Eskişehir Hapsi

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Tevafuklar:

 1. Bediüzzaman'ın sürgünlük hayatı, Vandan alınarak yolculuklar hariç Eskişehir hapsine kadar tam yüzyirmi ay..
 2. Mesnevi-i Arabîdeki Arapça risaleleri dahil, o ana kadar yazdığı imanî ve Kur'ani risaleler yüzyirmi adet...
 3. Isparta ve civarından toplattırılıp Eskişehir hapsine götürülen masum ve mazlum Nur talebelerinin sayısı yüzyirmi adet...
 4. Dahiliye vekilinin Ankara'dan yanına almış olduğu polis ve jandarma kuvveti yüz yirmi kişi.
 5. Eskişehir hapis hadisesinin başlangıcı olan, ilk baskınlar tarihi,Isparta i'tibariyle 20 Nisan 1935'den, mahkemenin hüküm tarihi olan 19 Ağustos 1935 gününe kadar tam yüzyirmi gündür[1]

Bediüzzaman hapiste toplam altı büyük risale te'lif etmiştir.

 1. İlk ve birinci te'lifi, otuzbir parçadan ibaret Yirmisekizinci Lem'a.
 2. Yirmi Dokuzuncu Lem'ay-ı Arabiye
 3. müdafaat risalesi olan yüz otuz büyük boy sahifeden ibaret Yirmiyedinci Lem'a
 4. Otuzuncu Lem'anın harika olan altı adet risalesi
 5. KULHÜVALLAHÜ EHAD hakikatını çok acib ve harika şekilde izah, ispat ve beyan eden İkinci Şua risalesi
 6. İşarat-ı Kur'aniye olan Birinci Şua risalesi

Diğer İsimleri[düzenle]

Gerçekleştiği Tarih ve Yer[düzenle]

Harita konumu[düzenle]

Hadiseye Dahil Olanlar[düzenle]

Bediüzzaman, aşağıda listesi verilen talebeleri ve mahkeme heyeti

Ceza alanlar:

 1. Bediüzzaman Said Nursi: Mahkeme sonucunda 1 sene hapis cezası verilmiştir
 2. Keçeci Şeyh Mustafa: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 3. Bekir Çelik: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 4. Refet Barutçu: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 5. Ahmed Hüsrev Altınbaşak: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 6. Süleyman Rüşdü Çakın: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 7. Abdullah Lütfü Özerdem: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 8. Antalyalı Aşçı Hüseyin Zevki Usta: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 9. Halil İbrahim Çöllüoğlu: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 10. Hakkı Tığlı: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 11. Zühdü Ünal: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 12. Mehmed Tevfik Göksu: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 13. Şefik Sarıoğlu: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 14. Ahmed Galib Keskin: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 15. Nuh Polatoğlu: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir
 16. Aydınlı Hacı Emin: Mahkeme sonucunda 6 ay hapis cezası verilmiştir

  Diğerleri:
 17. Abdullah Sualp
 18. Ali Savran
 19. Küçük Lütfü
 20. Mehmed Gülırmak
 21. Mehmed Mesud Karaca
 22. Zühdü Aydın
 23. İnce Mehmed
 24. Şükrü İçhan
 25. Ali Ergin
 26. Hafız Ahmed Zekai
 27. Mehmed Zühdü Bedevi
 28. Şemi Güneş
 29. Mustafa Çelik
 30. Mustafa Güvenç
 31. İbrahim oğlu H. Mustafa
 32. Mustafa oğlu Mehmet Zeki
 33. Antalya Müftüsü Çil Ahmed Hamdi Efendi (Antalya'dan 4 kişi)
 34. Antalya: Antalya Ulu cami İmamı Tongal Hafız Mehmed Efendi,
 35. Antalya: Tapucu Ali Rıza Efendi,
 36. Dinar: Camii hatibi Hasan
 37. Müftü Ahmed Hamdi, Korkuteli
 38. Şükrü
 39. Bâki
 40. Dinar: Mehmed Zekâi
 41. Milas: Manifaturacı Mehmed
 42. Milas: Tahsildar Ali Rıza
 43. Milas: Saatçı Hafız Mehmed
 44. Milas: Kaputçu Mustafa
 45. Milas: Marangoz Halil İbrahim
 46. Milas: Hatip Hüseyin İbrahim
 47. Milas: Molla Hüseyin
 48. Asım Önerdem: Sorgu esnasında şehit olarak vefat etti.
 49. Abdülmecid Perihanoğlu: Hapse giren Vanlı 3 talebeden biri (diğeri Nuh bey)
 50. Aydın müftüsü Mustafa Efendi: Aydın müftüsü diye imza atılmasından dolayı
 51. Isparta Atabey'in köylerinden Ramazan isimli bir vatandaş (Ramazan risalesinin adından dolayı)
 52. Tüccar Şükrü Şahinler
 53. Aydın'da göz doktoru Şevket Gözaçan

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

Eskisehir hapsi 6 ay 15 arkadas.jpeg

Eskişehir hapsinde ceza alanlar listesi

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]

 1. Mufassal Tarihçe-i Hayat, Abdülkadir Badıllı, Sf: 981