Risale:Sekine (Hizb-ül Hakaik)

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Önceki Kısım: Delâil-in NurHizb-ül HakaikMünâcât-ı Veysel Karanî: Sonraki Kısım

Sekine[düzenle]

ﺳَﻜِﻴﻨَﻪ‌

ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻓَﺮْﺩٌ ﺣَﻰٌّ ﻗَﻴُّﻮﻡٌ ﺣَﻜَﻢٌ ﻋَﺪْﻝٌ ﻗُﺪُّﻭﺱٌ

ﺳَﻴَﺠْﻌَﻞُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑَﻌْﺪَ ﻋُﺴْﺮٍ ﻳُﺴْﺮًﺍ

ﻭَ ﻋَﻨَﺖِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﻩُ ﻟِﻠْﺤَﻰِّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡِ

ﻭَ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑِﻜُﻢْ ﻟَﺮَﻭُٔﻑٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﺗَﻮَّﺍﺑًﺎ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻏَﻔُﻮﺭًﺍ ﺭَﺣِﻴﻤًﺎ

ﻓَﺎِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻔُﻮًّﺍ ﻗَﺪِﻳﺮًﺍ

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﺳَﻤِﻴﻌًﺎ ﺑَﺼِﻴﺮًﺍ

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺭَﻗِﻴﺒًﺎ

ﺍِﻧَّﺎ ﻓَﺘَﺤْﻨَﺎ ﻟَﻚَ ﻓَﺘْﺤًﺎ ﻣُﺒِﻴﻨًﺎ

ﻭَ ﻳَﻨْﺼُﺮَﻙَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻧَﺼْﺮًﺍ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ

ﺍِﻥَّ ﺣِﺰْﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻐَﺎﻟِﺒُﻮﻥَ

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻘَﻮِﻯُّ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ

ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻨِﻰُّ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ

ﺣَﺴْﺒِﻰَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ

ﺣَﺴْﺒُﻨَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻮَﻛِﻴﻞُ

ﻟﺎَ ﻳَﺤْﺰُﻧُﻬُﻢُ ﺍﻟْﻔَﺰَﻉُ ﺍﻟْﺎَﻛْﺒَﺮُ

ﺍِﻳَّﺎﻙَ ﻧَﻌْﺒُﺪُ ﻭَ ﺍِﻳَّﺎﻙَ ﻧَﺴْﺘَﻌِﻴﻦُ

ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

﴿ﺑَﺴْﻤَﻠَﻪ ﺩَﻥْ ﺍِﻋْﺘِﺒَﺎﺭًﺍ ١٩ ﺩَﻓْﻌَﻪ ﺍﻭﻗُﻮﻧُﻮﺭْ﴾

(Besmelerden itibaren 19 defa okunur)

Önceki Kısım: Delâil-in NurHizb-ül HakaikMünâcât-ı Veysel Karanî: Sonraki Kısım