Molla Cami

Nurpedia.org - İman ve İslam Hakikatlerine Dair Nur Ansiklopedisi sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bu madde bir eser hakkındadır. Eserin müellifi için Mevlana Cami maddesine gidin

Molla Câmî ya da el-Fevâidü’z-ziyâ’iyye ya da sadece Câmî, İbnü’l-Hâcib’in Arap gramerine dair olan ve Osmanlı medreselerinde asırlarca ders kitabı olarak okutulan el-Kâfiye adlı eserine Mevlana Cami'nin yazdığı bir şerhtir. Bu şerh Osmanlı medreseleriyle diğer İslâm dünyasındaki medreselerde eskiden ders kitabı olarak okutulduğu gibi günümüzde de eski yönteme göre Arapça öğreten bazı yerlerde bu gelenek sürdürülmektedir.[1]

Bilgiler[düzenle]

Müellifi: Mevlana Cami[1]

Diğer İsimleri:

Telif Yeri ve Tarihi:

Telif Dili: Arapça

Telifiyle İlgili Diğer Bilgiler:

İçeriği[düzenle]

Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği[düzenle]

Bu zamana kadar hep “sarf ve nahiv” mebâdileriyle meşgul olmuştu ve İzhar’a kadar okumuştu. Bayezid’de Şeyh Mehmed Celalî Hazretlerinin nezdinde yaptığı bu hakiki ve ciddi tahsili, üç ay kadar devam etmiştir. Fakat pek garibdir. Zira Şarkî Anadolu usûl-ü tedrisiyle Molla Câmî’den nihayete kadar ikmal-i nüsah etti.

(Tarihçe-i Hayat, İlk hayatı)


Molla Abdullah’ın yanında bir müddet kaldıktan sonra Siirt’e gelir. Orada bulunan Molla Fethullah Efendi’nin medresesine gider. Molla Fethullah, Molla Said’e:

— Geçen sene Süyûtî okuyordunuz, bu sene Molla Câmî’yi mi okuyorsunuz?

Bedîüzzaman: Evet, Câmî’yi bitirdim.

(Tarihçe-i Hayat, İlk hayatı)

Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler[düzenle]

İlgili Maddeler[düzenle]

Kaynakça[düzenle]

  1. 1,0 1,1 İslam ansiklopedisi, El-kafiye maddesi