâ Ganiyy Yâ Allah.. Yâ Şâfî Yâ Allah..

Yâ Kâfî Yâ Allah.. Yâ Muâfî Yâ Allah.. Yâ Bâkî Yâ Allah.. Yâ Hâdî Yâ Allah..

Yâ Kâdir Yâ Allah.. Yâ Sâtir Yâ Allah.. Yâ Kahhâr Yâ Allah.. Yâ Cebbâr Yâ Allah..

Yâ Gaffâr Yâ Allah.. Yâ Fettâh Yâ Allah..

Ey göklerin ve yerin Rabbi, ey Celâl ve İkram sahibi!

Senin bütün bu isimlerinin hakkı için seni bilip tanımanın nuru hürmetine, seni sevmenin nuru hürmetine ve sennin her şeyi koruyup gözeticiliğinin nûru hürmetine,

Senden ebedî olarak kalblerimizi ihyâ etmeni, nurunla hayat vermeni istiyoruz.

Ve âlemler içinde İbrahim'e ve İbrahim'in mübarek nesline ve ehl-i beytine salât, selâm, bereket, rahmet ve merhamet ihsan ettiğin gibi,

Efendimiz Muhammed'e ve Muhammed'in mübarek nesline ve ehl-i beytine salât etmeni, hem Muhammed'e (asm) merhamet etmeni diliyoruz.

Rabbimiz! Şübhe yok ki sen, Hamîd'sin, Mecîd'sin.

Rahmetinle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsûstur.

Önceki Kısım: Duâ-i Tercüman-ı İsm-i A'zamHizb-ül HakaikMünâcât-ül Kur'an: Sonraki Kısım