Risale:Sekine (Hizb-ül Hakaik)

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
09.12, 16 Eylül 2021 tarihinde Turker (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 20790 numaralı sürüm (→‎Sekine)
(fark) ← Önceki sürüm | Güncel sürüm (fark) | Sonraki sürüm → (fark)

Önceki Kısım: Delâil-in NurHizb-ül HakaikMünâcât-ı Veysel Karanî: Sonraki Kısım

Sekine (16. Gün)[değiştir]

ﺳَﻜِﻴﻨَﻪ‌

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ﺣَﻰٌّ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ﺣَﻜَﻢٌ ﻋَﺪْﻝٌ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ

 1. ﺳَﻴَﺠْﻌَﻞُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑَﻌْﺪَ ﻋُﺴْﺮٍ ﻳُﺴْﺮًﺍ
 2. ﻭَ ﻋَﻨَﺖِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﻩُ ﻟِﻠْﺤَﻰِّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡِ
 3. ﻭَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑِﻜُﻢْ ﻟَﺮَﻭُٔﻑٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ
 4. ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﺗَﻮَّﺍﺑًﺎ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ
 5. ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻏَﻔُﻮﺭًﺍ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ
 6. ﻓَﺎِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻔُﻮًّﺍ ﻗَﺪِﻳﺮًﺍ
 7. ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﺳَﻤِﻴﻌًﺎ ﺑَﺼِﻴﺮًﺍ
 8. ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ
 9. ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺭَﻗِﻴﺒًﺎ
 10. ﺍِﻧَّﺎ ﻓَﺘَﺤْﻨَﺎ ﻟَﻚَ ﻓَﺘْﺤًﺎ ﻣُﺒِﻴﻨًﺎ
 11. ﻭَ ﻳَﻨْﺼُﺮَﻙَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻧَﺼْﺮًﺍ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ
 12. ﺍِﻥَّ ﺣِﺰْﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻐَﺎﻟِﺒُﻮﻥَ
 13. ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻘَﻮِﻯُّ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ
 14. ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻨِﻰُّ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ
 15. ﺣَﺴْﺒِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ
 16. ﺣَﺴْﺒُﻨَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻮَﻛِﻴﻞُ
 17. ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ
 18. ﺍِﻳَّﺎﻙَ ﻧَﻌْﺒُﺪُ ﻭَ ﺍِﻳَّﺎﻙَ ﻧَﺴْﺘَﻌِﻴﻦُ
 19. ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

﴿ﺑَﺴْﻤَﻠَﻪ ﺩَﻥْ ﺍِﻋْﺘِﺒَﺎﺭًﺍ ١٩ ﺩَﻓْﻌَﻪ ﺍﻭﻗُﻮﻧُﻮﺭْ﴾

(Besmeleden itibaren 19 defa okunur)

Allâhü Ekber.. Allâhü Ekber.. Allâhü Ekber.. Allâhü Ekber.. Allâhü Ekber..

Allâhü Ekber.. Allâhü Ekber.. Allâhü Ekber.. Allâhü Ekber.. Allâhü Ekber..

Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle

O, tek ve bir olan Ferd'dir.

Hayatı ezelî ve ebedî olan Hayy'dır.

Bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyûm'dur.

Dâima adaletle hükmeden, yaptığı her işte nihayetsiz hikmetler bulunan Hakem'dir.

Sonsuz adalet sahibi olan Adl'dir.

Her noksanlıktan münezzeh olan Kuddûs'dür.

1. Allah, her zorluktan sonra bir kolaylık verecektir. (Talâk, 7)

2. Bütün yüzler, Hayy-u Kayyûm olan Allah'a boyun eğmişlerdir. (Ta-Hâ, 111)

3. Şübhesiz ki Allah, size çok şefkat eden Rauf, çok merhametli olan Rahîm'dir. (Hadîd,9)

4. Şübhesiz ki Allah, tevbeleri çok kabul eden Tevvâb, çok merhamet eden Rahîm'dir. (Nisa, 16)

5. Şübhesiz ki Allah, çok bağışlayan Gafûr, çok merhamet eden Rahîm'dir. (Nisa, 106)

6. Şübhesiz ki Allah, çok affeden Afüvv, her şeye gücü yeten Kadîr'dir. (Nisa, 149)

7. Şübhesiz ki Allah, her şeyi işiten Semî', her şeyi gören Basîr'dir. (Nisâ, 58)

8. Şübhesiz ki Allah, her şeyi bilen Alîm, her işi hikmetli olan Hakîm'dir. (Nisa, 11)

9. Şübhesiz ki Allah, her şeyinizi görüp, gözeten Rakîb'dir. (Nisâ, 1)

10. Şübhesiz ki biz sana, tam bir fetih ihsan ettik. (Fetih, 1)

11. Allah, sana şanlı bir zaferle yardım etsin! (Fetih, 3)

12. Şübhesiz ki asıl gâlib gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır. (Mâide, 56)

13. Şübhesiz ki, pek kuvvetli olan Kaviyy, kudreti her şeye gâlib gelen Azîz, ancak Rabbindir. (Hûd, 66)

14. Şübhesiz ki hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî, hamd edilmeye gerçek lâyık olan Hamîd ancak Allah'tır (Lokman, 26)

15. Allah bana kâfîdir! Ondan başka İlâh yoktur! (Tevbe, 129)

16. Allah bize yeter! O ne güzel bir Vekîl'dir! (Âl-i İmrân, 173)

17. En büyük dehşet (kıyamet dahi) onları üzmez! (Enbiyâ, 103)

18. (Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet eder ve ancak senden yardım dileriz. (Fatiha, 5)

19. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah mahsûstur. (En'âm, 45)

İsm-i a'zam olan Sekîne: Hem Besmele, hem ism-i a'zam, hem herbir âyet 19 harftir. 19 defa okunur.

Önceki Kısım: Delâil-in NurHizb-ül HakaikMünâcât-ı Veysel Karanî: Sonraki Kısım