Risale-i Hamidiye

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Risale-i Hamidiye Hüseyin-i Cisri tarafından telif edilen, adını II. Abdülhamid’e ithaf edilmesinden alan[1], yine II. Abdülhamid'in emriyle[2] Manastırlı İsmail Hakkı tarafından Türkçeye tercüme edilip neşredilen[3][4] İslâm dininin itikadî esaslarına, amelî hükümlerinin hikmetlerine ve Hz. Muhammed’in nübüvvetinin ispatına dair bir eserdir. [5]

Bilgiler[düzenle]

Müellifi: Hüseyin bin Muhammed el-Cisrî et-Trablusî[4]

Diğer İsimleri: Risaletü’l Hamidiyye fi Hakikati’l-Diyaneti’l-İslâmiyye ve Hakikiyyeti’ş-Şerîati’l-Muhammediyye.[6]

Telif Yeri ve Tarihi:

Telif Dili: Arapça

Telifiyle İlgili Diğer Bilgiler:

İçeriği[düzenle]

 • Sünneti terk edip Kur’an bize yeter diyenlere cevap,
 • İslam kılıçla yayılmıştır diyenlere cevap,
 • Maddecilere ve evrim teorisine cevaplar,
 • Hakiki din alimleriyle günümüzdeki kötü alimler arasındaki fark,
 • Namaz, oruç, zekat, hac vs ibadetlerdeki hikmetler,
 • Tesettür, izdivaç, kısas, had cezaları vs bazı muamelat hükümlerindeki hikmetler,
 • İslam ile günümüzdeki Müslümanlar arasındaki ayrılık sebepleri,
 • İslam’ın günümüze uymadığını iddia edenlere cevap,
 • Hazreti Muhammed’in (sav) peygamberliğine dair aklî burhanlar,
 • Hazreti Muhammed’i (sav) müjdeleyen peygamberlerin muştuları ve Kitabı Mukaddes’ten ayetler ve
 • Hazreti Muhammed’in (sav) sözlü ve fiilî rehberliği olmaksızın Kur’an ve dolayısıyla İslam anlaşılamaz.[7]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

İşte bu kadar tahrifatla beraber, şu zamanda dahi meşhur Hüseyin-i Cisrî rahmetullahi aleyh o kitaplardan yüz on dört delil nübüvvet-i Ahmediyeye dair çıkarmıştır. “Risale-i Hamîdiye”de yazmış. O risaleyi de Manastırlı merhum İsmail Hakkı tercüme etmiş. Kim arzu ederse ona müracaat eder, görür.

(Mektubat, 19. Mektup, 16. İşaret, Birinci Kısım, 2. Hüccet)


Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddeseden, pek çok tahrifata maruz oldukları halde, şu zamanda dahi Hüseyin-i Cisrî gibi bir muhakkik, nübüvvet-i Ahmediyeye (asm) dair yüz on dört işarî beşaretleri çıkarıp “Risale-i Hamîdiye”de göstermiştir.

(Sözler, 31. Söz, 3. Esas)


Hüseyin-i Cisrî “Risale-i Hamîdiye”sinde yüz on dört işaratı, o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış.

(Sözler, 19. Söz, 2. Reşha, Hâşiye)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]