Hüseyin-i Cisri

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Hüseyin-i Cisrî ya da Hüseyin El-Cisr 19. yüzyılda Suriye’de yetişen büyük ulemadandır. On sekiz yaşına kadar Trablus’ta dinî ilimler okudu. Felsefe ve teknik bilimlerle de ilgilendi. El-Ezher'de bir süre okudu. Dinî ilimlerle meşgul olanların mutlaka tabiî ve aklî ilimleri de öğrenmelerinin gerektiğini ısrarla savundu. 1879’da Trablus’ta dinî ve modern ilimlerin bir arada okutulduğu ilk İslâmî mektebi açtı. II. Abdülhamid tarafından saray hocalığına tayin edildi. İstanbul’a gitti. Cisrî Halveti tarikatındandı.[1]

Şahsi Bilgiler[düzenle]

Diğer İsimleri: Hüseyin bin Muhammed el-Cisrî et-Trablusî, Hüseyin El-Cisr[1]

Doğum Yeri ve Tarihi: Trablusşam, 25 Eylül 1845[1]

Vefat Yeri ve Tarihi: Suriye, Trablusşam, 31 Temmuz 1909[1]

Kabrinin Yeri:

Eserleri[düzenle]

Risale-i Hamidiye, el-Husunü’l-Hamîdiyye vb. dahil 47 civarında eser telif etmiştir.

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

İşte bu kadar tahrifatla beraber, şu zamanda dahi meşhur Hüseyin-i Cisrî rahmetullahi aleyh o kitaplardan yüz on dört delil nübüvvet-i Ahmediyeye dair çıkarmıştır. “Risale-i Hamîdiye”de yazmış. O risaleyi de Manastırlı merhum İsmail Hakkı tercüme etmiş. Kim arzu ederse ona müracaat eder, görür.

(Mektubat, 19. Mektup, 16. İşaret, Birinci Kısım, 2. Hüccet)


Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddeseden, pek çok tahrifata maruz oldukları halde, şu zamanda dahi Hüseyin-i Cisrî gibi bir muhakkik, nübüvvet-i Ahmediyeye (asm) dair yüz on dört işarî beşaretleri çıkarıp “Risale-i Hamîdiye”de göstermiştir.

(Sözler, 31. Söz, 3. Esas)


Hüseyin-i Cisrî “Risale-i Hamîdiye”sinde yüz on dört işaratı, o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış.

(Sözler, 19. Söz, 2. Reşha, Hâşiye)


Enbiyalar, mukaddes semavî kitaplarda Muhammed’in (asm) nübüvvetine dair Tevrat, İncil, Zebur’un yüzer âyetlerinde sarahate yakın kısmından yirmi âyetleri On Dokuzuncu Mektup’ta yazılmış. Hristiyan ve Yahudiler tarafından çok tahrifatıyla beraber, yine nübüvvet-i Ahmediyeyi haber veren yüz âyeti Hüseyin-i Cisrî kitabında yazmış.

(Şuâlar, 15. Şua, Birinci Makam, Üçüncü Kısım, İkinci İşaret, 13. Şehadet)


Eğer ümmisin fetvayı okuyamıyorsun, bizim hem-asrımız ve fikren biraderimiz olan Hüseyin-i Cisrî’nin sözünü dinle! Zira yüksek sesle münkir-i küreviyeti tehdit ettiği gibi hakikat kuvvetiyle pervasız olarak der: “Kim dine istinad ile himayet yolunda müdevveriyet-i arzı inkâr eder ise sadîk-ı ahmaktır, adüvv-ü şeditten daha ziyade zarar vermiş olur.”

(Muhakemat, Birinci Makale, Birinci Mesele)


Hüseyin-i Cisrî'nin dediği gibi, âsâr-ı medeniyetle müzeyyen ve bütün zînetlere müştemil bir eve giren bir adam, ev sahibini göremediğinden o zîneti, o esasatı, tesadüfe ve tabiata isnad etmeye mecbur olmuştur.

(İşarat-ül İ'caz, Bakara Suresi 21-22. âyetler)


Enbiyanın Nübüvvet-i Ahmediyeye (A.S.M.) işârât ve beşaretleridir. Kütüb-ü Münzele pek çok tahrif ve tağyir olmakla beraber, ehl-i tetkik pek çok işârât ve beşâretlerini nakletmişlerdir.[*[4]]

Ezcümle Hüseyn-i Cisrî risalesinde yüz delil kadar tadâd ediyor. Burada iktisaren ehline havale ediyoruz.

(Asar-ı Bediiyye, Şuaat-ü Marifet-ün Nebiyy, 1. Şua, İkincisi)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Resimler/Fotoğraflar[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 http://www.islamansiklopedisi.info/ - Hüseyin el-Cisr maddesi